KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 17:37
KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 8.274 2.715.245 2.715.245
Transferler
8.274 -8.274
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.199 -5.199 -5.199
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 -5.199 2.710.046 2.710.046
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -469.042 27.679 2.742.924 2.742.924
Transferler
27.679 -27.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80.781 80.781 80.781
Dönem Sonu Bakiyeler
11 2.000.000 514.142 670.145 -441.363 80.781 2.823.705 2.823.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.189 -69.207
Dönem Karı (Zararı)
80.781 -5.199
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
80.781 -5.199
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.644 -15.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 1.685 1.685
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10 9.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 9.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -97.945 -35.729
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -97.945 -35.729
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 25.774 18.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
187 -49.148
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3 -498 -237
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -498 -237
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-47.593
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.124
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.439 -1.318
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.439 -1.318
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.324 -70.059
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -10.135 852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.671 43.752
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
5 6.671 43.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ET -25.455
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.860 -25.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.584 30.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.444 5.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 40.444 23.584
Finansal Yatırımlar
5 2.677.945 2.586.671
Diğer Alacaklar
7 6.051 5.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.051 5.553
ARA TOPLAM
2.724.440 2.615.808
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.724.440 2.615.808
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 79.829 79.829
Maddi Duran Varlıklar
9 63.467 65.152
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 3.200 648
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.496 145.629
TOPLAM VARLIKLAR
2.870.936 2.761.437
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 2.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.124
Diğer Borçlar
7 4.791 6.230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.791 6.230
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.768 9.101
ARA TOPLAM
9.683 15.331
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.683 15.331
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
10 12.785 2.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 12.785 2.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 24.763 239
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.548 3.182
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.231 18.513
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.823.705 2.742.924
Ödenmiş Sermaye
11 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11 -441.363 -469.042
Net Dönem Karı veya Zararı
80.781 27.679
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.823.705 2.742.924
TOPLAM KAYNAKLAR
2.870.936 2.761.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 146.074 55.539 97.418 47.662
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.074 55.539 97.418 47.662
BRÜT KAR (ZARAR)
146.074 55.539 97.418 47.662
Genel Yönetim Giderleri
13 -437.564 -204.904 -298.157 -107.843
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 3.695 6.541 2.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -449 -285 -86.551 -86.374
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-288.244 -149.650 -280.749 -143.904
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 394.799 247.739 293.882 161.420
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.555 98.089 13.133 17.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
106.555 98.089 13.133 17.516
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.774 -4.094 -18.332 -324
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.802 -3.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -21.972 -292 -18.332 -324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
80.781 93.995 -5.199 17.192
DÖNEM KARI (ZARARI)
80.781 93.995 -5.199 17.192
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.781 93.995 -5.199 17.192
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.781 93.995 -5.199 17.192
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
80.781 93.995 -5.199 17.192http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.811 Değişim: 0,14% Hacim : 25.508 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,1149 Değişim: 2,33%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,1948
Açılış: 12,8163
14,9265 Değişim: 3,16%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9916
Açılış: 14,4689
756,96 Değişim: 2,99%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 761,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.