KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2023 - 19:34
KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22.149.653 15.969.423 9.715.165 9.556.791
Satışların Maliyeti
-20.463.082 -15.061.576 -8.729.352 -9.114.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.686.571 907.847 985.813 442.385
BRÜT KAR (ZARAR)
1.686.571 907.847 985.813 442.385
Genel Yönetim Giderleri
-689.078 -331.015 -342.894 -180.979
Pazarlama Giderleri
-726.452 -445.159 -366.527 -260.290
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-5.593 -3.815 -3.195 -2.630
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
509.365 748.378 378.659 563.970
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-727.167 -920.034 -617.056 -625.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
47.646 -43.798 34.800 -63.049
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
161.147 30.721 91.613 7.912
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.147 -2.440 -860 -981
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 1.297.792 1.369.743 664.776 1.173.968
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.504.438 1.354.226 790.329 1.117.850
Finansman Gelirleri
432.375 263.027 332.849 119.827
Finansman Giderleri
-641.530 -391.674 -447.264 -227.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.295.283 1.225.579 675.914 1.010.559
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.652 2.601 -10.931 37.977
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -57.127 -16.792 -2.398 -5.930
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 46.475 19.393 -8.533 43.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.284.631 1.228.180 664.983 1.048.536
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.284.631 1.228.180 664.983 1.048.536
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-127.081 -66.371 -59.410 -45.121
Ana Ortaklık Payları
1.411.712 1.294.551 724.393 1.093.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 6,42270000 4,31520000 3,29570000 3,64550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 6,42270000 4,31520000 3,29570000 3,64550000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.464 -768.200
Dönem Karı (Zararı)
1.284.631 1.228.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-626.201 -1.176.865
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3- 11- 12- 13 98.763 115.297
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
252 -103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
154.191 110.032
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-88.322 -16.863
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
81.588 169.450
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-164.077 -51.457
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
245.665 220.907
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
418.847 61.448
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.590 -236.838
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-44.162 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
66.752 -236.838
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.297.792 -1.369.743
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 10.652 -2.601
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-26.515 -11.418
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-455 4.474
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-471.801 -769.728
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.249 -736.096
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
238.954 -72.191
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
458.940 -888.078
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-72.054 15.470
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-916.129 850.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.780 -31.208
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.162 73.793
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.779 -969
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
75.134 18.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
186.629 -718.413
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-73.489 -47
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.676 -49.740
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.142.894 -229.777
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
39.336 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
10 -113.503 -174.638
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
48.682 22.232
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -195.747 -120.625
Alınan Temettüler
1.241.949 16.863
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
122.177 26.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.620.598 627.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
893.852 1.725.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.060.066 -785.250
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.577 -75.381
Ödenen Temettüler
-219.710 -149.938
Ödenen Faiz
-356.355 -138.301
Alınan Faiz
160.258 51.457
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-417.240 -370.087
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
34.104 170.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-383.136 -199.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.748.927 1.671.074
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.365.791 1.471.448


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.368.335 1.826.605
Finansal Yatırımlar
177.299 35.939
Ticari Alacaklar
2.702.969 2.458.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 431.099 140.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.271.870 2.318.385
Diğer Alacaklar
4.363 149.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0 84.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 4.363 65.057
Türev Araçlar
7 15.191 85.754
Stoklar
9 1.876.591 2.335.531
Peşin Ödenmiş Giderler
147.749 67.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
97 9.296
Diğer Dönen Varlıklar
300.869 479.199
ARA TOPLAM
6.593.463 7.447.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.593.463 7.447.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.769.363 1.610.681
Ticari Alacaklar
6.805 8.135
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.805 8.135
Diğer Alacaklar
715 645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
715 645
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 6.499.545 6.262.099
Maddi Duran Varlıklar
11 1.088.338 983.577
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 186.521 119.286
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.050 77.388
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 73.050 77.388
Peşin Ödenmiş Giderler
20.865 25.232
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 149.713 112.664
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.794.915 9.199.707
TOPLAM VARLIKLAR
16.388.378 16.647.614
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 873.846 1.034.642
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 897.040 1.754.229
Ticari Borçlar
3.093.783 4.009.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 446.385 477.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.647.398 3.531.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
65.269 130.049
Diğer Borçlar
6.436 4.426
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.485 1.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.951 3.032
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.812 7.591
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12.304 17.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
699.933 458.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
128.963 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 570.970 458.837
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
178.452 148.957
ARA TOPLAM
5.832.875 7.565.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.832.875 7.565.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 875.655 809.873
Diğer Borçlar
147.983 126.235
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
147.983 126.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
266.654 288.833
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
205.713 227.892
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
15 60.941 60.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.978 2.446
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.292.270 1.227.387
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.125.145 8.793.082
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.128.487 7.727.705
Ödenmiş Sermaye
17 219.801 219.801
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.487.766 1.299.161
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.517.373 1.328.768
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.691 -48.691
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.566.064 1.377.459
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-29.607 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
52.430 32.164
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.195 -45.494
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 3.811
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 3.811
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
53.625 73.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
400.073 379.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.492.643 999.940
Net Dönem Karı veya Zararı
1.411.712 4.733.385
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
134.746 126.827
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.263.233 7.854.532
TOPLAM KAYNAKLAR
16.388.378 16.647.614


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 -413 287.789 287.376 -1.750 285.626 3.311 -14.550 -14.550 0 -399.977 -411.216 365.692 1.423.454 670.105 2.093.559 2.697.723 21.476 2.719.199
Transferler
13.500 656.605 -670.105 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 122.798 122.798 0 122.798 -5.340 14.591 14.591 0 -80.301 -71.050 1.294.551 1.294.551 1.346.299 -66.371 1.279.928
Dönem Karı (Zararı)
1.294.551 1.294.551 1.294.551 -66.371 1.228.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 122.798 122.798 0 122.798 -5.340 14.591 14.591 0 -80.301 -71.050 0 51.748 51.748
Sermaye Arttırımı
63.000 63.000
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 0 -413 410.587 410.174 0 0 -1.750 0 0 408.424 -2.029 41 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 -480.278 0 -482.266 379.192 0 0 0 1.930.059 1.294.551 3.224.610 3.894.022 18.105 3.912.127
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
219.801 71.504 -7.442 -48.691 1.377.459 1.328.768 -29.607 1.299.161 -45.494 3.811 3.811 73.847 32.164 379.192 999.940 4.733.385 5.733.325 7.727.705 126.827 7.854.532
Transferler
20.881 4.712.504 -4.733.385 -20.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 188.605 188.605 0 188.605 44.299 -3.811 -3.811 -20.222 20.266 1.411.712 1.411.712 1.620.583 -127.081 1.493.502
Dönem Karı (Zararı)
1.411.712 1.411.712 1.411.712 -127.081 1.284.631
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 188.605 188.605 0 188.605 44.299 -3.811 -3.811 -20.222 20.266 208.871 208.871
Sermaye Arttırımı
135.000 135.000
Kar Payları
17 -219.801 -219.801 -219.801 -219.801
Dönem Sonu Bakiyeler
219.801 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 0 -48.691 1.566.064 1.517.373 0 0 -29.607 0 0 1.487.766 -1.195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.625 0 52.430 400.073 0 0 0 5.492.643 1.411.712 6.904.355 9.128.487 134.746 9.263.233


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.284.631 1.228.180 664.983 1.048.536
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
188.605 122.798 478.150 43.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
198.531 129.261 503.315 46.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.926 -6.463 -25.165 -2.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 -9.926 -6.463 -25.165 -2.313
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.266 -71.050 25.419 195.268
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
44.299 -5.340 55.393 -19.561
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.779 19.452 376 53.786
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-4.779 19.452 376 53.786
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-20.222 -80.301 -29.974 173.800
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-116.650 -147.009 -112.553 138.471
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
96.428 66.708 82.579 35.329
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
968 -4.861 -376 -12.757
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 968 -4.861 -376 -12.757
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.871 51.748 503.569 239.217
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.493.502 1.279.928 1.168.552 1.287.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-127.081 -66.371 -59.410 -45.121
Ana Ortaklık Payları
1.620.583 1.346.299 1.227.962 1.332.874http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177888


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.916 Değişim: 0,15% Hacim : 55.544 Mio.TL Son veri saati : 12:42
Düşük 10.848 23.05.2024 Yüksek 10.949
Açılış: 10.870
32,2150 Değişim: 0,10%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2362
Açılış: 32,1814
35,0429 Değişim: 0,55%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0646
Açılış: 34,8528
2.446,49 Değişim: -0,62%
Düşük 2.437,90 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.