KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2021 - 18:24
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
289.185.669 122.217.445
Satışların Maliyeti
12 -183.273.539 -74.659.838
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
105.912.130 47.557.607
BRÜT KAR (ZARAR)
105.912.130 47.557.607
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.699.446 -6.471.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.055.963 16.216.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-28.261.074 -8.124.444
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
91.007.573 49.177.709
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 32.555.087 21.713.758
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.562.660 70.891.467
Finansman Giderleri
14 -103.577.131 -159.973.617
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.985.529 -89.082.150
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.829.416 -512.607
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.800.157 -2.470.928
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.029.259 1.958.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.156.113 -89.594.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.156.113 -89.594.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.913.079 -7.186.357
Ana Ortaklık Payları
8.243.034 -82.408.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 15 0,30000000 -3,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
110.518.048 109.151.761
Dönem Karı (Zararı)
12.156.113 -89.594.757
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.156.113 -89.594.757
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.455.498 185.937.521
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 26.895.437 18.687.439
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -45.417
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -45.417
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
956.658 859.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
956.658 859.759
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34.588.482 29.410.387
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.648.673 -106.013
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.237.155 29.516.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.772.876 137.657.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.829.416 512.607
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
4.211.181 654.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.798.552 -1.798.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
625.555 13.662.241
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.922.973 -8.315.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.589.641 1.177.967
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.512.614 -9.493.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.249.196 11.256.071
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
560.115 1.477.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.809.311 9.779.050
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.071.622 -5.951.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
492.748 -7.625.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.486.465 11.053.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 299.807
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.486.465 10.753.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
293.351 242.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.420.695 9.332.510
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.271.984 5.629.527
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.148.711 3.702.983
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.874.233 3.670.563
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.237.166 110.005.005
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-321.992 -142.423
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
602.874 -710.821
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-198.313 -8.300.768
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -6.500.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -147.391 -1.800.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-147.391 -1.775.879
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.889
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-50.922 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-50.922 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-98.268.579 -59.838.639
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.608.716 31.551.307
Kredilerden Nakit Girişleri
8 71.608.716 31.551.307
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.499.451 -47.048.339
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -114.499.451 -47.048.339
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -467.665 -178.390
Ödenen Faiz
-57.558.852 -44.269.230
Alınan Faiz
14 2.648.673 106.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.051.156 41.012.354
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.211.181 1.085.825
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.262.337 42.098.179
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.513.984 19.550.506
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.776.321 61.648.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
87.776.321 71.513.984
Ticari Alacaklar
84.765.666 56.325.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.825.173 3.430.229
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
80.940.493 52.894.901
Diğer Alacaklar
19.123.521 18.755.479
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 21.975 20.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.101.546 18.735.228
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 37.973.418 34.977.014
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363.387 4.683.062
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363.387 4.683.062
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
7.928.928 2.154.447
Diğer Dönen Varlıklar
6 16.158.322 14.942.824
ARA TOPLAM
258.089.563 203.351.940
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
258.089.563 203.351.940
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
106.494.355 101.853.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
106.494.355 101.853.003
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 154.951.200 141.288.778
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
4 2.952.896.687 2.784.297.344
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 7.403.155 7.591.558
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.368.038 18.334.846
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 906.103 872.911
Peşin Ödenmiş Giderler
753.879 702.957
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
753.879 702.957
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.469.422 47.318.960
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.307.249.144 3.118.299.854
TOPLAM VARLIKLAR
3.565.338.707 3.321.651.794
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 231.836.782 245.873.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
231.836.782 245.873.768
Banka Kredileri
221.374.906 235.684.582
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.461.876 10.189.186
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 326.464.079 250.591.390
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
326.464.079 250.591.390
Banka Kredileri
326.464.079 250.591.390
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
53.951.170 29.922.851
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.951.170 29.922.851
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.260.057 937.204
Diğer Borçlar
46.181.122 38.851.635
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 27.333.341 32.536.691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.847.781 6.314.944
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.816.307 7.942.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.816.307 7.942.074
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.403.031 16.621.663
Kısa Vadeli Karşılıklar
909.906 895.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
909.906 895.369
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.323.329 148.427
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.323.329 148.427
ARA TOPLAM
675.163.847 591.802.445
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
675.163.847 591.802.445
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.863.611.254 1.801.563.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.863.611.254 1.801.563.558
Banka Kredileri
1.847.616.282 1.782.952.816
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.994.972 18.610.742
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.995.173 7.793.725
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.995.173 7.793.725
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.891.429 4.489.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.891.429 4.489.796
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
52.752.115 45.283.790
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.927.695.381 1.859.576.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.602.859.228 2.451.378.724
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
869.725.585 789.108.255
Ödenmiş Sermaye
11 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.347.990 26.193.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.347.990 26.193.573
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.466.307 -2.620.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
626.738.726 555.518.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
626.738.726 555.518.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-142.229.998 -50.706.026
Net Dönem Karı veya Zararı
8.243.034 -91.523.972
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
92.753.894 81.164.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.479.479 870.273.070
TOPLAM KAYNAKLAR
3.565.338.707 3.321.651.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.760 686.606.895 68.403.270 755.010.165
Transferler
21.035.760 -21.035.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
806.757 7.835.044 -82.408.400 -73.766.599 -6.497.615 -80.264.214
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.222.078 -1.222.078 1.222.078 0
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.896.056 361.688.571 71.893.619 -44.206.027 -82.408.400 611.618.218 63.127.733 674.745.951
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070
Transferler
-91.523.972 91.523.972
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.154.417 71.219.879 8.243.034 80.617.330 11.589.079 92.206.409
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.466.307 626.738.726 71.893.619 -142.229.998 8.243.034 869.725.585 92.753.894 962.479.479


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.156.113 -89.594.757
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.154.417 806.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.443.021 1.034.304
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-288.604 -227.547
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-288.604 -227.547
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
78.895.879 8.523.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.895.879 8.523.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.050.296 9.330.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.206.409 -80.264.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.589.079 -6.497.615
Ana Ortaklık Payları
80.617.330 -73.766.599http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936808


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7184 Değişim: 1,19%
Düşük 8,6029 17.06.2021 Yüksek 8,7276
Açılış: 8,6158
10,3974 Değişim: 0,54%
Düşük 10,2877 17.06.2021 Yüksek 10,4221
Açılış: 10,3419
496,66 Değişim: -1,07%
Düşük 493,06 17.06.2021 Yüksek 505,92
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.