KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

04.02.2022 - 15:04
KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.269.352.899 3.260.588.723
Satışların Maliyeti
19 -4.058.640.374 -3.134.845.669
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
210.712.525 125.743.054
BRÜT KAR (ZARAR)
210.712.525 125.743.054
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.196.726 -17.297.403
Pazarlama Giderleri
20 -131.916.523 -115.462.985
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 66.961.914 40.982.243
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -68.291.225 -14.460.645
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.269.965 19.504.264
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.341.358 10.772.664
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
68.611.323 30.276.928
Finansman Gelirleri
24 5.579.551 174.919
Finansman Giderleri
24 -54.901.030 -70.437.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.289.844 -39.985.757
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-432.798 2.369.651
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -714.437 -900.799
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 281.639 3.270.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.857.046 -37.616.106
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.857.046 -37.616.106
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.857.046 -37.616.106
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 26 0,02600000 -0,04700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.449.847 346.430.393
Dönem Karı (Zararı)
18.857.046 -37.616.106
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.657.225 121.796.881
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21 62.497.037 56.182.851
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.725.138 1.935.682
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 1.725.138 1.935.682
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.947.252 1.036.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.947.252 1.036.735
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.759.239 50.792.871
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -7.253.618 -5.237.608
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 50.028.554 62.887.326
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 28.797.539 12.316.085
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -36.813.236 -19.172.932
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.184.484 877.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.243.753 -174.919
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.243.753 -174.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 432.798 -2.369.651
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
8 20.696.388 24.288.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -12.341.358 -10.772.664
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.124.334 257.088.840
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.105.541 348.171.528
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.508.366 52.986.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-123.597.175 295.185.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
730.273 -3.155.539
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
730.273 -3.155.539
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-275.422.376 116.244.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
291.475.993 -189.497.743
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
596.282 -16.230.030
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
290.879.711 -173.267.713
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 23.632.341
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 23.632.341
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-88.802.683 -38.306.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.352.328 -38.832.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-35.450.355 526.753
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-73.610.063 341.269.615
Alınan Faiz
9.262.225 5.223.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -453.438 -442.776
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 196.937
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-648.571 183.505
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.048.800 -3.419.396
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -20.974.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.782.751 21.026.265
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -19.576.551 -4.824.394
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
745.000 1.352.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.389.268 -160.671.931
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
581.152.595 826.577.805
Kredilerden Nakit Girişleri
581.152.595 826.577.805
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-709.131.116 -1.046.841.163
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-709.131.116 -1.046.841.163
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -34.525.073 -29.584.747
Ödenen Faiz
-19.885.674 -48.323.826
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 137.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.887.915 182.339.066
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.887.915 182.339.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 304.780.028 119.378.717
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 54.892.113 301.717.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.402.761 308.299.283
Ticari Alacaklar
690.519.734 526.292.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 13.398.897 8.890.531
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 677.120.837 517.401.867
Diğer Alacaklar
834.891 1.565.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 834.891 1.565.163
Stoklar
7 600.195.876 324.773.500
Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.098.983 23.264.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 830.696 2.785.957
Diğer Dönen Varlıklar
16 1.446.937 1.313.720
ARA TOPLAM
1.370.329.878 1.188.294.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.370.329.878 1.188.294.725
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
14.179.959 15.213.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.179.959 15.213.656
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 56.546.000 57.291.000
Maddi Duran Varlıklar
10 368.007.738 374.308.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 266.388.300 231.395.152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.689.605 6.708.527
Şerefiye
1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 5.453.529 5.472.451
Peşin Ödenmiş Giderler
8 167.090.535 145.340.865
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 35.788.285 35.506.646
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
914.690.422 865.764.692
TOPLAM VARLIKLAR
2.285.020.300 2.054.059.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
404.464.619 400.465.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
404.464.619 400.465.495
Banka Kredileri
13 404.464.619 400.465.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
43.655.603 41.084.375
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.162.543 6.592.366
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,13 8.162.543 6.592.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
35.493.060 34.492.009
Banka Kredileri
13 1.148.658 7.523.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 34.344.402 26.968.783
Ticari Borçlar
747.482.218 407.954.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.254.667 658.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 746.227.551 407.295.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.678.990 6.029.186
Diğer Borçlar
65.592.999 125.581.339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 65.592.999 125.581.339
Türev Araçlar
17 1.500.444 4.744.197
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.969.703 1.242.916
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.969.703 1.242.916
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 345.841 279.975
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.286.664 8.302.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.151.046 3.009.480
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.135.618 5.292.737
ARA TOPLAM
1.277.977.081 995.683.959
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.277.977.081 995.683.959
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
272.965.722 350.571.342
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22.019.551 21.091.105
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5,13 22.019.551 21.091.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
250.946.171 329.480.237
Banka Kredileri
13 88.000.000 203.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 162.946.171 126.480.237
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.372.755 3.308.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.372.755 3.308.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.408.491 4.056.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.408.491 4.056.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.746.968 357.936.253
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.565.724.049 1.353.620.212
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
719.296.251 700.439.205
Ödenmiş Sermaye
18 800.000.000 800.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-651.422 -651.422
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-651.422 -651.422
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -651.422 -651.422
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.830.589 1.830.589
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-100.739.962 -117.932.924
Net Dönem Karı veya Zararı
18.857.046 17.192.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
719.296.251 700.439.205
TOPLAM KAYNAKLAR
2.285.020.300 2.054.059.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-52.449.859 52.449.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-37.616.106 -37.616.106 -37.616.106
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
137.500.000 137.500.000 137.500.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
37.801 1.315.127 1.352.928 1.352.928
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 800.000.000 -774.538 1.830.589 -117.932.924 -37.616.106 645.507.021 645.507.021
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
800.000.000 -651.422 1.830.589 -117.932.924 17.192.962 700.439.205 700.439.205
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
17.192.962 -17.192.962 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.857.046 18.857.046 18.857.046
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 800.000.000 -651.422 1.830.589 -100.739.962 18.857.046 719.296.251 719.296.251


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.857.046 -37.616.106
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.857.046 -37.616.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.857.046 -37.616.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999490


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.