KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 21:14
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.223.073.106 917.432.723 611.104.030 518.193.752
Satışların Maliyeti
-1.003.398.170 -782.114.172 -482.556.603 -440.514.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.674.936 135.318.551 128.547.427 77.679.418
BRÜT KAR (ZARAR)
219.674.936 135.318.551 128.547.427 77.679.418
Genel Yönetim Giderleri
-58.535.024 -35.519.918 -30.107.246 -19.521.785
Pazarlama Giderleri
-44.018.972 -19.855.318 -25.961.640 -9.485.472
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.021.011 -2.266.351 -1.997.939 -1.049.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 314.406.358 82.467.220 281.530.751 50.522.836
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -200.704.264 -69.797.745 -182.455.731 -46.287.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
226.802.023 90.346.439 169.555.622 51.857.523
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.415.842 0 742.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
230.217.865 90.346.439 170.298.197 51.857.523
Finansman Gelirleri
20 57.816.040 29.443.941 45.794.223 16.975.025
Finansman Giderleri
20 -280.613.467 -54.430.897 -231.740.556 -32.857.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.420.438 65.359.483 -15.648.136 35.974.807
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.523.903 1.472.391 -3.185.352 8.290.564
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -648.265 -16.397.880 3.278.017 -8.527.485
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -9.875.638 17.870.271 -6.463.369 16.818.049
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.103.465 66.831.874 -18.833.488 44.265.371
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.103.465 66.831.874 -18.833.488 44.265.371
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.103.465 66.831.874 -18.833.488 44.265.371
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 -0,00090000 0,01860000 -0,00520000 0,01230000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.012.560 -33.375.988
Dönem Karı (Zararı)
-3.103.465 66.831.874
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.199.202 35.495.730
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 20.872.711 11.796.870
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 208.575 193.880
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.801.397 2.085.515
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.109.277 11.160.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.536.155 -249.170
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
39.645.432 11.409.968
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
127.099.181 11.731.059
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 10.523.903 -1.472.392
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.415.842 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.415.842 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-73.267.907 -110.689.270
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-67.470.640 -118.073.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.440.370 -1.392.917
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.246.716 -140.743.592
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.298.566 -2.599.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.078.172 164.200.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.573.597 5.200.505
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.190.064 -343.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.329.606 120.642
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.200.058 -17.058.035
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
121.827.830 -8.361.666
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -27.447.095 -2.345.810
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 7.631.825 -22.668.512
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.606.771 -39.642.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.415.839 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -27.383.380 -34.932.868
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-8.175.385 -5.990.736
Alınan Faiz
1.536.155 1.280.679
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.042.806 55.972.405
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.493.673 205.548.297
Kredilerden Nakit Girişleri
4 91.493.673 205.548.297
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -114.839.818 -109.812.203
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.358.458 1.465.930
Ödenen Temettüler
0 -29.878.680
Ödenen Faiz
-33.055.119 -11.350.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.362.983 -17.046.508
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
78.732.641 20.771.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
95.095.624 3.724.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 179.847.097 167.357.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 274.942.721 171.082.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 274.942.721 179.847.097
Ticari Alacaklar
883.269.755 625.866.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 883.264.234 625.866.425
Diğer Alacaklar
989.428 17.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
989.428 17.728
Stoklar
6 389.230.233 360.841.127
Peşin Ödenmiş Giderler
13.427.232 16.237.410
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 13.427.232 16.237.410
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 3.643.024 11.923.114
Diğer Dönen Varlıklar
58.655.584 39.406.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 58.655.584 39.406.030
ARA TOPLAM
1.624.157.977 1.234.138.931
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.624.157.977 1.234.138.931
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
68.416 68.416
Diğer Alacaklar
180.000 180.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
180.000 180.000
Maddi Duran Varlıklar
9 634.350.659 633.139.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.044.102 2.575.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.782.052 13.818.459
Peşin Ödenmiş Giderler
8.565.507 878.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.565.507 878.512
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 46.424.189 53.371.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
712.414.925 704.031.289
TOPLAM VARLIKLAR
2.336.572.902 1.938.170.220
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.237.909 40.838.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
57.237.909 40.838.903
Banka Kredileri
4 57.237.909 40.838.903
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.571.822 183.431.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
304.571.822 183.431.077
Banka Kredileri
4 301.016.295 181.602.112
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 3.555.527 1.828.965
Ticari Borçlar
693.771.882 531.802.417
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 314.603.560 229.286.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 379.168.322 302.515.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 26.107.062 17.533.465
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.096.595 4.725.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 9.096.595 4.725.845
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.892.987 10.675.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.510.922 10.195.467
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 382.065 480.168
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26.702.877 11.653.383
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 26.702.877 11.653.383
ARA TOPLAM
1.127.381.134 800.660.725
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.127.381.134 800.660.725
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
521.519.920 435.345.439
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
521.519.920 435.345.439
Banka Kredileri
4 519.532.296 432.989.711
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.987.624 2.355.728
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
222.960 264.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 222.960 264.105
Uzun Vadeli Karşılıklar
58.575.105 65.796.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 58.575.105 65.796.083
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.317.985 501.405.627
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.707.699.119 1.302.066.352
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
628.873.783 636.103.868
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
249.638.555 261.352.213
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
249.638.555 261.352.213
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
303.934.389 303.934.389
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.295.834 -42.582.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.128.584 -6.458.454
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.128.584 -6.458.454
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 12.954.029 12.951.087
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
333.364.219 170.656.700
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.103.465 162.710.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
628.873.783 636.103.868
TOPLAM KAYNAKLAR
2.336.572.902 1.938.170.220


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
2.844.268 73.331.805 -76.176.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.559.034 207.304 66.831.874 61.480.144 61.480.144
Dönem Karı (Zararı)
66.831.874 66.831.874 66.831.874
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.559.034 207.304 -5.351.730 -5.351.730
Kar Payları
-29.878.680 -29.878.680 -29.878.680
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -12.266.914 -1.321.997 12.951.087 170.656.700 66.831.874 363.441.660 363.441.660
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -42.582.176 -6.458.454 12.951.087 170.656.700 162.710.461 636.103.868 636.103.868
Transferler
2.942 162.707.519 -162.710.461 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.713.658 7.587.038 -3.103.465 -7.230.085 -7.230.085
Dönem Karı (Zararı)
-3.103.465 -3.103.465 -3.103.465
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.713.658 7.587.038 -4.126.620 -4.126.620
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -54.295.834 1.128.584 12.954.029 333.364.219 -3.103.465 628.873.783 628.873.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.103.465 66.831.874 -18.833.488 44.265.371
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.713.658 -5.559.034 -9.488.853 -2.604.786
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.642.068 -6.948.793 -11.861.066 -3.255.982
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.928.410 1.389.759 2.372.213 651.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.928.410 1.389.759 2.372.213 651.196
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.587.038 207.304 2.232.046 -1.888.153
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
7.587.038 207.304 2.232.046 -1.888.153
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
7.587.038 207.304 2.232.046 -1.888.153
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.126.620 -5.351.730 -7.256.807 -4.492.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.230.085 61.480.144 -26.090.295 39.772.432
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.230.085 61.480.144 -26.090.295 39.772.432http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188003


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9324 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9636
Açılış: 28,918
31,2069 Değişim: -0,19%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.889,14 Değişim: 0,13%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.