KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 18:27
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 603.386.463 343.116.474
Satışların Maliyeti
28 -559.233.428 -327.164.290
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.153.035 15.952.184
BRÜT KAR (ZARAR)
44.153.035 15.952.184
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.656.590 -2.488.983
Pazarlama Giderleri
29 -11.154.584 -6.783.103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 6.549.396 4.956.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -7.378.225 -8.819.199
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.513.032 2.817.734
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 31.193 3.337.593
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -3.551
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.544.225 6.151.776
Finansman Gelirleri
33 6.655.110 1.331.508
Finansman Giderleri
33 -15.981.377 -5.498.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.217.958 1.984.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.791.276 69.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.787.696 -43.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.003.580 113.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.426.682 2.054.016
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.426.682 2.054.016
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 15.426.682 2.054.016
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,01027000 0,00140000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.263.008 -7.818.177
Dönem Karı (Zararı)
15.426.682 2.054.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.426.682 2.054.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.442.659 -142.348
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17 2.128.761 1.913.314
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -52.503
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -52.503
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 233.767 -1.274.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 233.767 -1.274.597
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 131.133 -642.514
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 -5.849 442.565
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 136.982 -1.085.079
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.589
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.589
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.001.501 -117.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.840.850 -9.729.845
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 802.636 -802.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 7.465.544 5.626.996
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 3.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 7.462.198
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
160.807 145.096
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 160.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.205.149 -11.298.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -39.199.600 -7.233.502
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,37 -13.574.178 427.542
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -13.574.178
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 176.774 497.268
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 702.943 -358.774
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 688.342
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 14.601
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 5.636.497 983.887
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.807.124 2.283.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -2.040.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 233.080
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.971.509 -7.818.177
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 1.708.501 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.410.326 -3.593.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,17 1.690.274 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -8.021.717 -2.338.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.000 3.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.883 -1.258.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.556.813 21.799.828
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 47.458.223 22.671.238
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
27 -751.410 -751.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-150.000 -120.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.883.479 10.387.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 9.883.479 10.387.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.513.088 5.125.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.396.567 15.513.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.396.567 15.513.088
Finansal Yatırımlar
7 0 802.636
Ticari Alacaklar
24.555.897 32.105.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 8.436 11.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 24.547.461 32.094.138
Diğer Alacaklar
84.260 245.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 84.260 245.067
Türev Araçlar
0 93.587
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 93.587
Stoklar
12 37.535.026 26.329.877
Peşin Ödenmiş Giderler
47.869.922 10.805.610
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 47.869.922 10.805.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 2.322.452 282.248
ARA TOPLAM
137.764.124 86.178.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
137.764.124 86.178.033
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
88.739 88.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 88.739 88.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.512.498 1.422.221
Maddi Duran Varlıklar
17 21.866.030 17.707.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 5.453.298 5.474.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 72.880 8.503
Peşin Ödenmiş Giderler
13 2.766.263 630.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.552.268 1.677.101
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
33.311.976 27.009.234
TOPLAM VARLIKLAR
171.076.100 113.187.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 54.552.693 43.574
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.