KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 18:39
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
286.878.912 235.110.122 153.683.804 122.130.706
Satışların Maliyeti
-237.009.156 -194.450.204 -122.773.590 -101.557.704
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.869.756 40.659.918 30.910.214 20.573.002
BRÜT KAR (ZARAR)
49.869.756 40.659.918 30.910.214 20.573.002
Genel Yönetim Giderleri
-16.273.381 -14.889.743 -8.484.769 -7.389.513
Pazarlama Giderleri
-6.647.237 -7.420.150 -3.201.398 -4.154.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.033.955 -442.504 -498.364 -235.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 18.399.235 13.079.444 8.639.072 5.411.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -11.795.095 -10.503.157 -5.382.046 -4.486.566
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.519.323 20.483.808 21.982.709 9.718.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.953 70.651 0 67.327
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-571 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.589.705 20.554.459 21.982.709 9.785.698
Finansman Gelirleri
19 6.355.881 2.511.167 2.932.295 819.098
Finansman Giderleri
19 -20.263.646 -13.226.781 -9.773.350 -5.661.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.681.940 9.838.845 15.141.654 4.943.310
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.719.889 -1.955.989 -3.068.255 -1.095.832
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.510.669 -2.212.755 -3.451.343 -1.101.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
790.780 256.766 383.088 5.284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.962.051 7.882.856 12.073.399 3.847.478
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.962.051 7.882.856 12.073.399 3.847.478
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.962.051 7.882.856 12.073.399 3.847.478
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00420000 0,00220000 0,00340000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.110.420 13.962.032
Dönem Karı (Zararı)
14.962.051 7.882.856
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.927.090 15.428.019
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.284.214 8.556.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -251.006 360.523
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.355.320 903.509
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.150.062 2.538.142
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-8.261.007 1.183.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.719.889 1.955.989
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.382 -70.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.774.326 -6.691.194
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.369.041 3.510.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
37.626 -2.412.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.338.314 288.608
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.624.854 746.083
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
71.991.572 -10.732.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
691.202 104.881
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.286 2.101.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-324.220 -892.208
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.601.011 594.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.114.815 16.619.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -540.133 -465.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -464.262 -2.192.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.182.256 -5.491.083
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.698 108.204
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -12.270.677 -5.172.790
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-117.342 -901.269
Alınan Faiz
19 92.065 474.772
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.197.165 -11.132.286
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.739.887 40.062.165
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-43.027.535 -49.848.891
Ödenen Faiz
-1.515.187 -1.345.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.125.329 -2.661.337
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
48.476 41.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.173.805 -2.619.791
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.070.570 40.298.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 84.244.375 37.678.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 84.244.375 43.070.570
Ticari Alacaklar
146.706.820 103.369.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 3.697.691 2.630.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 143.009.129 100.739.565
Diğer Alacaklar
30.307 51.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
30.307 51.364
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 108.638.072 90.036.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.317.522 3.494.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 487.603
Diğer Dönen Varlıklar
8 12.544.163 7.192.403
ARA TOPLAM
358.481.259 247.702.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
358.481.259 247.702.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
506 255
Diğer Alacaklar
45.691 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
45.691 46.007
Maddi Duran Varlıklar
196.358.019 193.216.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.262.532 2.278.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.263.332 9.359.166
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.263.332 9.359.166
Peşin Ödenmiş Giderler
7 133.005 213.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
208.063.085 205.114.380
TOPLAM VARLIKLAR
566.544.344 452.816.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 32.107.956 34.583.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.107.956 34.583.216
Banka Kredileri
31.491.135 34.583.216
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
616.821 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 36.591.204 29.147.167
Ticari Borçlar
177.570.656 113.608.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 75.117.228 48.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 102.453.428 65.048.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 4.319.062 3.627.860
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
4 3.007.362 2.972.201
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.172.610 1.517.348
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 3.558.804 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.981.392 2.532.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.887.166 1.437.062
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.094.226 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 329.740 578.992
ARA TOPLAM
262.638.786 188.567.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.638.786 188.567.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 76.194.504 52.109.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
76.194.504 52.109.264
Banka Kredileri
74.162.891 49.611.986
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.031.613 2.497.278
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 273.626 253.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.881.231 12.026.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 13.881.231 12.026.720
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 8.886.942 9.783.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.236.303 74.172.271
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
361.875.089 262.739.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
204.669.255 190.077.035
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.345.842 31.736.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.345.842 31.736.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.101.500 37.101.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.755.658 -5.364.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.836.012 -1.857.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 124.259 75.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -1.960.271 -1.932.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.585.861 8.585.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.719.652 104.194.223
Net Dönem Karı veya Zararı
14.962.051 12.525.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
204.669.255 190.077.035
TOPLAM KAYNAKLAR
566.544.344 452.816.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
1.429.915 34.536.070 -35.965.985 -1.429.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.342 -850.342 41.546 252.651 252.651 0 7.882.856 7.882.856 7.326.711 7.326.711
Dönem Karı (Zararı)
7.882.856 7.882.856 7.882.856 7.882.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-850.342 -850.342 41.456 252.651 252.651 -556.145 -556.145
Kar Payları
-15.633.218 -15.633.218 -15.633.218 -15.633.218
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 32.345.737 0 -4.688.120 0 27.657.617 0 0 0 0 0 0 188.485 -4.460.713 0 0 -4.460.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.200.000 0 0 0 105.398.084 7.882.856 113.280.940 178.758.190 0 178.758.190
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
12.525.429 -12.525.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 14.962.051 14.962.051 14.592.220 14.592.220
Dönem Karı (Zararı)
14.962.051 14.962.051 14.962.051 14.962.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-390.882 -390.882 48.476 -27.425 -27.425 -369.831 -369.831
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 37.101.500 0 -5.755.658 0 31.345.842 0 0 0 0 0 0 124.259 -1.960.271 0 0 -1.960.271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.585.861 0 0 0 116.719.652 14.962.051 131.681.703 204.669.255 0 204.669.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.962.051 7.882.856 12.073.399 3.847.478
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-390.882 -850.342 161.531 -336.638
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-488.604 -1.062.928 201.914 -420.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.722 212.586 -40.383 84.160
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
97.722 212.586 -40.383 84.160
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21.051 294.197 -251.373 395.253
Yabancı Para Çevrim Farkları
48.476 41.546 19.193 21.168
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.161 323.911 -346.879 479.595
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-35.161 323.911 -346.879 479.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.736 -71.260 76.313 -105.510
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7.736 -71.260 76.313 -105.510
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-369.831 -556.145 -89.842 58.615
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.592.220 7.326.711 11.983.557 3.906.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.592.220 7.326.711 11.983.557 3.906.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869762


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.