" />

KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 13:52
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -1.207 0 70.823.399 81.987.608 207.809.800 0 207.809.800
Transferler
320.879 81.666.729 -81.987.608 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.562 39.144.991 39.233.553 0 39.233.553
Dönem Karı (Zararı)
39.144.991 39.144.991 0 39.144.991
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.562 88.562 0 88.562
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 87.355 320.879 152.490.128 39.144.991 247.043.353 0 247.043.353
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
517.000.000 -73.433 320.879 149.773.818 -104.008.870 563.012.394 0 563.012.394
Transferler
235.867 -104.244.737 104.008.870 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.050 90.984.886 91.014.936 0 91.014.936
Dönem Karı (Zararı)
90.984.886 90.984.886 0 90.984.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.050 30.050 0 30.050
Sermaye Arttırımı
83.000.000 83.000.000 0 83.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
600.000.000 -43.383 556.746 45.529.081 90.984.886 737.027.330 0 737.027.330


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-87.456.264 53.800.546
Dönem Karı (Zararı)
90.984.886 39.144.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 90.984.886 39.144.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-82.512.909 41.819.781
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 606.072 118.700
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-40.609 161.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 -40.609 161.142
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-69.977.848
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -69.977.848
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
29.457.700
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 29.457.700
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 21.982.682 11.355.572
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
17 -35.083.206 726.667
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.253.756 -25.793.327
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -84.658.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-359.041.711 -92.431.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -359.041.711 -92.431.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.063.861 -1.216.230
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -6.063.861 -1.216.230
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.015.391 183.973
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.941.556 67.456.958
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,7 288.941.556 67.456.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.137.102 71.749
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.289.039 141.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9,8,10,15 -9.289.039 141.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17 74.736.073
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.781.779 55.171.445
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.370.899
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.809.368 -94.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.809.368 -94.997
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.809.368 -94.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.736.167 -179.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4.202 6.027
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-385.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
389.202 6.027
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-268.035 -185.586
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
83.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.271 53.525.990
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-29.457.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
89.271 24.068.290
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.964.188 184.363.287
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.053.459 208.431.577


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
50.053.459 49.964.188
Finansal Yatırımlar
392.654.164 272.732.248
Ticari Alacaklar
1.341.970.972 939.520.256
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.514 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.341.969.458 939.520.256
Diğer Alacaklar
36.833.542 26.979.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.833.542 26.979.215
Peşin Ödenmiş Giderler
1.887.818 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.887.818 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.032.327 765.860
ARA TOPLAM
1.825.432.282 1.289.961.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.825.432.282 1.289.961.767
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
150.509.002 126.362.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
150.509.002 126.362.638
Maddi Duran Varlıklar
6.072.829 1.549.784
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.784.352 1.267.436
Taşıtlar
3.867.197
Mobilya ve Demirbaşlar
421.280 282.348
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.933.650 2.201.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.477.145 2.528.857
Şerefiye
2.477.145 2.528.857
Peşin Ödenmiş Giderler
1.073.690 946.119
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.073.690 946.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.066.316 133.589.083
TOPLAM VARLIKLAR
1.987.498.598 1.423.550.850
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.277.464 1.404.082
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.277.464 1.404.082
Banka Kredileri
4.202 6.596
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.273.262 1.397.486
Ticari Borçlar
1.204.360.567 838.059.936
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
718.463 212.788
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.203.642.104 837.847.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.523.548 3.503.212
Diğer Borçlar
229.435 162.638
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
229.435 162.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
528.503 296.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
528.503 296.565
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.192.331 1.750.048
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.192.331 1.750.048
ARA TOPLAM
1.213.111.848 845.176.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.213.111.848 845.176.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.704.511 1.820.136
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.704.511 1.820.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.704.511 1.820.136
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.127.202 1.004.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.127.202 1.004.328
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34.527.707 12.537.511
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.359.420 15.361.975
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.250.471.268 860.538.456
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
737.027.330 563.012.394
Ödenmiş Sermaye
600.000.000 517.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.383 -73.433
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.383 -73.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.383 -73.433
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
556.746 320.879
Yasal Yedekler
556.746 320.879
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
45.529.081 149.773.818
Net Dönem Karı veya Zararı
90.984.886 -104.008.870
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
737.027.330 563.012.394
TOPLAM KAYNAKLAR
1.987.498.598 1.423.550.850


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
408.507.257 28.218.663
Satışların Maliyeti
-222.267.936 -653.642
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
186.239.321 27.565.021
BRÜT KAR (ZARAR)
186.239.321 27.565.021
Genel Yönetim Giderleri
-14.972.671 -5.089.552
Pazarlama Giderleri
-5.788.544 -1.510.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
8.341.900 37.165.284
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-434.962 -610.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.385.044 57.519.092
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.385.044 57.519.092
Finansman Gelirleri
25.232.155 8.410.979
Finansman Giderleri
-83.463.408 -14.947.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
115.153.791 50.982.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.168.905 -11.837.726
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.186.223 -482.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-21.982.682 -11.355.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
90.984.886 39.144.991
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
90.984.886 39.144.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
90.984.886 39.144.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30.050 88.562
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.563 115.015
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.513 -26.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.513 -26.453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.050 88.562
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.014.936 39.233.553
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
91.014.936 39.233.553http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142728


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: -0,88% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8367 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6597 Değişim: -0,07%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.561,77 Değişim: 0,65%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.568,74
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.