KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:41
KAP ***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Finansal Rapor
95.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 741.805 575.454
Diğer Alacaklar
95.153 60.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16 95.153 60.616
Türev Araçlar
7 19.230 20.623
Stoklar
9 875.478 400.357
Peşin Ödenmiş Giderler
150.746 41.110
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
116 51
Diğer Dönen Varlıklar
131.520 39.244
ARA TOPLAM
3.343.779 2.193.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.343.779 2.193.496
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 329.941 421.205
Ticari Alacaklar
5.710 4.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 5.710 4.869
Diğer Alacaklar
150 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
150 147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 2.170.911 1.847.444
Maddi Duran Varlıklar
11 727.674 696.418
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 201.356 171.486
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.152 25.315
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 20.152 25.315
Peşin Ödenmiş Giderler
25.314 34.010
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 56.052 850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.537.260 3.201.744
TOPLAM VARLIKLAR
6.881.039 5.395.240
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 107.723 220.824
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 948.823 346.349
Ticari Borçlar
1.559.178 824.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 183.265 137.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.375.913 686.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13.657 67.979
Diğer Borçlar
3.046 2.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 1.335 1.273
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.711 1.018
Türev Araçlar
7 30.906 32.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.987 7.989
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
49.771 11.499
Kısa Vadeli Karşılıklar
434.372 295.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
46.342 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 388.030 295.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 21.001 42.658
ARA TOPLAM
3.177.464 1.851.876
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.177.464 1.851.876
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 841.050 997.017
Diğer Borçlar
125.696 117.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
125.696 117.153
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.260 67.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
69.260 67.238
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.991 44.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.037.997 1.225.961
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.215.461 3.077.837
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.616.708 2.317.403
Ödenmiş Sermaye
17 300.000 300.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 71.504 71.504
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-7.442 -7.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
161.410 248.016
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
162.643 249.249
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
237 237
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
162.406 249.012
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-1.233 -1.233
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-218.624 -233.661
Yabancı Para Çevrim Farkları
342 -4.822
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.185 5.405
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
9.185 5.405
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-228.151 -234.244
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
365.692 352.192
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.423.454 1.611.683
Net Dönem Karı veya Zararı
520.714 -24.889
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.870 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.665.578 2.317.403
TOPLAM KAYNAKLAR
6.881.039 5.395.240


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 336 225.185 225.521 -1.096 224.425 -8.835 -8.835 0 -215.444 -224.279 338.692 1.501.706 273.477 1.775.183 2.478.083 2.478.083
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
13.500 259.977 -273.477 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 0 -53.300 -66.725 -103.050 -103.050 -268.746 -268.746
Dönem Karı (Zararı)
-103.050 -103.050 -103.050 -103.050
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -98.971 -98.971 0 -98.971 -12.528 -897 -897 0 -53.300 -66.725 0 -165.696 -165.696
Kar Payları
-150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 336 126.214 126.550 0 0 -1.096 0 0 125.454 -12.528 -9.732 0 0 -9.732 0 0 0 0 0 0 -268.744 0 -291.004 352.192 0 0 0 1.611.683 -103.050 1.508.633 2.059.337 0 2.059.337
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000 71.504 -7.442 237 249.012 249.249 -1.233 248.016 -4.822 5.405 5.405 0 -234.244 -233.661 352.192 1.611.683 -24.889 1.586.794 2.317.403 0 2.317.403
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
13.500 -38.389 24.889 -13.500 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -86.606 -86.606 0 -86.606 5.164 3.780 3.780 6.093 15.037 520.714 520.714 449.145 -15.545 433.600
Dönem Karı (Zararı)
520.714 520.714 520.714 -15.545 505.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -86.606 -86.606 0 -86.606 5.164 3.780 3.780 6.093 15.037 0 -71.569 -71.569
Sermaye Arttırımı
48.600 48.600
Kar Payları
17 -150.000 -150.000 -150.000 -150.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
160 160 160 15.815 15.975
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000 71.504 0 0 0 0 -7.442 0 0 0 0 0 0 0 237 162.406 162.643 0 0 -1.233 0 0 161.410 342 9.185 0 0 9.185 0 0 0 0 0 0 0 -228.151 0 -218.624 365.692 0 0 0 1.423.454 520.714 1.944.168 2.616.708 48.870 2.665.578


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
505.169 -103.050 320.823 82.545
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-86.606 -98.971 32.315 -40.071
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-91.164 -104.180 34.016 -42.180
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.558 5.209 -1.701 2.109
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
19 4.558 5.209 -1.701 2.109
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.037 -66.725 27.689 -3.769
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.164 -12.528 1.365 -7.423
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.332 -1.033 15.176 12.331
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
5.332 -1.033 15.176 12.331
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6.093 -53.300 15.225 -5.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-394 -56.799 14.175 -5.569
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6.487 3.499 1.050 -304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.552 136 -4.077 -2.804
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.552 136 -4.077 -2.804
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.569 -165.696 60.004 -43.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.600 -268.746 380.827 38.705
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.545 0 -15.545 0
Ana Ortaklık Payları
449.145 -268.746 396.372 38.705http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974930


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.