" />

KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 18:18
KAP ***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor

***BAGFS*** BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -464.751 192.311 17.410.543 396.167.067 -37.585.667 484.938.540 0 484.938.540
Transferler
-37.585.667 37.585.667 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-697.611 8.767 7.490.800 6.801.956 0 6.801.956
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.162.362 201.078 17.410.543 358.581.400 7.490.800 491.740.496 0 491.740.496
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -1.478.042 185.005 17.410.543 358.581.400 -10.210.831 473.707.112 0 473.707.112
Transferler
-10.210.831 10.210.831 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-536.085 -3.897 -22.737.517 -23.277.499 0 -23.277.499
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 62.376.183 1.842.854 -2.014.127 181.108 17.410.543 348.370.569 -22.737.517 450.429.613 0 450.429.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.526.098 80.566.787
Dönem Karı (Zararı)
-22.737.517 7.490.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.491.577 10.858.875
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 11.163.714 10.316.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14-15 -579.385 99.682
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21-22 -50.395 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.445.020 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 143.363 -114.676
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -6.630.740 733.334
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
21 0 -176.170
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.120.340 58.992.294
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.583.258 -25.364.494
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.446.187 3.104.404
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 1.164.220 25.293.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 32.655.282 39.138.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.330.283 16.820.434
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.874.400 77.341.969
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -238.333 -322.597
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 4.890.031 3.547.415
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.444.247 -665.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -2.607.539 -1.440.899
Alınan Faiz
21 1.163.292 774.908
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.729.634 8.868.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 0 13.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.538.180 -2.818.180
Ödenen Faiz
22 -2.191.454 -1.313.504
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.352.217 88.769.112
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.352.217 88.769.112
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 116.020.163 76.046.119
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 134.372.380 164.815.231


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 134.372.380 116.020.163
Finansal Yatırımlar
5 202.139 206.036
Ticari Alacaklar
75.730.816 53.843.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 301.786 246.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 75.429.030 53.597.240
Diğer Alacaklar
12.246.225 12.024.391
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.246.225 12.024.391
Türev Araçlar
8 0 128.674
Stoklar
10 123.702.160 124.866.380
Peşin Ödenmiş Giderler
11 20.672.725 16.925.405
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 199.322 702.125
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.310.508 9.239.080
ARA TOPLAM
377.436.275 333.955.829
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
377.436.275 333.955.829
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 3.774.027 3.774.027
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 0 0
Diğer Alacaklar
9 98.150 444.919
Maddi Duran Varlıklar
13 642.926.556 651.114.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
520.334 535.102
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 520.334 535.102
Peşin Ödenmiş Giderler
11 900.166 900.166
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 253.221.010 246.456.248
Diğer Duran Varlıklar
16 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
901.440.243 903.224.984
TOPLAM VARLIKLAR
1.278.876.518 1.237.180.813
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 631.800 1.635.876
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 86.409.629 83.961.557
Ticari Borçlar
234.943.404 203.301.875
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-25 1.038.097 1.242.416
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 233.905.307 202.059.459
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.755.314 2.440.354
Diğer Borçlar
1.547.321 670.352
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-25 3.430 3.430
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.543.891 666.922
Türev Araçlar
8 332.424 0
Ertelenmiş Gelirler
11 3.234.002 8.017.428
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.000.292 1.849.293
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 506.592 355.593
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.493.700 1.493.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 793.102 272.719
ARA TOPLAM
332.647.288 302.149.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.647.288 302.149.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 445.031.037 412.547.175
Diğer Borçlar
9 342.360 378.795
Ertelenmiş Gelirler
11 42.781.609 41.414.131
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.644.611 6.984.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.644.611 6.984.146
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
495.799.617 461.324.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
828.446.905 763.473.701
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
450.429.613 473.707.112
Ödenmiş Sermaye
17 45.000.000 45.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 62.376.183 62.376.183
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.842.854 1.842.854
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.014.127 -1.478.042
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.014.127 -1.478.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -2.014.127 -1.478.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.108 185.005
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
181.108 185.005
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 181.108 185.005
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17.410.543 17.410.543
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 348.370.569 358.581.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.737.517 -10.210.831
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
450.429.613 473.707.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.278.876.518 1.237.180.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 160.252.645 196.492.472
Satışların Maliyeti
18 -134.349.056 -146.219.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.903.589 50.273.146
BRÜT KAR (ZARAR)
25.903.589 50.273.146
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.669.466 -4.066.269
Pazarlama Giderleri
19 -7.954.089 -8.671.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 4.151.088 13.793.752
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -12.812.459 -18.996.056
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.618.663 32.332.700
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.944.955 9.689.325
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -441.437 -7.559.333
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.122.181 34.462.692
Finansman Gelirleri
22 1.733.528 33.082.476
Finansman Giderleri
22 -42.223.966 -59.321.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-29.368.257 8.224.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.630.740 -733.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 6.630.740 -733.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.737.517 7.490.800
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.737.517 7.490.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.737.517 7.490.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Hissedarlarına ait Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 -0,00510000 0,00170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-536.085 -697.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -670.106 -872.014
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
134.021 174.403
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 134.021 174.403
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.897 8.767
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-3.897 8.767
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-539.982 -688.844
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.277.499 6.801.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.277.499 6.801.956http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679941


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.