KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:12
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 343.116.474 402.090.130
Satışların Maliyeti
28 -327.164.290 -379.430.725
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.952.184 22.659.405
BRÜT KAR (ZARAR)
15.952.184 22.659.405
Genel Yönetim Giderleri
29 -2.488.983 -1.878.347
Pazarlama Giderleri
20 -6.783.103 -5.396.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.956.835 2.452.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -8.819.199 -6.724.543
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.817.734 11.112.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 3.337.593 37.142
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -3.551 -4.710
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.151.776 11.145.395
Finansman Gelirleri
33 1.331.508 780.718
Finansman Giderleri
33 -5.498.997 -7.011.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.984.287 4.914.951
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.729 -1.146.199
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -43.872 -977.556
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 113.601 -168.643
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.054.016 3.768.752
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.054.016 3.768.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
36 2.054.016 3.768.752
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00140000 0,00250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.818.177 10.376.232
Dönem Karı (Zararı)
2.054.016 3.768.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-142.348 1.741.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16,17,18,19 1.913.314 1.823.951
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.274.597 23.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.274.597 23.139
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-642.514 381.354
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
442.565 1.012.321
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.085.079 -630.967
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.589 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-20.589 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-117.962 157.502
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -23.342
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -620.979
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.729.845 5.221.532
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -802.636 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.626.996 -5.174.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 145.096 -95.891
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.298.823 72.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -7.233.502 2.992.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 427.542 5.629.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 497.268 -210.900
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -358.774 -482.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 983.887 2.529.807
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.283.101 -38.794
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.818.177 10.731.909
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -355.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.593.885 -2.415.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 23.339
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -2.338.659 -2.438.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 3.389 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -1.258.615 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.799.828 -4.162.289
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 22.671.238 -3.020.315
Ödenen Temettüler
-751.410 -1.051.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-120.000 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.387.766 3.798.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.387.766 3.798.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.125.322 1.326.827
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.513.088 5.125.322


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 15.513.088 5.125.322
Finansal Yatırımlar
7 802.636 0
Ticari Alacaklar
32.105.920 38.175.481
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,37 11.782 18.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 32.094.138 38.156.508
Diğer Alacaklar
245.067 405.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 245.067 405.063
Türev Araçlar
93.587 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
11 93.587 0
Stoklar
12 26.329.877 15.031.054
Peşin Ödenmiş Giderler
13 10.805.610 2.534.334
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 55.103
Diğer Dönen Varlıklar
26 282.248 141.396
ARA TOPLAM
86.178.033 61.467.753
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.178.033 61.467.753
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
88.739 73.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 88.739 73.839
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.422.221 192.550
Maddi Duran Varlıklar
17 17.707.440 22.732.430
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 5.474.255 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 8.503 6.868
Peşin Ödenmiş Giderler
13 630.975 1.668.749
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.677.101 1.559.139
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.009.234 26.233.575
TOPLAM VARLIKLAR
113.187.267 87.701.328
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 43.574.480 19.755.978
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 501.850 0
Ticari Borçlar
16.558.516 17.216.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 16.558.516 17.216.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 708.490 580.614
Diğer Borçlar
840.957 1.199.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10,37 555.261 638.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 285.696 560.907
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.524.198 6.540.311
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13,37 7.500 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 7.516.698 6.540.311
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.515.617 134.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 330.728 134.473
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 1.184.889 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 90.636
ARA TOPLAM
71.224.108 45.517.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.224.108 45.517.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.047.384 2.696.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
800.480 527.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 800.480 527.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.847.864 3.224.040
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.071.972 48.741.836
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.115.295 38.959.492
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-334.163 -234.362
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-334.163 -234.362
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -334.163 -234.362
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
72.998 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
72.998 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 72.998 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.975.695 1.816.833
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.772.861 18.034.381
Net Dönem Karı veya Zararı
36 2.054.016 3.768.752
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.115.295 38.959.492
TOPLAM KAYNAKLAR
113.187.267 87.701.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.028.200 545.688 -189.798 -189.798 -189.798 1.588.268 14.756.739 4.648.181 19.404.920 36.377.278 36.377.278
Diğer Düzeltmeler
-90.000 -90.000 -90.000 -90.000
Transferler
228.565 4.419.616 -4.648.181 -228.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.564 -44.564 -44.564 3.768.752 3.768.752 3.724.188 3.724.188
Dönem Karı (Zararı)
3.768.752 3.768.752 3.768.752 3.768.752
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-44.564 -44.564 -44.564 -44.564 -44.564
Kar Payları
-1.051.974 -1.051.974 -1.051.974 -1.051.974
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -234.362 -234.362 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 21.803.133 38.959.492 38.959.492
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -234.362 -234.362 -234.362 1.816.833 18.034.381 3.768.752 21.803.133 38.959.492 38.959.492
Diğer Düzeltmeler
-120.000 -120.000 -120.000 -120.000
Transferler
158.862 3.609.890 -3.768.752 -158.862
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.801 -99.801 -99.801 72.998 72.998 72.998 2.054.016 2.054.016 2.027.213 2.027.213
Dönem Karı (Zararı)
2.054.016 2.054.016 2.054.016 2.054.016
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99.801 -99.801 -99.801 72.998 72.998 72.998 -26.803 -26.803
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410 -751.410
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -334.163 -334.163 -334.163 72.998 72.998 72.998 1.975.695 20.772.861 2.054.016 22.826.877 40.115.295 40.115.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.054.016 3.768.752
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-99.801 -44.564
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -124.751 -55.705
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24.950 11.141
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 24.950 11.141
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
72.998 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
93.587 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 93.587 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.589 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -20.589 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.803 -44.564
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.027.213 3.724.188
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.027.213 3.724.188http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9152 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9495
Açılış: 28,9143
31,3009 Değişim: -0,15%
Düşük 31,2531 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.876,14 Değişim: -0,45%
Düşük 1.873,49 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.