KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:30
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
203.988.215 168.689.589 96.419.450 85.834.433
Satışların Maliyeti
-153.820.544 -131.952.522 -71.327.922 -67.720.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.167.671 36.737.067 25.091.528 18.113.837
BRÜT KAR (ZARAR)
50.167.671 36.737.067 25.091.528 18.113.837
Genel Yönetim Giderleri
-11.207.353 -11.020.222 -5.899.307 -5.622.971
Pazarlama Giderleri
-7.652.699 -5.412.855 -3.863.516 -2.931.213
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-219.091 -412.552 -111.362 -224.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.258.277 15.538.434 13.254.134 3.832.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -17.844.023 -14.757.174 -10.517.772 -3.221.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.502.782 20.672.698 17.953.705 9.946.546
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
169.965 65.593 0 65.593
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
36.672.747 20.738.291 17.953.705 10.012.139
Finansman Gelirleri
19 4.842.622 6.355.876 3.429.129 1.034.775
Finansman Giderleri
19 -20.834.817 -10.134.209 -10.268.662 -2.366.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.680.552 16.959.958 11.114.172 8.680.888
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.765.346 -4.051.587 -2.818.747 -1.941.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -4.996.218 -4.128.801 -2.789.996 -1.890.645
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 230.872 77.214 -28.751 -51.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.915.206 12.908.371 8.295.425 6.739.064
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.915.206 12.908.371 8.295.425 6.739.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.915.206 12.908.371 8.295.425 6.739.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç (tam TL) 17 0,00440000 0,00360000 0,00230000 0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
519.650 10.290.982 -10.810.632 -519.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
278.635 278.635 10.149 -771.219 -771.219 12.908.371 12.908.371 12.425.936 12.425.936
Dönem Karı (Zararı)
12.908.371 12.908.371 12.908.371 12.908.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
278.635 278.635 10.149 -771.219 -771.219 -482.435 -482.435
Kar Payları
-4.969.575 -4.969.575 -4.969.575 -4.969.575
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.814.383 0 -1.241.352 0 10.573.031 0 0 0 0 0 0 28.378 -2.964.869 0 0 -2.964.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.544 0 0 0 67.610.546 12.908.371 80.518.917 127.350.862 0 127.350.862
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 8.533.113 50.480 -4.512.258 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 98.743.703 142.010.443 142.010.443
Transferler
1.465.497 29.870.975 -31.336.472 -1.465.497 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -302.080 0 -302.080 0 0 0 0 0 0 64.494 -1.666.454 0 0 -1.666.454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.915.206 15.915.206 14.011.166 14.011.166
Dönem Karı (Zararı)
15.915.206 15.915.206 15.915.206 15.915.206
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-302.080 -302.080 64.494 -1.666.454 -1.666.454 -1.904.040 -1.904.040
Kar Payları
-10.903.437 -10.903.437 -10.903.437 -10.903.437
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.192.573 0 -2.961.540 0 8.231.033 0 0 0 0 0 0 114.974 -6.178.712 0 0 -6.178.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.769.041 0 0 0 86.374.769 15.915.206 102.289.975 145.118.172 0 145.118.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.822.709 32.075.868
Dönem Karı (Zararı)
15.915.206 12.908.371
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.915.206 12.908.371
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.698.401 13.417.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.320.432 5.805.825
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -589.296 3.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
928.343 1.067.445
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.837.161 1.643.578
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.393.620 911.314
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.765.346 4.051.587
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.965 -65.593
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.066.999 9.906.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.953.850 -7.493.179
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.955 -63.072
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.467.541 -8.137.872
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
610.687 1.540.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.104.442 13.376.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
891.737 540.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
329.393 -448.951
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.461.088 10.591.571
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.546.608 36.232.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -947.512 -340.084
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.776.387 -3.816.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.548.896 -19.485.205
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
219.299 65.593
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.505.513 -13.741.807
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-404.739 -5.914.481
Alınan Faiz
142.057 105.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.509.346 -11.915.956
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
73.981.035 12.173.583
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-63.623.612 -21.270.391
Ödenen Temettüler
0 -2.467.748
Ödenen Faiz
-3.848.077 -351.400
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.783.159 674.707
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
64.494 10.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.847.653 684.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.754.827 14.558.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 30.602.480 15.243.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.915.206 12.908.371 8.295.425 6.739.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-302.080 278.635 -56.254 -270.713
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-377.600 348.294 -70.317 -338.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
75.520 -69.659 14.063 67.678
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
75.520 -69.659 14.063 67.678
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.601.960 -761.070 -3.776.650 -15.126
Yabancı Para Çevrim Farkları
64.494 10.149 47.087 3.728
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.136.480 -964.024 -4.902.227 -23.568
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.136.480 -964.024 -4.902.227 -23.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
470.026 192.805 1.078.490 4.714
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
470.026 192.805 1.078.490 4.714
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.904.040 -482.435 -3.832.904 -285.839
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.011.166 12.425.936 4.462.521 6.453.225
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
14.011.166 12.425.936 4.462.521 6.453.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 30.602.480 15.754.827
Ticari Alacaklar
117.569.468 104.061.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 1.410.457 2.197.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 116.159.011 101.864.074
Diğer Alacaklar
43.236 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.236 280
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 82.281.370 68.549.731
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.605.897 2.726.915
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 999.565 8.921.927
ARA TOPLAM
234.102.016 200.015.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.102.016 200.015.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 161
Diğer Alacaklar
16.006 16.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.006 16.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
170.031.452 172.680.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.709.383 1.732.482
Peşin Ödenmiş Giderler
7 429.552 514.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
176.186.554 174.943.827
TOPLAM VARLIKLAR
410.288.570 374.959.114
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 20.831.510 40.643.392
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 31.340.295 34.102.597
Ticari Borçlar
109.605.266 95.332.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 44.472.150 38.980.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 65.133.116 56.352.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.395.659 1.503.923
Diğer Borçlar
10.242.524 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 10.242.524 0
Türev Araçlar
3.196.653 3.763.510
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 3.196.653 3.763.510
Ertelenmiş Gelirler
12 2.174.297 1.479.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.836.418 1.616.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.544.216 1.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
450.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.094.216 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 921.210 382.484
ARA TOPLAM
185.088.048 180.819.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.088.048 180.819.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 61.327.042 35.744.430
Türev Araçlar
4 5.218.967 2.515.630
Ertelenmiş Gelirler
12 791.444 1.156.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.935.985 8.126.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.935.985 8.126.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 3.808.912 4.585.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
80.082.350 52.128.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
265.170.398 232.948.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.118.172 142.010.443
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.231.033 8.533.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.231.033 8.533.113
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.192.573 11.192.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.961.540 -2.659.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.063.738 -4.461.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 114.974 50.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.178.712 -4.512.258
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -6.178.712 -4.512.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.769.041 4.303.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
86.374.769 67.407.231
Net Dönem Karı veya Zararı
15.915.206 31.336.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.118.172 142.010.443
TOPLAM KAYNAKLAR
410.288.570 374.959.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704819


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8998 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,8266 Değişim: 0,42%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.897,70 Değişim: 1,43%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.898,40
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.