KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 18:48
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
923.511.521 381.711.353 352.354.071 138.441.461
Satışların Maliyeti
14 -594.475.945 -214.459.431 -241.015.335 -65.964.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
329.035.576 167.251.922 111.338.736 72.476.800
BRÜT KAR (ZARAR)
329.035.576 167.251.922 111.338.736 72.476.800
Genel Yönetim Giderleri
14 -16.910.039 -27.251.862 -1.716.735 -15.047.965
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49.587.306 57.208.661 -4.573.225 24.408.459
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-99.626.356 -37.327.486 -36.669.630 -16.927.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
262.086.487 159.881.235 68.379.146 64.909.610
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 53.028.933 81.235.277 4.271.855 44.050.167
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
315.115.420 241.116.512 72.651.001 108.959.777
Finansman Giderleri
16 -206.313.832 -317.152.271 -22.750.062 -139.318.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
108.801.588 -76.035.759 49.900.939 -30.358.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-25.565.180 -14.642.371 -9.589.085 -11.323.483
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.557.708 -11.861.555 -2.744.307 -7.598.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-15.007.472 -2.780.816 -6.844.778 -3.725.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
83.236.408 -90.678.130 40.311.854 -41.682.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
83.236.408 -90.678.130 40.311.854 -41.682.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.207.055 -6.013.001 -2.298.322 -2.095.075
Ana Ortaklık Payları
80.029.353 -84.665.129 42.610.176 -39.587.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 17 2,89000000 -3,05000000 1,54000000 -1,43000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
328.714.080 359.523.755
Dönem Karı (Zararı)
83.236.408 -90.678.130
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
83.236.408 -90.678.130
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
280.652.646 335.125.288
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3, 5, 14 85.784.307 60.438.991
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 25.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 25.241
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
778.555 878.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
778.555 878.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 110.602.256 92.562.301
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.072.974 -1.658.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
111.675.230 94.220.774
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
55.760.449 178.232.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.565.180 14.642.371
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
7.622.386 -6.262.640
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.831 4.244
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-64.831 4.244
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
15 -5.395.656 -5.395.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.828.226 129.278.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-95.792.468 -20.466.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.313.833 8.936.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.106.301 -29.402.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.023.446 64.949.395
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.018.541 4.371.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.041.987 60.578.125
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.812.982 12.804.970
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.568.342 -22.861.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
54.014.135 78.564.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
54.014.135 78.564.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
168.799 351.796
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.631.908 7.906.138
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.098.811 5.423.550
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.466.903 2.482.588
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29.192.022 8.029.624
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
347.060.828 373.725.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-862.044 -560.844
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-17.484.704 -13.640.574
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.933.503 -175.347.921
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.831 20.370
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.831 20.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -499.253 -83.531.755
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-484.318 -83.500.243
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.935 -31.512
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.499.081 -91.836.536
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.499.081 -91.836.536
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-337.747.669 -173.585.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
128.017.889 186.194.418
Kredilerden Nakit Girişleri
10 128.017.889 186.194.418
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-332.874.044 -251.955.159
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -332.874.044 -251.955.159
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -3.881.528 -1.298.049
Ödenen Faiz
-130.082.960 -108.185.482
Alınan Faiz
16 1.072.974 1.658.473
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.967.092 10.590.035
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
7.610.894 6.262.640
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.356.198 16.852.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.513.984 19.550.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.157.786 36.403.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
68.157.786 71.513.984
Ticari Alacaklar
163.885.556 56.325.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 7.305.940 3.430.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
156.579.616 52.894.901
Diğer Alacaklar
18.256.381 18.755.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 23.187 20.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.233.194 18.735.228
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 47.083.063 34.977.014
Peşin Ödenmiş Giderler
15.565.603 4.683.062
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 140.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 15.425.603 4.683.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.742.780 2.154.447
Diğer Dönen Varlıklar
7 11.448.586 14.942.824
ARA TOPLAM
331.139.755 203.351.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
331.139.755 203.351.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
112.131.766 101.853.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
112.131.766 101.853.003
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 144.400.415 141.288.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
5 3.057.882.393 2.784.297.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 14.132.058 7.591.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.366.214 18.334.846
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 904.279 872.911
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.202.038 702.957
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.202.038 702.957
Ertelenmiş Vergi Varlığı
44.340.575 47.318.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.410.367.867 3.118.299.854
TOPLAM VARLIKLAR
3.741.507.622 3.321.651.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 261.230.999 245.873.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
261.230.999 245.873.768
Banka Kredileri
250.253.675 235.684.582
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.977.324 10.189.186
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
325.482.694 250.591.390
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
325.482.694 250.591.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
93.635.480 29.922.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
93.635.480 29.922.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.160.172 937.204
Diğer Borçlar
42.469.593 38.851.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 25.393.761 32.536.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.075.832 6.314.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.134.096 7.942.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
37.134.096 7.942.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9.694.667 16.621.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
740.282 895.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
740.282 895.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.459 148.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
286.459 148.427
ARA TOPLAM
771.852.506 591.802.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
771.852.506 591.802.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.808.722.046 1.801.563.558
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.808.722.046 1.801.563.558
Banka Kredileri
1.791.210.981 1.782.952.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17.511.065 18.610.742
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.398.069 7.793.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.398.069 7.793.725
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.184.292 4.489.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.184.292 4.489.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
57.438.057 45.283.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.874.187.874 1.859.576.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.646.040.380 2.451.378.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
999.639.092 789.108.255
Ödenmiş Sermaye
13 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.694.295 26.193.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.694.295 26.193.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.120.002 -2.620.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
685.519.609 555.518.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
685.519.609 555.518.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-142.229.998 -50.706.026
Net Dönem Karı veya Zararı
80.029.353 -91.523.972
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
95.828.150 81.164.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.095.467.242 870.273.070
TOPLAM KAYNAKLAR
3.741.507.622 3.321.651.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166
Transferler
21.035.761 -21.035.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
388.524 206.340.340 -84.665.129 122.063.735 16.307.709 138.371.444
Kar Payları
-1.979.539 -1.979.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.314.289 560.193.867 71.893.619 -50.706.026 -84.665.129 800.948.553 83.953.518 884.902.071
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070
Transferler
-91.523.972 91.523.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,6971 Değişim: 0,25%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5175 Değişim: 0,06%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
785,84 Değişim: 0,87%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.