KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 16:46
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.750.000 -47.429 23.346.975 10.157.012 77.206.557 0 77.206.557
Transferler
10.157.012 -10.157.012 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 7.110.577 7.144.138 0 7.144.138
Dönem Karı (Zararı)
7.110.577 7.110.577 0 7.110.577
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.561 33.561 0 33.561
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -13.868 33.503.987 7.110.577 84.350.695 0 84.350.695
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 -108.117 33.503.987 37.319.413 125.715.283 0 125.715.283
Transferler
37.319.413 -37.319.413 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
175.765 1.099.507 1.275.272 0 1.275.272
Dönem Karı (Zararı)
1.099.507 1.099.507 0 1.099.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.765 175.765 0 175.765
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 67.648 70.823.400 1.099.507 126.990.554 0 126.990.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.156.942 3.222.761
Dönem Karı (Zararı)
1.099.507 7.110.577
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15 1.099.507 7.110.577
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.968.135 -8.738.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 96.218 13.847
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
127.236 72.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,13 127.236 72.573
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.369.620 -10.881.240
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4 1.369.620 -10.881.240
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 200.780 1.661.941
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
174.281 394.782
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.352.516 4.794.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.476.978 -2.258.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -66.476.978 -2.258.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
31.255 6.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 31.255 6.619
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -400.524 -201.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.172.760 2.653.185
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3,6 61.172.760 2.653.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 253.036 33.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
67.935 4.561.032
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 67.935 4.561.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.284.874 3.166.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
127.932 56.038
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.765 57.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 57.728
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 32.900
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 24.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.765
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-42.765
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-173.484 -170.523
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.309 -1.633
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -13.309 -1.633
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-160.175 -168.890
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.373.191 3.109.966
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-1.369.620 10.881.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.742.811 13.991.206
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
121.741.382 67.124.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
117.998.571 81.116.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 117.998.571 121.741.382
Ticari Alacaklar
161.817.926 96.261.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 161.817.926 96.261.675
Diğer Alacaklar
11.861.995 13.317.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.861.995 13.317.535
Peşin Ödenmiş Giderler
572.111 221.741
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 572.111 221.741
ARA TOPLAM
292.250.603 231.542.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
292.250.603 231.542.577
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.356.556 6.031.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.356.556 6.031.147
Maddi Duran Varlıklar
795.278 824.232
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 669.407 686.474
Mobilya ve Demirbaşlar
8 125.871 137.758
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.156.727 1.285.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.094.791 1.119.289
Diğer Haklar
9 1.094.791 1.119.289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
50.744 590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 50.744 590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.454.096 9.260.916
TOPLAM VARLIKLAR
302.704.699 240.803.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
599.369 620.974
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
599.369 620.974
Banka Kredileri
5 38.934 52.244
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 560.435 568.730
Ticari Borçlar
153.945.490 93.792.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 153.945.490 93.792.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 907.014 526.043
Diğer Borçlar
1.501 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 1.501 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
141.574 118.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 141.574 118.229
ARA TOPLAM
155.594.948 95.057.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
155.594.948 95.057.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
721.081 827.610
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
721.081 827.610
Banka Kredileri
5 721.081 827.610
Uzun Vadeli Karşılıklar
334.419 392.360
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 334.419 392.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 19.063.697 18.810.416
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.119.197 20.030.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
175.714.145 115.088.210
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
126.990.554 125.715.283
Ödenmiş Sermaye
15 55.000.000 55.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
67.648 -108.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.648 -108.117
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 67.648 -108.117
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 70.823.399 33.503.987
Net Dönem Karı veya Zararı
15 1.099.507 37.319.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
126.990.554 125.715.283
TOPLAM KAYNAKLAR
302.704.699 240.803.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.278.263 4.193.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.278.263 4.193.600
BRÜT KAR (ZARAR)
3.278.263 4.193.600
Genel Yönetim Giderleri
-3.205.416 -1.777.876
Pazarlama Giderleri
-698.616 -298.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.418.543 11.210.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.555.666 -4.330.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.892 8.997.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-762.892 8.997.359
Finansman Gelirleri
4.101.417 67.998
Finansman Giderleri
-1.885.319 -292.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.453.206 8.772.518
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-353.699 -1.661.941
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-152.919 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-200.780 -1.661.941
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.507 7.110.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.099.507 7.110.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15 1.099.507 7.110.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
175.765 33.561
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
228.266 43.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-52.501 -9.466
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-52.501 -9.466
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.765 33.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.275.272 7.144.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.275.272 7.144.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932401


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.