" />

KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:45
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.966.235.652 1.425.104.168 743.162.546 507.671.445
Satışların Maliyeti
-1.581.258.928 -1.221.607.125 -577.860.758 -439.492.953
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
384.976.724 203.497.043 165.301.788 68.178.492
BRÜT KAR (ZARAR)
384.976.724 203.497.043 165.301.788 68.178.492
Genel Yönetim Giderleri
-92.066.410 -60.298.741 -33.531.387 -24.778.824
Pazarlama Giderleri
-68.826.397 -33.258.225 -24.807.425 -13.402.906
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.073.233 -4.138.765 -2.052.222 -1.872.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 373.235.929 119.911.795 58.829.571 37.444.575
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -200.951.045 -94.593.932 -246.779 -24.796.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
390.295.568 131.119.175 163.493.546 40.772.736
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.415.842 415.842 415.842
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
393.711.410 131.535.017 163.493.546 41.188.578
Finansman Gelirleri
20 69.851.064 38.938.541 12.035.024 9.494.600
Finansman Giderleri
20 -353.556.112 -79.930.870 -72.942.645 -25.499.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.006.362 90.542.688 102.585.925 25.183.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.610.521 49.145.340 24.134.424 47.672.949
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.864.391 -7.464.384 -8.216.126 8.933.495
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 22.474.912 56.609.724 32.350.550 38.739.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
123.616.883 139.688.028 126.720.349 72.856.154
DÖNEM KARI (ZARARI)
123.616.883 139.688.028 126.720.349 72.856.154
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
123.616.883 139.688.028 126.720.349 72.856.154
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,03430000 0,03880000 0,03520000 0,02020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.800.351 -86.658.461
Dönem Karı (Zararı)
123.616.883 139.688.028
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
87.162.820 -3.382.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 33.105.828 20.312.863
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -457.555 510.749
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.316.708 5.367.567
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.224.202 19.987.151
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-5.784.113 -3.160.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
67.008.315 23.147.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -13.610.521 -49.145.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.415.842 -415.842
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-213.045.677 -191.146.361
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.888.634 -187.219.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.909.018 -1.159.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-100.853.340 -154.223.382
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.259.996 -3.945.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.537.986 156.124.362
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.601.011 7.363.255
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.266.186 -514.917
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.944.451 -4.036
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.951.951 -7.567.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.265.974 -54.841.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -32.894.707 -5.026.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -639.670 -26.790.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.287.737 -101.003.128
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.468.182 479.736
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -74.360.294 -100.137.453
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-2.895.404 -3.370.365
Alınan Faiz
2.499.779 2.024.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
195.606.198 130.639.031
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 356.708.867 325.780.683
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -132.303.147 -148.901.137
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 5.628.199 1.246.542
Ödenen Temettüler
-29.878.680
Ödenen Faiz
-34.427.721 -17.608.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
88.518.110 -57.022.558
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.662.349 -851.015
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
96.180.459 -57.873.573
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.847.097 167.357.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 276.027.556 109.484.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 276.027.556 179.847.097
Ticari Alacaklar
832.212.615 625.866.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 32.471 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 832.180.144 625.866.425
Diğer Alacaklar
4.693 17.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.693 17.728
Stoklar
6 462.795.773 360.841.127
Peşin Ödenmiş Giderler
7 24.296.728 16.237.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24.296.728 16.237.410
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 3.698.393 11.923.114
Diğer Dönen Varlıklar
78.442.296 39.406.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 78.442.296 39.406.030
ARA TOPLAM
1.677.478.054 1.234.138.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.677.478.054 1.234.138.931
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
68.416 68.416
Diğer Alacaklar
180.000 180.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
180.000 180.000
Maddi Duran Varlıklar
9 666.115.197 633.139.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.497.485 2.575.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 22.238.877 13.818.459
Peşin Ödenmiş Giderler
2.974.592 878.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.974.592 878.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 78.670.568 53.371.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
778.745.135 704.031.289
TOPLAM VARLIKLAR
2.456.223.189 1.938.170.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.095.600 40.838.903
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.095.600 40.838.903
Banka Kredileri
4 60.095.600 40.838.903
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
319.981.773 183.431.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 319.981.773 183.431.077
Banka Kredileri
4 315.644.449 181.602.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.337.324 1.828.965
Ticari Borçlar
655.056.069 531.802.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 267.619.385 229.286.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 387.436.684 302.515.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 36.134.476 17.533.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.711.439 4.725.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 7.711.439 4.725.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.616.276 10.675.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.234.211 10.195.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 382.065 480.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.737.696 11.653.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 11.737.696 11.653.383
ARA TOPLAM
1.103.333.329 800.660.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.103.333.329 800.660.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
541.182.122 435.345.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
541.182.122 435.345.439
Banka Kredileri
4 535.706.554 432.989.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 5.475.568 2.355.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.961 264.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 222.961 264.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
55.398.629 65.796.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 55.398.629 65.796.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
596.803.712 501.405.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.700.137.041 1.302.066.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
756.086.148 636.103.868
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
250.055.259 261.352.213
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
250.055.259 261.352.213
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
303.934.389 303.934.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.879.130 -42.582.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.203.897 -6.458.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.203.897 -6.458.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.954.029 12.951.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.364.219 170.656.700
Net Dönem Karı veya Zararı
123.616.883 162.710.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
756.086.148 636.103.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.456.223.189 1.938.170.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
2.844.268 73.331.805 -76.176.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.311.543 -851.015 139.688.028 127.525.470 127.525.470
Dönem Karı (Zararı)
139.688.028 139.688.028 139.688.028
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.311.543 -851.015 -12.162.558 -12.162.558
Kar Payları
-29.878.680 -29.878.680 -29.878.680
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -18.019.423 -2.380.316 12.951.087 170.656.700 139.688.028 429.486.986 429.486.986
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -42.582.176 -6.458.454 12.951.087 170.656.700 162.710.461 636.103.868 636.103.868
Transferler
2.942 162.707.519 -162.710.461
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.296.954 7.662.351 123.616.883 119.982.280 119.982.280
Dönem Karı (Zararı)
123.616.883 123.616.883 123.616.883
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.296.954 7.662.351 -3.634.603 -3.634.603
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -53.879.130 1.203.897 12.954.029 333.364.219 123.616.883 756.086.148 756.086.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
123.616.883 139.688.028 126.720.349 72.856.154
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.296.954 -11.311.543 416.706 -5.752.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.121.189 -14.139.429 520.883 -7.190.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.824.235 2.827.886 -104.177 1.438.127
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.824.235 2.827.886 -104.177 1.438.127
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.662.351 -851.015 75.313 -1.058.319
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.662.351 -851.015 75.313 -1.058.319
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.634.603 -12.162.558 492.019 -6.810.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.982.280 127.525.470 127.212.368 66.045.326
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
119.982.280 127.525.470 127.212.368 66.045.326http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0917 Değişim: 0,08%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2957 Değişim: 0,27%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.619,21 Değişim: 0,19%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.622,65
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.