KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 18:24
KAP ***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AYTMZ*** AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
530.000.000 -677.771 1.501.456 67.399.621 -133.868.680 464.354.626 464.354.626
Transferler
329.133 -134.197.813 133.868.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.963.221 -35.963.221 -35.963.221
Sermaye Arttırımı
106.000.000 106.000.000 106.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 636.000.000 -677.771 1.830.589 -66.798.192 -35.963.221 534.391.405 534.391.405
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
662.500.000 -812.339 1.830.589 -66.798.192 -52.449.859 544.270.199 544.270.199
Transferler
-52.449.859 52.449.859 0
Toplam Kapsamlı Gelir ( -37.616.106 -37.616.106 -37.616.106
Sermaye Arttırımı
137.500.000 137.500.000 137.500.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
37.801 1.315.127 1.352.928 1.352.928
Dönem Sonu Bakiyeler
19 800.000.000 -774.538 1.830.589 -117.932.924 -37.616.106 645.507.021 645.507.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.430.393 54.057.414
Dönem Karı (Zararı)
-37.616.106 -35.963.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
121.796.881 141.882.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 56.182.851 44.042.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.935.682 1.005.441
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.935.682 1.005.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.036.735 968.442
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.036.735 968.442
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
50.792.871 93.588.818
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -5.237.608 -5.751.606
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 62.887.326 117.173.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 12.316.085 48.430.222
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -19.172.932 -66.263.159
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
877.646 -9.553.687
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-174.919 -4.881.658
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 -262.166
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -174.919 -4.619.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -2.369.651 -8.820.988
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
9 24.288.330 25.803.377
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.772.664 -269.149
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
257.088.840 -55.080.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
348.171.528 37.973.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
52.986.040 15.619.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
295.185.488 22.354.287
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.155.539 4.334.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.155.539 4.334.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
116.244.272 -16.230.030 -47.631.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-173.267.713 81.449.463
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.632.341 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
23.632.341 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.306.019 2.694.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.832.772 -21.307.304
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
526.753 24.002.007
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
341.269.615 50.839.015
Alınan Faiz
5.223.112 5.626.007
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -442.776 -338.412
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
196.937 167.355
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
183.505 -2.236.551
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.419.396 -27.707.771
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -20.974.195 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.026.265 737.581
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.824.394 -28.445.352
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.352.928 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-160.671.931 153.830.591
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
826.577.805 793.051.105
Kredilerden Nakit Girişleri
826.577.805 793.051.105
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.046.841.163 -584.716.127
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.046.841.163 -584.716.127
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -29.584.747 -26.655.449
Ödenen Faiz
-48.323.826 -27.848.938
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
137.500.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.339.066 180.180.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
182.339.066 180.180.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 119.378.717 25.647.553
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 301.717.783 205.827.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 301.759.214 119.405.652 25.647.553
Ticari Alacaklar
478.025.598 811.578.229 810.897.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,6 11.147.635 64.133.675 56.736.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 466.877.963 747.444.554 754.160.757
Diğer Alacaklar
4.013.538 857.999 10.815.648
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.013.538 857.999 10.815.648
Türev Araçlar
18 0 0 21.250.413
Stoklar
8 258.197.935 372.729.490 266.033.987
Peşin Ödenmiş Giderler
9 31.393.028 42.930.202 66.368.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 779.738 2.012.613 1.067.516
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.046.399 10.544.952 5.647.180
ARA TOPLAM
1.075.215.450 1.360.059.137 1.207.728.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.075.215.450 1.360.059.137 1.207.728.113
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
13.238.791 10.817.375 27.406.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.238.791 10.817.375 27.406.133
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 57.117.000 57.117.000 55.558.330
Maddi Duran Varlıklar
11 387.874.352 416.231.819 429.309.274
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 237.921.732 197.707.507 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.993.250 6.398.609 5.198.533
Şerefiye
1.236.076 1.236.076 1.236.076
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.757.174 5.162.533 3.962.457
Peşin Ödenmiş Giderler
9 130.754.771 147.468.973 204.809.912
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 48.288.069 45.017.619 29.006.275
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.187.965 880.758.902 751.288.457
TOPLAM VARLIKLAR
1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.347.115 602.125.597 482.405.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
527.347.115 602.125.597 482.405.825
Banka Kredileri
14 476.614.786 550.934.532 482.405.825
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
14 50.732.329 51.191.065 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
44.159.293 73.319.363 184.046.193
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.238.236 3.906.813 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 5.238.236 3.906.813 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
38.921.057 69.412.550 184.046.193
Banka Kredileri
14 441.720 56.948.116 184.046.193
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 38.479.337 12.464.434 0
Ticari Borçlar
330.166.716 507.348.374 509.435.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.111.561 17.341.591 59.887.778
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 329.055.155 490.006.783 449.547.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 4.913.283 3.783.482 3.103.651
Diğer Borçlar
126.830.438 124.172.292 98.193.679
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 20.974.195 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 126.830.438 103.198.097 98.193.679
Türev Araçlar
18 1.876.377 338.579 28.110.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.788 784.618 587.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
598.788 784.618 587.012
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
456.559 605.130 2.083.555
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.232.379 7.204.947 5.364.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.708.890 2.381.088 1.773.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.523.489 4.823.859 3.590.554
ARA TOPLAM
1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.043.580.948 1.319.682.382 1.313.329.576
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
261.701.476 370.400.797 156.195.755
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.069.026 29.181.237 106.195.755
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,14 27.069.026 29.181.237 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,14 0 0 106.195.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
234.632.450 341.219.560 50.000.000
Banka Kredileri
14 113.000.000 200.000.000 50.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 121.632.450 141.219.560 0
Diğer Borçlar
0 0 20.974.195
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0 20.974.195
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.966.015 3.082.863 1.380.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.966.015 3.082.863 1.380.441
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.647.955 3.381.798 2.781.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.647.955 3.381.798 2.781.977
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
268.315.446 376.865.458 181.332.368
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.311.896.394 1.696.547.840 1.494.661.944
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
645.507.021 544.270.199 464.354.626
Ödenmiş Sermaye
19 800.000.000 662.500.000 530.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-774.538 -812.339 -677.771
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-774.538 -812.339 -677.771
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -774.538 -812.339 -677.771
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.830.589 1.830.589 1.501.456
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-117.932.924 -66.798.192 67.399.621
Net Dönem Karı veya Zararı
-37.616.106 -52.449.859 -133.868.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
645.507.021 544.270.199 464.354.626
TOPLAM KAYNAKLAR
1.957.403.415 2.240.818.039 1.959.016.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 3.260.588.723 5.232.390.115
Satışların Maliyeti
20 -3.134.845.669 -5.048.548.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
125.743.054 183.841.749
BRÜT KAR (ZARAR)
125.743.054 183.841.749
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.297.403 -18.063.873
Pazarlama Giderleri
21 -115.462.985 -103.956.332
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 40.982.243 81.673.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -14.460.645 -56.736.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.504.264 86.758.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 10.772.664 531.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.276.928 87.289.408
Finansman Gelirleri
25 174.919 4.619.492
Finansman Giderleri
25 -70.437.604 -136.693.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-39.985.757 -44.784.209
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.369.651 8.820.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -900.799 -872.546
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 3.270.450 9.693.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.616.106 -35.963.221
DÖNEM KARI (ZARARI)
-37.616.106 -35.963.221
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.616.106 -35.963.221
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Ana Ortaklık Paylarına Ait Pay Başına Kazanç (Kayıp) 27 -0,04700000 -0,05700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.616.106 -35.963.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-37.616.106 -35.963.221http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868400


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.