KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:54
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.956.371.516 895.822.327
Satışların Maliyeti
20 -1.652.239.278 -760.801.478
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
304.132.238 135.020.849
BRÜT KAR (ZARAR)
304.132.238 135.020.849
Genel Yönetim Giderleri
21 -85.150.182 -44.377.059
Pazarlama Giderleri
21 -46.432.717 -20.053.821
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.484.882 -3.508.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 175.395.812 154.534.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -125.888.374 -133.724.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
216.571.895 87.891.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 415.842 620.974
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 0 -23.995
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
216.987.737 88.488.268
Finansman Gelirleri
25 49.023.290 82.931.726
Finansman Giderleri
25 -161.268.272 -94.826.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.742.755 76.593.784
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
57.967.706 -417.711
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.846.758 -19.859.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 61.814.464 19.441.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
162.710.461 76.176.073
DÖNEM KARI (ZARARI)
162.710.461 76.176.073
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
162.710.461 76.176.073
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 19 0,04520000 0,02120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-136.529.049 31.202.103
Dönem Karı (Zararı)
162.710.461 76.176.073
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.888.705 39.573.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 29.985.264 21.240.414
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 588.740 124.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 9.708.924 7.165.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.725.367 12.342.087
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.905.722 -1.659.248
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.631.089 14.001.335
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.263.958 -1.119.915
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -57.967.706 417.711
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-415.842 -596.979
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -415.842 -596.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-294.300.832 -70.611.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-224.785.753 -135.290.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.226.993 769.564
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-155.689.398 -103.447.124
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.215.575 -3.727.479
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
79.285.313 187.646.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11.961.184 1.334.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.205 -1.253.291
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
713.178 232.353
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.412.993 -16.875.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-102.701.666 45.138.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -5.304.339 -3.042.021
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -28.523.044 -10.894.201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.717.409 -72.335.860
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
415.843 757.847
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9, 10 -127.587.789 -70.661.840
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-878.512 -3.736.517
Alınan Faiz
2.333.049 1.304.650
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
239.747.598 53.735.354
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 808.993.392 158.046.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -517.750.242 -79.810.127
Ödenen Temettüler
18 -29.878.680 -15.494.344
Ödenen Faiz
-21.616.872 -9.006.336
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.498.860 12.601.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.988.329 67.894.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.489.469 80.495.754
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.357.628 86.861.874
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
179.847.097 167.357.628


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 179.847.097 167.357.628
Ticari Alacaklar
625.866.425 366.698.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11 0 202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 625.866.425 366.698.366
Diğer Alacaklar
17.728 17.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.728 17.486
Stoklar
6 360.841.127 204.246.672
Peşin Ödenmiş Giderler
16.237.410 10.285.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.237.410 10.285.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 11.923.114 0
Diğer Dönen Varlıklar
39.406.030 26.160.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 39.406.030 26.160.484
ARA TOPLAM
1.234.138.931 774.766.164
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.234.138.931 774.766.164
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
68.416 412
Ticari Alacaklar
180.000 30.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
180.000 30.000
Maddi Duran Varlıklar
9 633.139.052 303.341.562
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.575.433 1.498.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 13.818.459 9.511.190
Peşin Ödenmiş Giderler
878.512 3.736.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 878.512 3.736.509
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 53.371.417 6.201.417
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
704.031.289 324.319.774
TOPLAM VARLIKLAR
1.938.170.220 1.099.085.938
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.838.903 66.070.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.838.903 66.070.352
Banka Kredileri
4 40.838.903 66.070.352
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.431.077 116.097.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
183.431.077 116.097.982
Banka Kredileri
4 181.602.112 116.046.815
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.828.965 51.167
Ticari Borçlar
531.802.417 428.877.880
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11 229.286.742 247.835.529
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 302.515.675 181.042.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 17.533.465 5.572.281
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.725.845 3.576.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 4.725.845 3.576.933
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 12.753.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.675.635 7.419.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.195.467 5.892.235
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 480.168 1.527.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.653.383 820.828
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.653.383 820.828
ARA TOPLAM
800.660.725 641.189.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
800.660.725 641.189.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
435.345.439 105.552.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
435.345.439 105.552.210
Banka Kredileri
4 432.989.711 103.555.452
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.355.728 1.996.758
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.105 699.841
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
264.105 699.841
Uzun Vadeli Karşılıklar
65.796.083 19.804.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 65.796.083 19.804.343
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
501.405.627 126.056.394
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.302.066.352 767.245.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
636.103.868 331.840.196
Ödenmiş Sermaye
18 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.352.213 84.991.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
261.352.213 84.991.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 303.934.389 91.699.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -42.582.176 -6.707.880
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.458.454 -1.529.301
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.458.454 -1.529.301
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 12.951.087 10.106.819
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.656.700 127.203.575
Net Dönem Karı veya Zararı
162.710.461 76.176.073
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
636.103.868 331.840.196
TOPLAM KAYNAKLAR
1.938.170.220 1.099.085.938


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 -591.703 8.719.132 113.495.742 30.589.864 223.332.754 223.332.754
Transferler
30.589.864 -30.589.864 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.407.137 -643.826 -937.598 76.176.073 124.001.786 124.001.786
Dönem Karı (Zararı)
76.176.073 76.176.073 76.176.073
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
49.407.137 -643.826 -937.598 47.825.713 47.825.713
Kar Payları
1.387.687 -16.882.031 -15.494.344 -15.494.344
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 91.699.049 -6.707.880 -1.529.301 10.106.819 127.203.575 76.176.073 331.840.196 331.840.196
Transferler
2.844.268 73.331.805 -76.176.073 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
212.235.340 -35.874.296 -4.929.153 162.710.461 334.142.353 334.142.353
Dönem Karı (Zararı)
162.710.461 162.710.461 162.710.461
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
212.235.340 -35.874.296 -4.929.153 171.431.891 171.431.891
Kar Payları
-29.878.680 -29.878.680 -29.878.680
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 303.934.389 -42.582.176 -6.458.454 12.951.087 170.656.700 162.710.461 636.103.868 636.103.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
162.710.461 76.176.073
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
176.361.044 48.763.311
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 236.130.375 53.252.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -44.842.870 -804.783
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.926.461 -3.683.906
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-281.997 -370.085
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
17 -23.613.038 -3.474.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 8.968.574 160.957
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.929.153 -937.598
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.929.153 -937.598
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
171.431.891 47.825.713
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
334.142.352 124.001.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
334.142.352 124.001.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124248


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9457 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8216 Değişim: 0,18%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.902,69 Değişim: 0,07%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,16
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.