" />

KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:34
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 0 77.206.558
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.875 35.878.087 35.889.962 0 35.889.962
Dönem Karı (Zararı)
35.878.087 35.878.087 0 35.878.087
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.875 11.875 0 11.875
Sermaye Arttırımı
11.250.000 11.250.000 0 11.250.000
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 -35.554 33.503.987 35.878.087 124.346.520 0 124.346.520
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 0 125.715.283
Transferler
37.319.413 -37.319.413 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
92.247 17.346.351 17.438.598 0 17.438.598
Dönem Karı (Zararı)
17.346.351 17.346.351 0 17.346.351
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
92.247 92.247 0 92.247
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 -15.870 70.823.400 17.346.351 143.153.881 0 143.153.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.661.671 -1.424.845
Dönem Karı (Zararı)
17.346.351 35.878.087
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 17.346.351 35.878.087
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.121.635 -29.600.165
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 341.528 228.175
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
129.048 46.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,13 129.048 46.111
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.174.280 -40.056.320
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -9.174.280 -40.056.320
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 3.977.784 10.375.966
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
604.285 -194.097
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.851.390 -7.819.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.572.110 -46.402.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -79.572.110 -46.402.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.951 -27.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 27.951 -27.956
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -427.908 -166.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.730.132 33.830.554
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,6 52.730.132 33.830.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 314.980 29.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.565 4.916.912
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
75.565 4.916.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.626.674 -1.541.388
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
965.003 116.543
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-693.318 10.742.342
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
11.250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-693.318 -507.658
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -693.318 -507.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-590.903 527.590
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-38.969 29.636
Kredilerden Nakit Girişleri
5 -38.969 29.636
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-551.934 497.954
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-551.934 497.954
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.945.892 9.845.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
9.174.280 40.056.320
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.771.612 49.901.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.741.382 67.124.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
116.969.770 117.026.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 116.969.770 121.741.382
Ticari Alacaklar
187.472.161 96.261.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 296.965 244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 187.175.196 96.261.675
Diğer Alacaklar
9.966.950 13.317.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.966.950 13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler
14 331.058 221.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 1.125.297
ARA TOPLAM
315.865.236 231.542.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.865.236 231.542.577
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.780.337 6.031.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 16.780.337 6.031.147
Maddi Duran Varlıklar
1.250.333 824.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 968.677 686.474
Mobilya ve Demirbaşlar
8 281.656 137.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.467.537 1.285.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.044.978 1.119.289
Diğer Haklar
9 1.044.978 1.119.289
Peşin Ödenmiş Giderler
14 319.182 590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.862.367 9.260.916
TOPLAM VARLIKLAR
336.727.603 240.803.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
742.087 620.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
742.087 620.974
Banka Kredileri
5 13.274 52.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 728.813 568.730
Ticari Borçlar
165.558.270 93.792.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 3.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 165.558.270 93.789.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.007.440 526.044
Diğer Borçlar
11.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 11.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
172.626 118.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 172.626 118.229
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.923.884
ARA TOPLAM
169.415.888 95.057.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
169.415.888 95.057.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
901.758 827.610
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
901.758 827.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 901.758 827.610
Uzun Vadeli Karşılıklar
440.321 392.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 440.321 392.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 22.815.755 18.810.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.157.834 20.030.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.573.722 115.088.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
143.153.881 125.715.283
Ödenmiş Sermaye
15 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.870 -108.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.870 -108.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -15.870 -108.117
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
70.823.400 33.503.988
Net Dönem Karı veya Zararı
17.346.351 37.319.412
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.153.881 125.715.283
TOPLAM KAYNAKLAR
336.727.603 240.803.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10.987.945 8.945.509 18.708.612 -760.805
Satışların Maliyeti
-3.672.000 -3.672.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.315.945 8.945.509 15.036.612 -760.805
BRÜT KAR (ZARAR)
7.315.945 8.945.509 15.036.612 -760.805
Genel Yönetim Giderleri
-10.328.063 -5.336.183 -3.890.987 -1.934.343
Pazarlama Giderleri
-2.521.224 -1.123.386 -972.403 -474.192
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 22.436.730 44.143.968 2.613.213 21.346.986
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-299.918 -300.397 -106.158 6.049.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.603.470 46.329.511 12.680.277 24.227.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.603.470 46.329.511 12.680.277 24.227.045
Finansman Gelirleri
18.519.939 623.551 5.962.378 498.801
Finansman Giderleri
-11.881.494 -699.009 -5.633.312 -320.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
23.241.915 46.254.053 13.009.343 24.405.341
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.895.564 -10.375.966 -3.336.584 -5.358.020
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.917.780 -792.611
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-3.977.784 -10.375.966 -2.543.973 -5.358.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.346.351 35.878.087 9.672.759 19.047.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.346.351 35.878.087 9.672.759 19.047.321
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.346.351 35.878.087 9.672.759 19.047.321
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
92.247 11.875 -58.405 -11.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
119.802 15.224 -81.068 -14.203
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.555 -3.349 22.663 3.125
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-27.555 -3.349 22.663 3.125
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.247 11.875 -58.405 -11.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.438.598 35.889.962 9.614.354 19.036.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.438.598 35.889.962 9.614.354 19.036.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973665


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.