KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2021 - 00:40
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
366.152.673 286.878.912 212.074.953 153.683.804
Satışların Maliyeti
-320.491.850 -237.009.156 -186.356.739 -122.773.590
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.660.823 49.869.756 25.718.214 30.910.214
BRÜT KAR (ZARAR)
45.660.823 49.869.756 25.718.214 30.910.214
Genel Yönetim Giderleri
-21.187.763 -16.273.381 -11.307.626 -8.484.769
Pazarlama Giderleri
-8.287.083 -6.647.237 -4.545.332 -3.201.398
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.838.175 -1.033.955 -959.281 -498.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 28.361.490 18.399.235 13.539.002 8.639.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -23.154.000 -11.795.095 -10.953.730 -5.382.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.555.292 32.519.323 11.491.247 21.982.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
620.254 70.953 620.254 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-142.492 -571 -542 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.033.054 32.589.705 12.110.959 21.982.709
Finansman Gelirleri
20 15.985.676 6.355.881 5.571.410 2.932.295
Finansman Giderleri
20 -22.653.621 -20.263.646 -10.769.486 -9.773.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.365.109 18.681.940 6.912.883 15.141.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.166.971 -3.719.889 -2.194.065 -3.068.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.286.971 -4.510.669 -2.789.915 -3.451.343
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.120.000 790.780 595.850 383.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,00280000 0,00420000 0,00130000 0,00340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETM 30.646.150 24.913.512
Dönem Karı (Zararı)
10.198.138 14.962.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.198.138 14.962.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.939.894 17.383.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.774.876 9.284.214
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 55.079 -251.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.706.418 3.355.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.815.177 2.150.062
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.100.865 -804.395
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.166.971 3.719.889
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-477.762 -70.382
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-477.762 -70.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.165.473 -6.427.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.417.503 -35.871.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
386.624 37.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-35.458.522 -18.338.314
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
849.685 -2.624.854
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.630.649 55.840.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
960.395 691.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-626.645 -237.286
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
70.799 -324.220
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.230.009 -5.601.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
38.303.505 25.917.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.123.537 -540.133
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -5.533.818 -464.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.588.966 -12.182.256
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
638.146 113.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -10.253.278 -12.270.677
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-6.303.318 -117.342
Alınan Faiz
20 329.484 92.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.843.049 19.328.671
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 69.163.292 63.871.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -38.935.152 -43.027.535
Ödenen Faiz
-1.385.091 -1.515.187
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
43.900.233 32.059.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.874.409 9.113.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
59.774.642 41.173.805
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.861.874 43.070.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.636.516 84.244.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 146.636.516 86.861.874
Ticari Alacaklar
198.752.264 137.889.303
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.198 113.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 198.741.066 137.775.892
Diğer Alacaklar
18.622 7.752
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.622 7.752
Stoklar
6 135.952.350 100.192.237
Peşin Ödenmiş Giderler
6.370.747 5.978.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.370.747 5.978.779
Diğer Dönen Varlıklar
17.141.910 11.793.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 17.141.910 11.793.724
ARA TOPLAM
504.872.409 342.723.669
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
504.872.409 342.723.669
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412 412
Diğer Alacaklar
29.998 45.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.998 45.690
Maddi Duran Varlıklar
9 200.870.508 200.960.781
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.880.488 2.262.292
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.711.618 9.223.120
Peşin Ödenmiş Giderler
6.303.318 720.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.303.318 720.907
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
217.796.342 213.213.202
TOPLAM VARLIKLAR
722.668.751 555.936.871
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.987.721 40.923.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
68.987.721 40.923.104
Banka Kredileri
4 68.987.721 40.923.104
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.999.434 36.250.490
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Banka Kredileri

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
49.999.434 36.250.490
Banka Kredileri
4 49.211.681 36.001.324
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 787.753 249.166
Ticari Borçlar
249.059.368 136.420.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 124.908.414 57.289.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 124.150.954 79.130.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.198.428 4.238.033
Diğer Borçlar
14.769.514 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 14.769.514 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.334.293 3.066.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.334.293 3.066.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.541.385 3.788.232
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.923.297 6.179.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.119.864 3.850.907
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.803.433 2.328.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.354.470 3.329.462
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.354.470 3.329.462
ARA TOPLAM
401.167.910 234.196.138
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
401.167.910 234.196.138
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.946.429 71.387.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.946.429 71.387.760
Banka Kredileri
4 75.361.310 68.939.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.585.119 2.448.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 780.928 977.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 780.928 977.505
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.358.797 16.116.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 15.358.797 16.116.522
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 9.125.535 9.926.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.211.689 98.407.979
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.379.599 332.604.117
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
219.289.152 223.332.754
Ödenmiş Sermaye
17 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
37.505.231 36.227.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.505.231 36.227.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
42.291.912 42.291.912
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.786.681 -6.064.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-434.470 -591.703
Yabancı Para Çevrim Farkları
-434.470 -591.703
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 10.106.818 8.719.132
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
127.021.574 113.495.742
Net Dönem Karı veya Zararı
10.198.138 30.589.864
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.289.152 223.332.754
TOPLAM KAYNAKLAR
722.668.751 555.936.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
12.525.429 -12.525.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 14.962.051 14.962.051 14.592.220 14.592.220
Dönem Karı (Zararı)
14.962.051 14.962.051 14.962.051 14.962.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 -369.831 -369.831
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.755.658 31.345.842 124.259 -1.960.271 -1.960.271 8.585.861 116.719.652 14.962.051 131.681.703 204.669.255 204.669.255
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -6.064.054 36.227.858 -591.703 0 0 8.719.132 113.495.742 30.589.864 144.085.609 223.332.754 223.332.754
Transferler
1.387.686 29.202.178 -30.589.864 -1.387.686 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.277.373 1.277.373 157.233 10.198.138 10.198.138 11.632.744 11.632.744
Dönem Karı (Zararı)
10.198.138 10.198.138 10.198.138 10.198.138
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.277.373 1.277.373 157.233 1.434.606 1.434.606
Kar Payları
-15.676.349 -15.676.349 -15.676.349 -15.676.349
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 42.291.912 -4.786.681 37.505.231 -434.470 10.106.818 127.021.574 10.198.138 137.219.712 219.289.152 219.289.152


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.198.138 14.962.051 4.718.818 12.073.399
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.277.373 -390.882 1.566.661 161.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.596.716 -488.604 1.958.327 201.914
Kar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8558 Değişim: -0,13%
Düşük 8,8554 27.09.2021 Yüksek 8,8753
Açılış: 8,8674
10,3938 Değişim: -0,34%
Düşük 10,3857 27.09.2021 Yüksek 10,4175
Açılış: 10,4175
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.