KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2018 - 18:19
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 0 484.938.540
Transferler
-37.585.667 37.585.667 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-589.042 29.712 -7.371.804 -7.931.134 0 -7.931.134
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.053.793 222.023 17.410.543 358.581.400 -7.371.804 477.007.406 0 477.007.406
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 0 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-691.034 -33.609 -81.898.969 -82.623.612 0 -82.623.612
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.169.076 151.396 17.410.543 348.370.569 -81.898.969 391.083.500 0 391.083.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
78.869.375 78.479.270
Dönem Karı (Zararı)
-81.898.969 -7.371.804
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
90.539.085 49.982.814
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 22.327.511 20.632.513
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 -345.744 465.396
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21-22 3.599 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
75.686.334 32.973.796
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -265.047 -50.585
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -6.867.568 -4.038.306
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
59.705.892 25.108.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 37.044.658 -9.525.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.198.561 -7.905.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.976.565 35.662.545
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 44.353.781 -18.630.250
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.482.579 25.507.627
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
68.346.008 67.719.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -421.387 -372.172
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 10.944.754 11.131.596
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.160.760 -15.378.249
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -5.153.368 -17.669.723
Alınan Temettüler
21 0 40.940
Alınan Faiz
21 2.992.608 2.250.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.256.834 -23.756.037
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 3.500.000 14.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -41.273.879 -29.067.258
Ödenen Faiz
22 -12.482.955 -8.688.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.451.781 39.344.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.451.781 39.344.984
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.020.163 76.046.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 142.471.944 115.391.103


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 142.471.944 116.020.163
Finansal Yatırımlar
5 172.427 206.036
Ticari Alacaklar
17.254.063 53.843.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 801.818 246.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.452.245 53.597.240
Diğer Alacaklar
9.070.982 12.024.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.070.982 12.024.391
Türev Araçlar
8 0 128.674
Stoklar
10 147.842.945 124.866.380
Peşin Ödenmiş Giderler
11 33.219.708 16.925.405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 451.991 702.125
Diğer Dönen Varlıklar
16 11.139.807 9.239.080
ARA TOPLAM
361.623.867 333.955.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
361.623.867 333.955.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.774.027 3.774.027
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
9 105.116 444.919
Maddi Duran Varlıklar
13 635.317.940 651.114.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
505.891 535.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 505.891 535.102
Peşin Ödenmiş Giderler
11 2.193.898 900.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 253.496.576 246.456.248
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
895.393.448 903.224.984
TOPLAM VARLIKLAR
1.257.017.315 1.237.180.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.152.159 1.635.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 95.350.430 83.961.557
Ticari Borçlar
247.717.082 203.301.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 1.022.203 1.242.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 246.694.879 202.059.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.654.843 2.440.354
Diğer Borçlar
739.523 670.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-25 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 736.093 666.922
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler
11 18.041.030 8.017.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.125.199 1.849.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 631.499 355.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.493.700 1.493.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 326.983 272.719
ARA TOPLAM
368.107.249 302.149.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
368.107.249 302.149.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 440.902.826 412.547.175
Diğer Borçlar
9 314.860 378.795
Ertelenmiş Gelirler
11 48.693.590 41.414.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.915.290 6.984.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.915.290 6.984.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
497.826.566 461.324.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
865.933.815 763.473.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
391.083.500 473.707.112
Ödenmiş Sermaye
17 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.169.076 -1.478.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.169.076 -1.478.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.169.076 -1.478.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
151.396 185.005
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
151.396 185.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 151.396 185.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 348.370.569 358.581.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-81.898.969 -10.210.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
391.083.500 473.707.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.257.017.315 1.237.180.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 229.647.680 270.636.375 69.395.035 74.143.903
Satışların Maliyeti
18 -200.508.202 -216.345.103 -66.159.146 -70.125.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.139.478 54.291.272 3.235.889 4.018.126
BRÜT KAR (ZARAR)
29.139.478 54.291.272 3.235.889 4.018.126
Genel Yönetim Giderleri
19 -10.566.009 -8.065.217 -4.896.543 -3.998.948
Pazarlama Giderleri
19 -10.893.691 -13.257.530 -2.939.602 -4.585.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.738.264 24.818.302 1.456.209 11.024.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -49.496.678 -27.587.648 -36.684.219 -8.591.592
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-37.078.636 30.199.179 -39.828.266 -2.133.521
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 32.878.290 13.586.371 24.933.335 3.897.046
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -965.826 -13.966.556 -524.389 -6.407.223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.166.172 29.818.994 -15.419.320 -4.643.698
Finansman Gelirleri
22 7.657.312 36.814.369 5.515.849 3.731.893
Finansman Giderleri
22 -91.257.679 -78.043.474 -49.494.811 -18.722.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-88.766.539 -11.410.111 -59.398.282 -19.634.244
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.867.570 4.038.307 236.830 4.771.640
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.867.570 4.038.307 236.830 4.771.640
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.898.969 -7.371.804 -59.161.452 -14.862.604
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-81.898.969 -7.371.804 -59.161.452 -14.862.604
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-81.898.969 -7.371.804 -59.161.452 -14.862.604
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,01820000 -0,00160000 -0,01310000 -0,00330000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-691.034 -589.042 -154.949 108.569
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -863.792 -736.302 -193.686 135.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.758 147.260 38.737 -27.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 172.758 147.260 38.737 -27.143
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-33.609 29.712 -29.712 20.945
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-33.609 29.712 -29.712 20.945
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-724.643 -559.330 -184.661 129.514
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.623.612 -7.931.134 -59.346.113 -14.733.090
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-82.623.612 -7.931.134 -59.346.113 -14.733.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4653 Değişim: -0,31%
Düşük 13,4461 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2416 Değişim: -0,39%
Düşük 15,2320 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,02 Değişim: -0,31%
Düşük 796,96 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.