KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 20:09
KAP ***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAKAB*** BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
107.568.765 82.855.155
Satışların Maliyeti
-82.492.622 -64.231.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.076.143 18.623.229
BRÜT KAR (ZARAR)
25.076.143 18.623.229
Genel Yönetim Giderleri
-5.308.046 -5.397.251
Pazarlama Giderleri
-3.789.183 -2.481.641
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-107.729 -188.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.004.143 11.706.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -7.326.251 -11.535.796
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.549.077 10.726.151
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
169.965 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.719.042 10.726.151
Finansman Gelirleri
19 1.413.493 5.321.102
Finansman Giderleri
19 -10.566.155 -7.768.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.566.380 8.279.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.946.599 -2.109.764
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.206.222 -2.238.156
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 259.623 128.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.619.781 6.169.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.619.781 6.169.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.619.781 6.169.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (TL) 17 0,00210000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.814.383 -1.519.987 10.294.396 18.229 -2.193.650 -2.193.650 3.783.894 62.289.139 10.810.632 73.099.771 119.894.501 119.894.501
Transferler
10.810.632 -10.810.632 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
549.348 549.348 6.421 -752.365 -752.365 6.169.306 6.169.306 5.972.710 5.972.710
Dönem Karı (Zararı)
6.169.306 6.169.306 6.169.306 6.169.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
549.348 549.348 6.421 -752.365 -752.365 -196.596 -196.596
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.814.383 0 -970.639 0 10.843.744 0 0 0 0 0 0 24.650 -2.946.015 0 0 -2.946.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.783.894 0 0 0 73.099.771 6.169.306 79.269.077 125.867.211 0 125.867.211
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 -1.108.139 11.192.573 -2.659.460 8.533.113 50.480 -4.512.258 -4.512.258 4.303.544 67.407.231 31.336.472 98.743.703 142.010.443 142.010.443
Transferler
31.336.472 -31.336.472 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -245.826 0 -245.826 0 0 0 0 0 0 17.407 2.157.283 0 0 2.157.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.619.781 7.619.781 9.548.645 9.548.645
Dönem Karı (Zararı)
7.619.781 7.619.781 7.619.781 7.619.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-245.826 -245.826 17.407 2.157.283 2.157.283 1.928.864 1.928.864
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 0 0 0 0 -1.108.139 0 0 0 0 0 0 11.192.573 0 -2.905.286 0 8.287.287 0 0 0 0 0 0 67.887 -2.354.975 0 0 -2.354.975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.303.544 0 0 0 98.743.703 7.619.781 106.363.484 151.559.088 0 151.559.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.907.047 16.903.358
Dönem Karı (Zararı)
7.619.781 6.169.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.619.781 6.169.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.096.725 7.407.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.434.164 3.219.247
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -604.484 16.161
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.164.767 1.416.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.325.644 645.744
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.946.599 2.109.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-169.965 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.286.746 5.103.033
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.588.744 3.614.670
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.774 6.350
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.318.305 3.713.909
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
275.614 515.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.738.804 -10.627.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
401.493 410.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
327.803 -793.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.492.855 8.263.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.003.252 18.679.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -343.956 -235.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.752.249 -1.540.929
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.593.946 -12.221.052
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
219.298 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.651.241 -6.443.569
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-195.493 -5.866.103
Alınan Faiz
33.490 88.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.178.257 -5.850.435
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.295.885 6.894.963
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.769.901 -12.588.187
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-3.704.241 -157.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.134.844 -1.168.129
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
17.407 6.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.152.251 -1.161.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 15.754.827 14.558.498
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 24.907.078 13.396.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.619.781 6.169.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-245.826 549.348
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-307.283 686.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.457 -137.337
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
61.457 -137.337
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.174.690 -745.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
17.407 6.421
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.765.747 -940.456
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.765.747 -940.456
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-608.464 188.091
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-608.464 188.091
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.928.864 -196.596
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.548.645 5.972.710
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.548.645 5.972.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.907.078 15.754.827
Ticari Alacaklar
117.070.392 104.061.607
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-10 2.097.555 2.197.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 114.972.837 101.864.074
Diğer Alacaklar
43.054 280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.054 280
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
6 70.996.046 68.549.731
Peşin Ödenmiş Giderler
7 2.921.964 2.726.915
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
8 5.885.518 8.921.927
ARA TOPLAM
221.824.052 200.015.287
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
221.824.052 200.015.287
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
161 161
Diğer Alacaklar
16.006 16.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.006 16.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0
Maddi Duran Varlıklar
172.858.684 172.680.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.050.233 1.732.482
Peşin Ödenmiş Giderler
7 239.312 514.483
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
175.164.396 174.943.827
TOPLAM VARLIKLAR
396.988.448 374.959.114
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 38.950.860 40.643.392
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 25.017.830 34.102.597
Ticari Borçlar
108.191.585 95.332.671
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-10 36.784.231 38.980.176
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 71.407.354 56.352.495
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.905.415 1.503.923
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Türev Araçlar
414.795 3.763.510
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
4 414.795 3.763.510
Ertelenmiş Gelirler
12 1.990.066 1.479.623
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.070.560 1.616.587
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.220.051 1.995.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.125.000 900.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.095.051 1.095.051
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.838.930 382.484
ARA TOPLAM
182.600.092 180.819.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
182.600.092 180.819.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 44.854.057 35.744.430
Türev Araçlar
4 3.098.599 2.515.630
Ertelenmiş Gelirler
974.084 1.156.724
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.029.813 8.126.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 9.029.813 8.126.718
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 4.872.715 4.585.331
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.829.268 52.128.833
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
245.429.360 232.948.671
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
151.559.088 142.010.443
Ödenmiş Sermaye
16 36.000.000 36.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.108.139 -1.108.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.287.287 8.533.113
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.287.287 8.533.113
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 11.192.573 11.192.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.905.286 -2.659.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.287.088 -4.461.778
Yabancı Para Çevrim Farkları
67.887 50.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.354.975 -4.512.258
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -2.354.975 -4.512.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 4.303.544 4.303.544
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
98.743.703 67.407.231
Net Dönem Karı veya Zararı
7.619.781 31.336.472
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
151.559.088 142.010.443
TOPLAM KAYNAKLAR
396.988.448 374.959.114http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683037


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.