KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 09:47
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 9.880.614 9.877.913 9.877.913
Dönem Karı (Zararı)
9.880.614 9.880.614 9.880.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 -2.701 -2.701
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -11.798 8.272.395 9.880.614 58.141.211 58.141.211
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10 40.000.000 -25.038 8.272.395 15.174.238 63.421.595 63.421.595
Transferler
15.174.238 -15.174.238 3.793.284 3.793.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 3.823.995 3.823.995 3.823.995
Dönem Karı (Zararı)
3.823.995
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.711 -30.711 -30.711
Sermaye Arttırımı
3.750.000 3.750.000 3.750.000
Dönem Sonu Bakiyeler
43.750.000 -55.749 23.446.633 3.823.995 70.964.879 70.964.879


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.953.859 -6.443.087
Dönem Karı (Zararı)
3.823.995 9.880.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12 3.823.995 9.880.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11 -1.805.365 -8.720.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.669 191.444
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.792.041 44.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.791 44.450
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8.689.250
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.066
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.121.280 -12.027.148
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-11.121.280 -12.027.148
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
509.205 2.946.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.935.229 -7.603.234
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.657.684 -4.721.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.657.684 -4.721.414
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-210.182
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-521.979 -582.500
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-137.059 -2.299.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-137.059 -2.299.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-95.051 44.137
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.662 -43.522
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.662 -43.522
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.689.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.944.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.944.728
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.953.859 -6.443.087
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
127.881 -41.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.881
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.881
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.008
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-420 3.075.621
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.814
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12.814
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-420
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-420
Ödenen Faiz
12.319
Alınan Faiz
-149.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.081.320 -3.408.474
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
11.121.280 12.027.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.202.600 8.618.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.221.619 40.820.604
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.424.219 49.439.199


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.424.219 46.221.619
Finansal Yatırımlar
5.000
Ticari Alacaklar
27.834.848 35.492.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 27.834.848 35.492.532
Diğer Alacaklar
17.427 9.066
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.269 9.066
Peşin Ödenmiş Giderler
144.464 196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 144.464 196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.410
ARA TOPLAM
89.425.958 81.724.823
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.425.958 81.724.823
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.889.932 1.688.110
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.889.932 1.688.110
Maddi Duran Varlıklar
422.690 497.886
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 347.124 407.723
Mobilya ve Demirbaşlar
8 75.566 90.163
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
918.708 986.062
Diğer Haklar
9 918.708 986.062
Peşin Ödenmiş Giderler
414.032 36.322
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 414.032 36.322
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.645.362 3.208.380
TOPLAM VARLIKLAR
93.071.320 84.933.203
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.062 11.482
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.062 11.482
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.062 11.482
Ticari Borçlar
12.997.159 13.134.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 2.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 12.997.159 13.131.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
152.091 136.957
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.559 33.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
39.559 33.349
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.929 7.155
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
24.929 7.155
ARA TOPLAM
13.224.800 13.323.160
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.224.800 13.323.160
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
262.557 69.908
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
262.557 69.908
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 8.619.084 8.118.540
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.881.641 8.188.448
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.106.441 21.511.608
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.964.879 63.421.595
Ödenmiş Sermaye
43.750.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-55.749 -25.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-55.749 -25.038
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.446.633 8.272.395
Net Dönem Karı veya Zararı
3.823.995 15.174.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.964.879 63.421.595
TOPLAM KAYNAKLAR
93.071.320 84.933.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.289.423 42.659.374 3.623.158 25.504.135
Satışların Maliyeti
-26.059.181 -35.979.891 -8.632.629 -20.889.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.769.758 6.679.483 -5.009.471 4.614.332
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.769.758 6.679.483 -5.009.471 4.614.332
Genel Yönetim Giderleri
-4.097.803 -3.211.099 -1.299.411 -1.247.006
Pazarlama Giderleri
-337.567 -262.644 -110.668 -92.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.408.677 17.984.937 2.212.447 10.527.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.157.319 -8.526.515 -147.445 -7.243.409
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.046.230 12.664.162 -4.354.548 6.559.004
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.046.230 12.664.162 -4.354.548 6.559.004
Finansman Gelirleri
339.658 175.492 119.719 101.293
Finansman Giderleri
-52.688 -12.319 -14.125 -1.555
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.333.200 12.827.335 -4.248.954 6.658.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-548.578 -2.950.097 516.518 -1.817.477
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.373 -3.376 -33.692 -3.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-509.205 -2.946.721 550.210 -1.814.101
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-509.205 -2.946.721 550.210 -1.814.101
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.662 675 7.412 675
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.662 675 7.412 675
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
8.662 675 7.412 675
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-539.916 -2.949.422 523.930 -1.816.802
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.793.284 9.877.913 -3.725.024 4.841.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.793.284 9.877.913 -3.725.024 4.841.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795281


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.