KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:10
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 562.581.771 213.610.688
Satışların Maliyeti
28 -512.375.514 -199.682.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
50.206.257 13.928.393
BRÜT KAR (ZARAR)
50.206.257 13.928.393
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.021.308 -974.438
Pazarlama Giderleri
29 -8.419.678 -5.313.713
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.845.214 2.603.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -5.016.779 -2.420.030
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.593.706 7.823.316
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 326.706 26.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -1.500
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.920.412 7.848.609
Finansman Gelirleri
33 2.419.927 1.788.744
Finansman Giderleri
33 -17.574.533 -4.265.686
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.765.806 5.371.667
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.509.756 -1.173.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -6.509.223 -975.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
.256.050 4.198.216
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.256.050 4.198.216
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 18.256.050 4.198.216
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01215000 0,02790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.646.320 -5.174.358
Dönem Karı (Zararı)
18.256.050 4.198.216
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.983.142 2.603.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 1.264.921 970.974
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
247.160 1.450.953
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 247.160 1.450.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
470.055 -116.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 470.055 -116.274
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 -422.027 141.521
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 25.336 130.658
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -447.363 10.863
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 423.033 156.029
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.579.762 -12.460.202
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -80.000 802.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -25.516.372 6.746.125
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 -3.888 8.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -25.512.484 6.737.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.858 -103.805
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -31.858 -103.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -52.506.013 2.078.818
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -8.676.079 -16.184.408
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 28.040.524 -7.257.855
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 28.040.524 -7.257.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 291.682 952.885
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -349.476 1.169.225
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -429.313 -27.216
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 79.837 1.196.441
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 19.618.607 67.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -6.370.777 -731.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -6.370.777 -731.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.340.570 -5.658.783
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 3.694.250 484.425
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-362.442 -1.904.861
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 686.359 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -1.302.684 -1.904.861
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253.883 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.300.716 4.104.434
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 33.754.946 4.104.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
27 -2.454.230 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.291.954 -2.974.785
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 9.291.954 -2.974.785
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 25.396.567 15.513.088
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.688.521 12.538.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 34.688.521 25.396.567
Finansal Yatırımlar
7 50.000 0
Ticari Alacaklar
50.272.472 24.555.897
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 12.324 8.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 50.260.148 24.547.461
Diğer Alacaklar
102.817 84.260
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 102.817 84.260
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 0
Stoklar
12 90.041.039 37.535.026
Peşin Ödenmiş Giderler
55.996.005 47.869.922
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 55.996.005 47.869.922
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 8.693.229 2.322.452
ARA TOPLAM
239.844.083 137.764.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
239.844.083 137.764.124
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 30.000 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
102.040 88.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 102.040 88.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.258.615 1.512.498
Maddi Duran Varlıklar
17 20.862.801 21.866.030
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 5.813.328 5.453.298
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 123.823 72.880
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.232.651 2.766.263
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.866.349 1.552.268
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
31.289.607 33.311.976
TOPLAM VARLIKLAR
271.133.690 171.076.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 110.955.317 54.552.693
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.088.056 6.088.056
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 0
Ticari Borçlar
31.044.349 2.978.489
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 31.044.349 2.978.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.176.946 885.264
Diğer Borçlar
1.194.424 1.543.900
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 814.290 1.243.603
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 380.134 300.297
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
32.779.302 13.160.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 32.779.302 13.160.695
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.402.751 1.708.501
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.092 1.804.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 801.123 386.332
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.417.969 1.417.969
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
190.860.237 82.721.899
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.860.237 82.721.899
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 7.735.605 31.931.321
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.155.936 873.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.155.936 873.751
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.134.552 876.668
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.026.093 33.681.740
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
200.886.330 116.403.639
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.247.360 54.672.461
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-456.192 -229.271
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -456.192 -229.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.948.306 4.347.878
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 31.925.308 19.553.284
Net Dönem Karı veya Zararı
18.256.050 15.426.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.247.360 54.672.461
TOPLAM KAYNAKLAR
271.133.690 171.076.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -334.163 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 40.115.295 40.115.295
Transferler
2.371.670 -317.654 -2.054.016
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.522 -72.998 4.198.216 4.039.696 4.039.696
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -419.685 4.347.365 20.455.207 4.198.216 44.154.991 44.154.991
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -229.271 4.347.878 19.553.284 15.426.682 54.672.461 54.672.461
Transferler
600.428 14.826.254 -15.426.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.921 18.256.050 18.029.129 18.029.129
Kar Payları
-2.454.230 -2.454.230 -2.454.230
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -456.192 4.948.306 31.925.308 18.256.050 70.247.360 70.247.360


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
18.256.050 4.198.216
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-226.921 -85.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -283.651 -106.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.730 21.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 21.381
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -72.998
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -93.587
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -93.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 20.589
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 20.589
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-226.921 -158.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.029.129 4.039.696
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18.029.129 4.039.696http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956117


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2135 Değişim: -0,87%
Düşük 9,1961 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7442 Değişim: -0,76%
Düşük 10,7178 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
527,54 Değişim: -0,21%
Düşük 526,86 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.