KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:27
KAP ***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.400.000 270.236 4.433.104 36.155.419 36.155.419
Transferler
4.433.104 -4.433.104
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.531 6.531 6.531
Dönem Karı (Zararı)
6.531 6.531 6.531
Sermaye Arttırımı
5.500.000 5.500.000 5.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
35.900.000 4.703.340 6.531 40.609.871 40.609.871
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.800.000 -9.097 5.755.419 2.516.976 45.063.298 45.063.298
Transferler
2.516.976 -2.516.976
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.880.614 9.880.614 9.880.614
Dönem Karı (Zararı)
9.880.614 9.880.614 9.880.614
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.701 -2.701 -2.701
Sermaye Arttırımı
3.200.000 3.200.000 3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -11.798 8.272.395 9.880.614 58.141.211 58.141.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.443.087 3.266.701
Dönem Karı (Zararı)
9.880.614 6.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.720.467 5.871.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 191.444 120.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.450 12.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
44.450 12.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.066 -16.225
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
124.066 -16.225
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.946.721 2.572.325
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.946.721 2.572.325
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.027.148 3.183.094
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.603.234 -2.611.739
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.721.414 -12.621.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.721.414 -12.621.421
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-582.500 176.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.299.935 9.629.050
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.299.935 9.629.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.137 40.996
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-43.522 162.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-43.522 162.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.443.087 3.266.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-41.008 -572.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.008 -572.548
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -41.008 -572.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.075.621 5.490.582
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.200.000 5.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 3.200.000 5.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.814 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
12.814
Ödenen Faiz
12.319 33.346
Alınan Faiz
-149.512 -42.764
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.408.474 8.184.735
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5 12.027.069 -4.053.076
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.618.595 4.131.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 40.820.604 31.217.059
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.439.199 35.348.718


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 49.439.199 40.820.604
Ticari Alacaklar
19.425.088 14.703.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.425.088 14.703.674
Diğer Alacaklar
8.071 6.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 8.071 6.064
Peşin Ödenmiş Giderler
121.618
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
121.618
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 1.722 1.120
ARA TOPLAM
68.995.698 55.531.462
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
68.995.698 55.531.462
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
522.458 603.229
Tesis, Makine ve Cihazlar
8 522.458 603.229
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.009.256 1.078.841
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 1.009.256 1.078.841
Peşin Ödenmiş Giderler
81.635
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
81.635
Diğer Duran Varlıklar
1.299.245 759.337
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
7 1.299.245 759.337
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.830.959 2.523.042
TOPLAM VARLIKLAR
71.826.657 58.054.504
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.814 13.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.814 13.127
Banka Kredileri
12.814 13.127
Ticari Borçlar
7.494.702 9.794.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.494.702 9.794.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
124.183 80.045
Diğer Borçlar
43.522
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 43.522
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.177 11.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.177 11.177
ARA TOPLAM
7.642.876 9.942.508
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.642.876 9.942.508
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
73.072 25.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
73.072 25.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10 5.969.498 3.022.777
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.042.570 3.048.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.685.446 12.991.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.141.211 45.063.298
Ödenmiş Sermaye
9 40.000.000 36.800.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.798 -9.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.798 -9.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.798 -9.097
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.272.395 5.755.419
Net Dönem Karı veya Zararı
9.880.614 2.516.976
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.141.211 45.063.298
TOPLAM KAYNAKLAR
71.826.657 58.054.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.679.483 157.957 4.614.332 114.819
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.679.483 157.957 4.614.332 114.819
BRÜT KAR (ZARAR)
6.679.483 157.957 4.614.332 114.819
Genel Yönetim Giderleri
-3.211.099 -2.717.843 -1.247.006 -881.877
Pazarlama Giderleri
-262.644 -207.656 -92.322 -42.931
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 17.984.937 6.160.113 10.527.409 3.492.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.526.515 -823.133 -7.243.409 -77.472
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.664.162 2.569.438 6.559.004 2.604.783
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.664.162 2.569.438 6.559.004 2.604.783
Finansman Gelirleri
175.492 42.764 101.293 33.534
Finansman Giderleri
-12.319 -33.346 -1.555 -7.885
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.827.335 2.578.856 6.658.742 2.630.432
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.946.721 -2.572.325 -1.814.101 -2.044.617
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 -2.946.721 -2.572.325 -1.814.101 -2.044.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.880.614 6.531 4.844.641 585.815
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.880.614 6.531 4.844.641 585.815
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
9.880.614 6.531 4.844.641 585.815
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.701 -2.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.376 -3.376
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
675 675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 675 675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.701 -2.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.877.913 6.531 4.841.940 585.815
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.877.913 6.531 4.841.940 585.815http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716229


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: -1,43% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4586 Değişim: 1,33%
Düşük 7,3521 16.01.2021 Yüksek 7,5102
Açılış: 7,3609
9,0118 Değişim: 0,49%
Düşük 8,9346 16.01.2021 Yüksek 9,0938
Açılış: 8,9683
437,78 Değişim: 0,06%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 444,73
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.