KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2020 - 18:32
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
133.195.108 112.979.416
Satışların Maliyeti
-114.235.566 -92.892.500
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.542 20.086.916
BRÜT KAR (ZARAR)
18.959.542 20.086.916
Genel Yönetim Giderleri
-7.788.612 -7.500.230
Pazarlama Giderleri
-3.445.839 -3.265.865
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-535.591 -206.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 9.760.163 7.667.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -6.413.049 -6.016.591
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.536.614 10.765.437
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
70.953 3.324
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-571 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.606.996 10.768.761
Finansman Gelirleri
19 3.423.585 1.692.069
Finansman Giderleri
19 -10.490.296 -7.565.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.540.285 4.895.535
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-651.633 -860.157
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.059.324 -1.111.639
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 407.691 251.482
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.652 4.035.378
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.652 4.035.378
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.888.652 4.035.378
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 0,00080000 0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 3.830.606 937.429
Dönem Karı (Zararı)
2.888.652 4.035.378
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.888.652 4.035.378
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.737.153 7.442.762
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.554.612 4.091.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -228.324 -66.193
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.659.532 1.103.452
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.170.082 1.456.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
651.633 860.157
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.382 -3.324
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.298.390 -9.098.793
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.758.744 -5.077.563
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.278 -2.488.927
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.912.347 -769.043
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-954.910 879.473
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.808.763 -4.766.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.668.002 2.073
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-203.054 -403.980
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-134.528 2.379.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-700.544 1.145.870
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.327.415 2.379.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -491.062 -221.968
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.747 -1.219.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.427.311 -2.569.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
113.698 40.877
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.734.953 -1.741.808
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-814.597 -1.156.919
Alınan Faiz
8.541 288.310
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.714.010 -9.562.259
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.177.889 4.988.564
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.293.794 -13.889.244
Ödenen Faiz
-598.105 -661.579
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.310.715 -11.194.370
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
29.283 20.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.281.432 -11.173.992
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 43.070.570 40.298.446
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.789.138 29.124.454


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.789.138 43.070.570
Ticari Alacaklar
132.230.387 103.369.606
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 2.732.028 2.630.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 129.498.359 100.739.565
Diğer Alacaklar
146 51.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
146 51.364
Türev Araçlar

Stoklar
6 82.253.088 90.036.039
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.647.578 3.494.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 487.603
Diğer Dönen Varlıklar
8 8.537.834 7.192.403
ARA TOPLAM
266.458.171 247.702.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.458.171 247.702.203
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
350 255
Diğer Alacaklar
46.007 46.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
46.007 46.007
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

Maddi Duran Varlıklar
191.451.852 193.216.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.265.726 2.278.785
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.308.756 9.359.166
Peşin Ödenmiş Giderler
7 830.259 213.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
203.902.950 205.114.380
TOPLAM VARLIKLAR
470.361.121 452.816.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 9.741.809 34.583.216
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 34.672.938 29.147.167
Ticari Borçlar
128.440.321 113.608.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 53.112.448 48.559.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 75.327.873 65.048.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 5.295.862 3.627.860
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 1.293.776 1.517.348
Türev Araçlar
2.660.483 2.972.201
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 2.660.483 2.972.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 565.976 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.562.637 1.095.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
468.750 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.093.887 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.223.879 578.992
ARA TOPLAM
185.457.681 187.130.215
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.457.681 187.130.215
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 67.782.974 52.109.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.782.974 52.109.264
Banka Kredileri
4 65.211.507 49.611.986
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.571.467 2.497.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
12 273.626 253.108
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.855.182 13.463.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 14.855.182 13.463.782
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 9.305.960 9.783.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.217.742 75.609.333
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
277.675.423 262.739.548
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
192.685.698 190.077.035
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.184.311 31.736.724
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.184.311 31.736.724
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 37.101.500 37.101.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.917.189 -5.364.776
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.584.639 -1.857.063
Yabancı Para Çevrim Farkları
105.066 75.783
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.689.705 -1.932.846
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -1.689.705 -1.932.846
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.585.861 8.585.861
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
116.719.652 104.194.223
Net Dönem Karı veya Zararı
2.888.652 12.525.429
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
192.685.698 190.077.035
TOPLAM KAYNAKLAR
470.361.121 452.816.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -3.837.778 28.507.959 146.939 -4.713.364 -4.713.364 5.770.085 86.495.232 35.965.985 122.461.217 187.064.697 187.064.697
Transferler
35.965.985 -35.965.985 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-513.704 -513.704 20.378 -121.434 -121.434 4.035.378 4.035.378 3.420.618 3.420.618
Dönem Karı (Zararı)
4.035.378 4.035.378 4.035.378 4.035.378
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-513.704 -513.704 20.378 -121.434 -121.434 -614.760 -614.760
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 32.345.737 -4.351.482 27.994.255 167.317 -4.834.798 -4.834.798 5.770.085 122.461.217 4.035.378 126.496.595 190.485.315 190.485.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.364.776 31.736.724 75.783 -1.932.846 -1.932.846 8.585.861 104.194.223 12.525.429 116.719.652 190.077.035 190.077.035
Transferler
12.525.429 -12.525.429 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 2.888.652 2.888.652 2.608.663 2.608.663
Dönem Karı (Zararı)
2.888.652 2.888.652 2.888.652 2.888.652
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-552.413 -552.413 29.283 243.141 243.141 -279.989 -279.989
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 37.101.500 -5.917.189 31.184.311 105.066 -1.689.705 -1.689.705 8.585.861 116.719.652 2.888.652 119.608.304 192.685.698 192.685.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.888.652 4.035.378
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-552.413 -513.704
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-690.518 -642.130
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138.105 128.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
138.105 128.426
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
272.424 -101.056
Yabancı Para Çevrim Farkları
29.283 20.378
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
311.718 -155.684
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
311.718 -155.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-68.577 34.250
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-68.577 34.250
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-279.989 -614.760
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.608.663 3.420.618
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.608.663 3.420.618http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845756


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.