KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.10.2019 - 10:31
KAP ***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***BAH*** BAHAR MENKUL DEĞERLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 200.000 -653.662 570.628 2.631.108 2.631.108
Transferler
470.145 100.483 -570.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.041 33.041
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 33.041 2.664.149 2.664.149
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -553.179 75.863 2.706.971 2.706.971
Transferler
75.863 -75.863
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.801 29.801 29.801
Dönem Sonu Bakiyeler
21 2.000.000 514.142 670.145 -477.316 29.801 2.736.772 2.736.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.088 -7.780
Dönem Karı (Zararı)
29.801 33.041
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.801 33.041
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.657 -26.788
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
843 2.528
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.838 -42.061
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.838 -42.061
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.338 12.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.624 -14.498
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.413 -15.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.006
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-211 -814
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-211 -814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.520 -8.245
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.432 465
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
69.390 9.368
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
67.705 9.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.685 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.685 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.478 1.588
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.478 1.588
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.648 6.662
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
80.126 8.250


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 80.126 7.648
Finansal Yatırımlar
8 2.495.245 2.474.858
Diğer Alacaklar
5.009 5.009
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.009 5.009
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.413
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.413
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 852
ARA TOPLAM
2.600.645 2.487.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.600.645 2.487.515
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 79.829 154.083
Maddi Duran Varlıklar
14 69.364 71.892
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
149.193 225.975
TOPLAM VARLIKLAR
2.749.838 2.713.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
11 5.199 5.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.199 5.410
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 580
ARA TOPLAM
5.199 5.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.199 5.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 7.867 529
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.867 529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.066 6.519
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.736.772 2.706.971
Ödenmiş Sermaye
21 2.000.000 2.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 514.142 514.142
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 670.145 670.145
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -477.316 -553.179
Net Dönem Karı veya Zararı
29.801 75.863
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.736.772 2.706.971
TOPLAM KAYNAKLAR
2.749.838 2.713.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 58.304 52.163 19.191 15.337
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.304 52.163 19.191 15.337
BRÜT KAR (ZARAR)
58.304 52.163 19.191 15.337
Genel Yönetim Giderleri
23 -534.936 -447.966 -189.933 -169.698
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 1.014 46.655 450 360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -454 -799 -178 -501
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-476.072 -349.947 -170.470 -154.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 513.211 395.733 165.628 151.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.139 45.786 -4.842 -3.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.139 45.786 -4.842 -3.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.338 -12.745 5.184 1.278
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -7.338 -12.745 5.184 1.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.801 33.041 342 -1.724
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.801 33.041 342 -1.724
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.801 33.041 342 -1.724
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.801 33.041 342 -1.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.801 33.041 342 -1.724http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793254


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4342 Değişim: 0,18%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,1949 Değişim: 0,20%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2136
Açılış: 10,1746
493,23 Değişim: 0,35%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.