KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 - 19:01
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.253.006 123.145 17.410.543 346.252.540 -107.736.113 363.016.146 363.016.146
Transferler
-107.736.113 107.736.113
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-337.886 -18.996 29.970.324 29.613.442 29.613.442
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.590.892 104.149 17.410.543 238.516.427 29.970.324 392.629.588 392.629.588
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.475.469 419.291 17.410.543 238.516.427 81.817.872 444.907.701 444.907.701
Transferler
81.817.872 -81.817.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-447.630 907.923 -39.366.889 -38.906.596 -38.906.596
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.923.099 1.327.214 17.410.543 320.334.299 -39.366.889 406.001.105 406.001.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
235.050.227 226.034.987
Dönem Karı (Zararı)
-39.366.889 29.970.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
129.697.356 60.755.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 24.060.928 23.768.100
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 19.980.824 16.973.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 -151.657 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
95.233.095 47.257.772
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.930.311 -833.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -11.356.145 -26.409.765
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
137.335.141 118.848.570
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -27.950.857 -5.436.921
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.745.359 -18.794.485
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 11.879.432 -49.189.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.021.738 188.126.332
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.639.469 4.143.612
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
227.665.608 209.574.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 3.063.826 -404.038
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 4.320.793 16.864.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.333.842 -19.209.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -7.626.156 -21.620.451
Alınan Faiz
20 2.292.314 2.411.126
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.435.137 -34.766.902
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 60.414.410
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -59.145.167 -19.946.293
Ödenen Faiz
21 -16.704.380 -14.820.609
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.281.248 172.058.760
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
214.281.248 172.058.760
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 189.455.911 28.996.068
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 403.737.159 201.054.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 403.737.159 189.455.911
Finansal Yatırımlar
5 1.348.246 440.323
Ticari Alacaklar
33.080.006 5.554.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-24 5.499.292 39.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.580.714 5.514.730
Diğer Alacaklar
25.461.628 8.418.872
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 25.461.628 8.418.872
Stoklar
9 196.095.663 207.975.095
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.226.743 40.415.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 392.054 848.867
Diğer Dönen Varlıklar
15 6.121.353 10.457.908
ARA TOPLAM
685.462.852 463.566.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
685.462.852 463.566.311
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 2.886.357 2.886.357
Diğer Alacaklar
8 61.279 61.279
Maddi Duran Varlıklar
12 679.035.611 695.422.396
Kullanım Hakkı Varlıkları
63.332.575 64.286.048
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 485.881 535.796
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
485.881 535.796
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 426.895.223 415.406.053
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.172.696.926 1.178.597.929
TOPLAM VARLIKLAR
1.858.159.778 1.642.164.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.564.497 40.486.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.564.497 40.486.212
Banka Kredileri
6 55.261.473 37.454.639
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.303.024 3.031.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 145.198.683 126.811.521
Ticari Borçlar
309.491.933 279.964.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-24 1.016.744 789.960
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 308.475.189 279.174.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.668.999 2.344.276
Diğer Borçlar
609.502 706.274
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-24 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 606.072 702.844
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 69.399.962 1.594.101
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.535 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.160.363 1.861.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 857.216 564.701
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.303.147 1.296.629
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 220.627 425.721
ARA TOPLAM
589.319.101 454.194.253
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
589.319.101 454.194.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
620.906.433 562.824.943
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
620.906.433 562.824.943
Banka Kredileri
6 562.503.528 503.468.564
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 58.402.905 59.356.379
Diğer Borçlar
8 203.032.700 171.634.528
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 30.061.980 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.838.459 8.602.815
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 8.838.459 8.602.815
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
862.839.572 743.062.286
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.452.158.673 1.197.256.539
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
406.001.105 444.907.701
Ödenmiş Sermaye
16 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.923.099 -2.475.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.923.099 -2.475.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.923.099 -2.475.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.327.214 419.291
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.327.214 419.291
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 1.327.214 419.291
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 320.334.299 238.516.427
Net Dönem Karı veya Zararı
-39.366.889 81.817.872
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
406.001.105 444.907.701
TOPLAM KAYNAKLAR
1.858.159.778 1.642.164.240


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 516.386.711 431.968.026 210.998.552 196.629.236
Satışların Maliyeti
17 -418.957.829 -327.784.567 -174.403.870 -146.199.507
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.428.882 104.183.459 36.594.682 50.429.729
BRÜT KAR (ZARAR)
97.428.882 104.183.459 36.594.682 50.429.729
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.584.191 -10.256.046 -5.801.469 -5.199.622
Pazarlama Giderleri
18 -5.844.726 -10.161.071 -1.908.151 -5.750.637
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.417.464 13.820.489 11.939.631 9.959.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -86.355.949 -44.446.704 -41.830.483 -22.376.865
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.061.480 53.140.127 -1.005.790 27.062.005
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 56.332.777 20.078.858 28.315.249 11.186.211
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 -7.826.385 -7.271.955 -6.455.128 -6.402.502
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.567.872 65.947.030 20.854.331 31.845.714
Finansman Gelirleri
21 5.946.651 6.662.429 0 5.913.749
Finansman Giderleri
21 -118.240.066 -69.048.900 -51.888.007 -34.710.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.725.543 3.560.559 -31.033.676 3.048.551
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.358.654 26.409.765 6.713.478 26.266.107
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -18.607 -4.536
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 11.377.261 26.409.765 6.718.014 26.266.107
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658
DÖNEM KARI (ZARARI)
-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-39.366.889 29.970.324 -24.320.198 29.314.658
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 -0,87480000 0,66600000 -0,54040000 0,65140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-447.630 -337.886 -612.751 -294.832
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -559.538 -422.358 -765.939 -368.540
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 111.908 84.472 153.188 73.708
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
111.908 84.472 153.188 73.708
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
907.923 -18.996 635.643 -7.793
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
907.923 -18.996 635.643 -7.793
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
907.923 -18.996 635.643 -7.793
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
460.293 -356.882 22.892 -302.625
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-38.906.596 29.613.442 -24.297.306 29.012.033
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-38.906.596 29.613.442 -24.297.306 29.012.033http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869786


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.