KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:11
KAP ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 200.251.727 113.590.229
Satışların Maliyeti
28 -190.142.140 -108.611.580
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.109.587 4.978.649
BRÜT KAR (ZARAR)
10.109.587 4.978.649
Genel Yönetim Giderleri
29 -764.252 -767.369
Pazarlama Giderleri
29 -2.536.906 -1.868.553
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.347.610 1.377.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.176.321 -463.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.979.718 3.256.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 32.888 9.442
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -1.800 -2.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.010.806 3.263.144
Finansman Gelirleri
33 27.161 140
Finansman Giderleri
33 -3.148.701 -405.534
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.889.266 2.857.750
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-906.373 -619.759
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -330.001 -495.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -576.372 -123.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.982.893 2.237.991
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.982.893 2.237.991
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 2.982.893 2.237.991
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,00198000 0,00149000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -174.959 1.403.723 12.961.764 2.820.931 32.585.347 32.585.347
Transferler
184.545 2.636.386 -2.820.931
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.334 2.237.991 2.242.325 2.242.325
Kar Payları
-751.410 -751.410 -751.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -170.625 1.588.268 14.756.740 2.237.991 33.986.262 33.986.262
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -189.798 1.588.268 14.756.739 4.648.181 36.377.278 36.377.278
Transferler
228.565 4.419.616 -4.648.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-54.590 2.982.893 2.928.303 2.928.303
Kar Payları
-1.051.974 -1.051.974 -1.051.974
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-90.000 -90.000 -90.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 15.028.200 545.688 -244.388 1.816.833 18.034.381 2.982.893 38.163.607 38.163.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.596.424 -3.330.039
Dönem Karı (Zararı)
2.982.893 2.237.991
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.982.893 2.237.991
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
912.729 356.101
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16-17 895.623 470.615
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 -49.244 32.604
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -49.244 32.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -95.437 -220.552
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -95.437 7.631
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -228.183
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9 62.466 -51.467
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 127.397 -50.509
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -64.931 -958
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 440.341 124.901
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.188 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 -27.188 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-313.832 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.338.967 -5.834.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 1.510.679 -1.260.023
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 489.671 96.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.021.008 -1.356.782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -91.098 -5.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -91.098 -5.057
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.042.432 -581.010
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -132.538 1.044.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-37 940.961 -2.207.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 940.961 -2.207.430
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 59.022 22.182
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10-37 -644.437 462.259
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 261.385 281.123
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -905.822 181.136
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 1.009.257 -3.027.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -948.381 -282.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -960.049 -282.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 11.668 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.443.345 -3.240.017
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -153.079 -90.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.504.533 -1.579.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16-17 27.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.531.719 -1.579.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.987.432 4.840.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 9.129.406 5.681.957
Ödenen Temettüler
27 -1.051.974 -751.410
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -90.000 -90.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-113.525 -69.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -113.525 -69.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.326.827 257.334
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.213.302 188.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.982.893 2.237.991
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-54.590 4.334
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -68.238 5.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.648 -1.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 13.648 -1.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-54.590 4.334
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.928.303 2.242.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.928.303 2.242.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 779.400 1.326.827
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
32.529.359 33.561.906
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 2.301 713.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 32.527.058 32.848.356
Diğer Alacaklar
401.103 310.005
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 401.103 310.005
Stoklar
12 27.145.654 15.103.222
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.681.795 5.549.257
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.681.795 5.549.257
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 982.720 22.671
ARA TOPLAM
67.520.031 55.873.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.520.031 55.873.888
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
9 0 0
Diğer Alacaklar
10 73.006 73.006
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 73.006 73.006
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
15 194.350 196.150
Maddi Duran Varlıklar
16 22.442.718 21.808.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.892 5.360
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.646.249 1.646.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 1.153.917 1.716.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
25.519.132 25.445.761
TOPLAM VARLIKLAR
93.039.163 81.319.649
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 30.367.157 19.395.810
Ticari Borçlar
12.642.072 11.766.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 12.642.072 11.766.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 850.536 791.514
Diğer Borçlar
1.037.657 1.682.094
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 823.306 561.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 214.351 1.120.173
Türev Araçlar
11 0 313.832
Ertelenmiş Gelirler
13 5.019.761 4.010.504
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 147.495 300.574
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.242 200.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 59.242 200.193
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 22.373 10.708
ARA TOPLAM
50.146.293 38.471.271
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.146.293 38.471.271
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.235.040 6.076.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
494.223 394.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 494.223 394.119
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.729.263 6.471.100
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.875.556 44.942.371
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.163.607 36.377.278
Ödenmiş Sermaye
27 15.028.200 15.028.200
Sermaye Düzeltme Farkları
27 545.688 545.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-244.388 -189.798
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -244.388 -189.798
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.816.833 1.588.268
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 18.034.381 14.756.739
Net Dönem Karı veya Zararı
2.982.893 4.648.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.163.607 36.377.278
TOPLAM KAYNAKLAR
93.039.163 81.319.649http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701930


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4680 Değişim: -0,07%
Düşük 13,4447 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2443 Değişim: 0,02%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
801,97 Değişim: 0,11%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.