KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2023 - 19:27
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -3.398.385 -8.230.462 4.170.318 17.410.543 320.334.299 -41.208.260 398.297.090 398.297.090
Transferler
-41.208.260 41.208.260 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.503.388 8.230.462 -448.141 155.402.405 160.681.338 160.681.338
Sermaye Arttırımı
90.000.000 6.098.757 96.098.757 96.098.757
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -5.901.773 0 3.772.177 17.410.543 279.126.039 155.402.405 655.077.185 655.077.185
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -5.901.773 3.772.177 17.410.543 279.126.039 155.402.405 655.077.185 655.077.185
Transferler
155.402.405 -155.402.405 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.215.831 9.130.314 1.095.843.139 1.096.757.622 1.096.757.622
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30.809 30.809 30.809
Dönem Sonu Bakiyeler
135.000.000 62.376.183 7.941.611 -14.117.604 12.852.491 17.410.543 434.559.253 1.095.843.139 1.751.865.616 1.751.865.616


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-561.332.159 758.039.633
Dönem Karı (Zararı)
1.095.843.139 155.402.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.095.843.139 155.402.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-164.962.005 557.453.299
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-12-13 75.441.810 53.005.623
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15-16 40.318.454 185.372.263
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
42.713.978 1.555.054
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
378.225.482 430.347.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.792.628 -1.641.755
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -696.869.101 -111.185.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.528.644.788 28.365.366
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.761.309 -196.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-480.637.893 -4.480.778
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -838.601.782 -459.160.903
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -325.835.750 255.210.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.669.328 236.992.178
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-597.763.654 741.221.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.784.415 -4.430.930
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39.215.910 21.249.493
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-188.735.891 -228.884.980
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -199.956.843 -238.054.470
Alınan Temettüler
0 77.577
Alınan Faiz
11.220.952 9.091.913
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
354.976.381 93.759.136
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.098.757
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 96.098.757
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.405.927.587 305.748.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-997.016.276 -246.678.877
Ödenen Faiz
-53.934.930 -61.408.850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-395.091.669 622.913.789
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-395.091.669 622.913.789
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.033.597.876 410.684.087
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
638.506.207 1.033.597.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 638.506.207 1.033.597.876
Finansal Yatırımlar
4 12.873.523 3.743.209
Ticari Alacaklar
1.930.404 8.691.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-27 124.057 974.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.806.347 7.717.510
Diğer Alacaklar
14.528.395 4.574.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.528.395 4.574.080
Stoklar
10 1.449.728.291 611.126.509
Peşin Ödenmiş Giderler
11 70.462.316 74.128.757
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
311.949 1.434.677
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.254.909 2.005.271
ARA TOPLAM
2.192.595.994 1.739.302.092
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.192.595.994 1.739.302.092
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.510.647 5.848.333
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 1.510.647 5.848.333
Diğer Alacaklar
9 60.897 60.901
Maddi Duran Varlıklar
12 1.012.857.995 886.306.720
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 58.565.206 60.472.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 383.542 512.837
Peşin Ödenmiş Giderler
11 50.689 72.866
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.331.184.207 579.963.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.404.613.183 1.533.236.857
TOPLAM VARLIKLAR
4.597.209.177 3.272.538.949
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
800.742.644 343.095.256
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
800.742.644 343.095.256
Banka Kredileri
5 798.597.615 340.775.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.145.029 2.319.595
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 351.700.803 299.825.194
Ticari Borçlar
184.069.212 509.904.962
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-27 2.418.023 1.561.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 181.651.189 508.343.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 5.556.951 3.473.935
Diğer Borçlar
24.531.100 9.271.316
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-27 0 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.531.100 9.267.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 38.032.760 107.474.608
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 15.948.686 534.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.092.013 484.161.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.190.951 866.742
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 21.901.062 483.295.050
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.573.134 13.687.362
ARA TOPLAM
1.445.247.303 1.771.428.759
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.445.247.303 1.771.428.759
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
640.021.077 761.228.661
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
640.021.077 761.228.661
Banka Kredileri
5 586.385.541 705.686.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 53.635.536 55.542.483
Diğer Borçlar
9 243.096 243.096
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 77.886.120 72.764.566
Uzun Vadeli Karşılıklar
681.945.965 11.796.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 24.491.297 11.796.682
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 657.454.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.400.096.258 846.033.005
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.845.343.561 2.617.461.764
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.751.865.616 655.077.185
Ödenmiş Sermaye
18 135.000.000 135.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 7.941.611 7.941.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.117.604 -5.901.773
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.117.604 -5.901.773
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -14.117.604 -5.901.773
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.852.491 3.722.177
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
12.852.491 3.722.177
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
18 12.852.491 3.722.177
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 434.559.253 279.126.039
Net Dönem Karı veya Zararı
1.095.843.139 155.402.405
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.751.865.616 655.077.185
TOPLAM KAYNAKLAR
4.597.209.177 3.272.538.949


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 3.886.711.684 1.740.196.907
Satışların Maliyeti
19 -2.933.020.772 -1.071.151.920
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
953.690.912 669.044.987
BRÜT KAR (ZARAR)
953.690.912 669.044.987
Genel Yönetim Giderleri
21 -62.237.949 -36.630.022
Pazarlama Giderleri
20 -22.127.917 -13.925.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 223.477.899 233.226.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -511.595.653 -707.143.078
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
581.207.292 144.572.473
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 599.376.438 420.991.654
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -473.062.780 -90.934.323
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
707.520.950 474.629.804
Finansman Gelirleri
24 57.695.947 45.140.280
Finansman Giderleri
24 -366.242.859 -475.552.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
398.974.038 44.217.294
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
696.869.101 111.185.111
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -52.298.101 -616.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 749.167.202 111.801.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.095.843.139 155.402.405
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.095.843.139 155.402.405
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.095.843.139 155.402.405
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.215.831 -2.503.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16-25 -10.269.789 -3.129.238
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.053.958 625.848
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16-25 2.053.958 625.848
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.130.314 7.782.321
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
4 9.130.314 -448.141
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 10.288.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
7-25 0 10.288.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -2.057.615
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
7-25 0 -2.057.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
914.483 5.278.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.096.757.622 160.681.336
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.096.757.622 160.681.336http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123000


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9152 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9370
Açılış: 28,9143
31,3465 Değişim: 0,00%
Düşük 31,3078 05.12.2023 Yüksek 31,3738
Açılış: 31,3467
1.886,55 Değişim: 0,11%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.888,10
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.