KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:12
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 213.610.688 158.727.812
Satışların Maliyeti
28 -199.682.295 -151.949.209
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.928.393 6.778.603
BRÜT KAR (ZARAR)
13.928.393 6.778.603
Genel Yönetim Giderleri
29 -974.438 -1.239.598
Pazarlama Giderleri
29 -5.313.713 -2.728.564
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.603.104 2.483.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.420.030 -2.874.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.823.316 2.419.345
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 26.793 2.412.431
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.500 -1.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.848.609 4.829.976
Finansman Gelirleri
33 1.788.744 390.799
Finansman Giderleri
33 -4.265.686 -2.365.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.371.667 2.854.822
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.173.451 -253.484
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -975.452 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -197.999 -253.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.198.216 2.601.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.198.216 2.601.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 4.198.216 2.601.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00279000 0,00173000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.174.358 -342.799
Dönem Karı (Zararı)
4.198.216 2.601.338
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.198.216 2.601.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.603.203 2.316.531
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 970.974 944.778
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 1.450.953 1.143.816
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.450.953 1.143.816
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -116.274 226.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -116.274 226.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 141.521 -221.737
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 130.658 -405.762
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 10.863 184.025
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 156.029 223.382
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.460.202 -5.309.235
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 802.636 -510.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 6.746.125 3.833.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 8.242 7.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 6.737.883 3.826.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -103.805 42.018
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -103.805 42.018
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 2.078.818 1.815.807
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -16.184.408 -1.587.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 -7.257.855 -8.585.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -7.257.855 -8.585.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 952.885 283.106
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 1.169.225 741.314
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 -27.216 114.025
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.196.441 627.289
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 67.582 -1.147.630
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -731.405 -193.528
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -731.405 -102.892
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 -90.636
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.658.783 -391.366
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
484.425 48.567
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.904.861 -1.166.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16-17 -1.904.861 -1.166.833
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.104.434 -1.146.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.104.434 -274.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 0
Ödenen Temettüler
27 0 -751.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -120.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.974.785 -2.655.878
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -2.974.785 -2.655.878
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 15.513.088 5.125.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.538.303 2.469.444


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.538.303 15.513.088
Finansal Yatırımlar
7 0 802.636
Ticari Alacaklar
23.897.979 32.105.920
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 3.540 11.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 23.894.439 32.094.138
Diğer Alacaklar
348.872 245.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 348.872 245.067
Türev Araçlar
0 93.587
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 0 93.587
Stoklar
12 24.251.059 26.329.877
Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.843.683 10.805.610
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 26.843.683 10.805.610
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.385.606 282.248
ARA TOPLAM
89.265.502 86.178.033
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
89.265.502 86.178.033
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 88.739 88.739
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 88.739 88.739
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.421.865 1.422.221
Maddi Duran Varlıklar
17 18.244.851 17.707.440
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 5.517.213 5.474.255
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.013 8.503
Peşin Ödenmiş Giderler
13 777.310 630.975
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.350.637 1.677.101
Diğer Duran Varlıklar
26 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
28.411.628 27.009.234
TOPLAM VARLIKLAR
117.677.130 113.187.267
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.318.204 43.574.480
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 6.088.056 501.850
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 0 0
Ticari Borçlar
9.431.319 16.558.516
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 9.431.319 16.558.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 1.661.375 708.490
Diğer Borçlar
2.010.182 840.957
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 528.045 555.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.482.137 285.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.591.780 7.524.198
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 7.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.591.780 7.516.698
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 484.425 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.462.548 1.515.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 277.659 330.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.184.889 1.184.889
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
41.047.889 71.224.108
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.047.889 71.224.108
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 30.821.888 1.047.384
Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
822.797 800.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 822.797 800.480
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 829.565 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.474.250 1.847.864
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.522.139 73.071.972
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
44.154.991 40.115.295
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Geri Alınmış Paylar (-)
27 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-419.685 -334.163
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -419.685 -334.163
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 0 72.998
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 4.347.365 1.975.695
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.455.207 20.772.861
Net Dönem Karı veya Zararı
4.198.216 2.054.016
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.154.991 40.115.295
TOPLAM KAYNAKLAR
117.677.130 113.187.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 38.959.492 38.959.492
Transferler
158.862 3.609.890 -3.768.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-120.406 2.601.338 2.480.932 2.480.932
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-120.000 -120.000 -120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -354.768 1.975.695 20.772.861 2.601.338 40.569.014 40.569.014
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -334.163 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 40.115.295 40.115.295
Transferler
2.371.670 -317.654 -2.054.016
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-85.522 -72.998 4.198.216 4.039.696 4.039.696
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -419.685 0 4.347.365 20.455.207 4.198.216 44.154.991 44.154.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.198.216 2.601.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-85.522 -120.406
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -106.903 -150.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.381 30.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 21.381 30.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-72.998 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-93.587
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-93.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.589 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20.589 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-158.520 -120.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.039.696 2.480.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.039.696 2.480.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867389


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.