KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

16.08.2021 - 18:12
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.558 77.206.558
Transferler
10.157.012 -10.157.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.953 0 16.830.766 16.853.719 16.853.719
Dönem Karı (Zararı)
0 16.830.766 16.830.766 16.830.766
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.953 0 0 22.953 22.953
Sermaye Arttırımı
10.627.719 0 0 10.627.719 10.627.719
Dönem Sonu Bakiyeler
16 54.377.719 -24.476 33.503.987 16.830.766 104.687.996 104.687.996
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 125.715.283
Transferler
37.319.413 -37.319.413 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
150.653 7.673.591 7.824.243 7.824.243
Dönem Karı (Zararı)
7.673.591 7.673.590 7.673.590
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
150.653 150.653 150.653
Dönem Sonu Bakiyeler
16 55.000.000 42.536 70.823.399 7.663.591 133.539.526 133.539.526


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.323.454 -5.940.060
Dönem Karı (Zararı)
7.673.591 16.830.766
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
16 7.673.591 16.830.766
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.076.293 -16.445.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 215.613 141.592
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.237 20.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12,14 136.237 20.287
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-10.298.780 -22.229.520
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
5 -10.298.780 -22.229.520
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.433.812 5.017.946
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
436.825 603.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.054.966 -6.408.369
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.672.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.997.508 -33.393.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -92.997.508 -33.393.269
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.683 5.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 34.683 5.135
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -315.140 -142.071
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.566.650 27.017.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,7 85.566.650 27.017.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 275.350 24.520
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.999 80.114
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.999 80.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.457.668 -6.023.509
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.134.214 83.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-605.243 10.615.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-605.243 -12.193
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -605.243 -12.193
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 10.627.719
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.784 -306.786
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 30.993
Kredilerden Nakit Girişleri
6 30.993
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.100
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -24.100
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-392.684 -337.779
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.345.481 4.368.680
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.630.780 22.229.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.714.701 26.598.200
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 121.741.382 67.124.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.026.681 93.723.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.026.681 121.741.382
Finansal Yatırımlar
5.340.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.340.000 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 5.340.000 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
184.458.649 96.261.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 244 244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 184.458.405 96.261.675
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
12.897.199 13.317.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 12.897.199 13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler
427.882 221.741
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 427.882 221.741
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 152.999 0
ARA TOPLAM
322.303.410 231.542.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
322.303.410 231.542.577
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.721.855 6.031.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 9.721.855 6.031.147
Maddi Duran Varlıklar
1.263.130 824.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 960.915 686.474
Mobilya ve Demirbaşlar
9 302.215 137.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.613.076 1.285.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.070.020 1.119.289
Diğer Haklar
10 1.070.020 1.119.289
Peşin Ödenmiş Giderler
109.590 590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 109.590 590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.777.671 9.260.916
TOPLAM VARLIKLAR
336.081.081 240.803.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
758.702 620.975
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
758.702 620.975
Banka Kredileri
6 28.144 52.243
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 730.558 568.732
Ticari Borçlar
177.845.958 93.792.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 761.963 3.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 177.083.995 93.789.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 957.334 526.044
Diğer Borçlar
1.501 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.501 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.574 118.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 141.574 118.229
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.131.273 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.131.273 0
ARA TOPLAM
180.836.342 95.057.825
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.836.342 95.057.825
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.037.341 827.610
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.037.341 827.610
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.037.341 827.610
Uzun Vadeli Karşılıklar
373.426 392.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 373.426 392.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 20.294.446 18.810.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.705.213 20.030.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
202.541.555 115.088.211
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
133.539.526 125.715.282
Ödenmiş Sermaye
16 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
42.536 -108.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
42.536 -108.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 42.536 -108.117
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 70.823.399 33.503.986
Net Dönem Karı veya Zararı
16 7.673.591 37.319.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
133.539.526 125.715.282
TOPLAM KAYNAKLAR
336.081.081 240.803.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.706.314 5.512.714
Satışların Maliyeti
-7.720.666 -10.998.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-7.720.666 9.706.314 -10.998.929 5.512.714
BRÜT KAR (ZARAR)
-7.720.666 9.706.314 -10.998.929 5.512.714
Genel Yönetim Giderleri
-6.437.076 -3.401.840 -3.231.660 -1.623.964
Pazarlama Giderleri
-1.548.822 -649.194 -850.205 -350.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 19.823.517 22.796.982 18.404.974 11.586.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-193.760 -6.349.796 1.361.906 -2.019.735
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.923.193 22.102.466 4.686.086 13.105.107
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.923.193 22.102.466 4.686.086 13.105.107
Finansman Gelirleri
12.557.561 124.750 8.456.144 56.752
Finansman Giderleri
-6.248.182 -378.504 -4.362.864 -85.665
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.232.572 21.848.712 8.779.366 13.076.194
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -2.558.981 -5.017.946 -2.205.282 -3.356.005
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.125.169 -972.250 -3.356.005
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.433.812 -5.017.946 -1.233.032
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.673.591 16.830.766 6.574.084 9.720.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
150.653 22.953 -25.112 -10.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
200.871 29.427 -27.395 -13.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.218 -6.474 2.283 2.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-50.218 -6.474 2.283 2.992
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
150.653 22.953 -25.112 -10.607
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.824.244 16.853.719 6.548.972 9.709.582
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
7.824.244 16.853.719 6.548.972 9.709.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958347


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.