KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 20:47
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 568.036.335 513.054.137
Satışların Maliyeti
21,22 -378.733.580 -316.067.093
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
189.302.755 196.987.044
BRÜT KAR (ZARAR)
189.302.755 196.987.044
Genel Yönetim Giderleri
22 -28.335.693 -23.757.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 100.131.755 34.791.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -67.235.044 -20.398.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.863.773 187.622.964
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 53.732.836 35.622.047
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
247.596.609 223.245.011
Finansman Giderleri
25 -328.915.180 -180.662.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.318.571 42.582.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -18.437.041 -22.216.869
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.113.539 -14.212.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.323.502 -8.004.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.755.612 20.366.053
DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.755.612 20.366.053
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.231.640 -669.708
Ana Ortaklık Payları
-91.523.972 21.035.761
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet Pay Başına (Kayıp)/Kazanç 27 -3,30000000 1,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
412.532.404 290.458.596
Dönem Karı (Zararı)
-99.755.612 20.366.053
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-99.755.612 20.366.053
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
433.075.366 285.301.258
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,9,10,13,22 86.958.504 72.588.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.382.525 125.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 54.422 125.259
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 8.239.283
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.088.820
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
723.130 824.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
723.130 824.532
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
124.531.951 126.442.575
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -9.976.994 -4.891.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
134.508.945 131.334.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
187.263.373 33.149.717
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -2.500.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 18.437.041 22.216.869
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
5.973.049 39.647.893
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
24 -7.194.207 -7.194.207
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
93.612.460 -6.011.965
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.641.547 52.222.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.074.419 11.084.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.715.966 41.138.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
67.618.561 32.954.229
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.331.772 270.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.286.789 32.683.257
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.308.692 12.513.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-314.916 -21.943.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.276.582 -40.897.723
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.299.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.276.582 -21.598.379
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
243.495 8.569
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.026.662 -38.054.039
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.277.346 -38.000.098
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.749.316 -53.941
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
648.095 -2.815.234
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
426.932.214 299.655.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -560.844 -1.466.629
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.838.966 -7.730.121
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.010.678 -5.854.270
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.203.608 -4.943.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -180.171.881 -4.909.089
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -31.727 -34.686
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
21.192.930 -910.495
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
21.192.930 -910.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-207.531.297 -388.110.085
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.224.713
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
407.030.195 191.860.733
Kredilerden Nakit Girişleri
15 407.030.195 191.860.733
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-497.669.996 -425.721.224
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -497.669.996 -425.721.224
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -1.804.834 -870.643
Ödenen Faiz
-125.063.656 -174.495.226
Alınan Faiz
25 9.976.994 4.891.562
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.990.429 -103.505.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
5.973.049 1.846.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.963.478 -101.659.214
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.550.506 121.209.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.513.984 19.550.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
30 71.513.984 19.550.506
Ticari Alacaklar
5 56.325.130 20.372.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,5 3.430.229 1.769.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 52.894.901 18.602.668
Diğer Alacaklar
6 18.755.479 9.167.952
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 20.251 14.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.735.228 9.153.000
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
14 34.977.014 27.035.467
Peşin Ödenmiş Giderler
4.683.062 4.368.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.683.062 4.368.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.154.447 1.144.570
Diğer Dönen Varlıklar
8 14.942.824 100.437.444
ARA TOPLAM
203.351.940 182.076.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.351.940 182.076.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
6 101.853.003 68.655.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4,6 0 3.388.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 101.853.003 65.266.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
14 141.288.778 146.808.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.784.297.344 2.141.325.018
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 7.591.558 6.667.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.334.846 26.325.587
Şerefiye
11 17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 872.911 8.863.652
Peşin Ödenmiş Giderler
702.957 21.895.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 702.957 21.895.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 47.318.960 36.890.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.118.299.854 2.465.480.452
TOPLAM VARLIKLAR
3.321.651.794 2.647.556.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.873.768 188.984.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
245.873.768 188.984.654
Banka Kredileri
15 235.684.582 179.900.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 10.189.186 9.084.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
250.591.390 209.671.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
250.591.390 209.671.222
Banka Kredileri
15 250.591.390 209.671.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
5 29.922.851 15.022.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 29.922.851 15.022.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 937.204 628.300
Diğer Borçlar
6 38.851.635 20.082.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 32.536.691 17.779.806
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.314.944 2.302.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.942.074 7.293.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.942.074 7.293.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 16.621.663 13.347.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
895.369 1.028.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 895.369 1.028.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.427 64.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
148.427 64.326
ARA TOPLAM
591.802.445 456.140.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
591.802.445 456.140.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 1.801.563.558 1.383.164.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.801.563.558 1.383.164.276
Banka Kredileri
15 1.782.952.816 1.357.061.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 18.610.742 26.102.668
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.793.725 14.987.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 7.793.725 14.987.933
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.489.796 4.297.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 4.489.796 4.297.212
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 45.283.790 33.511.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.859.576.279 1.436.405.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.451.378.724 1.892.546.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
789.108.255 686.606.896
Ödenmiş Sermaye
19 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.193.573 26.111.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.193.573 26.111.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.620.724 -2.702.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
555.518.847 353.853.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 555.518.847 353.853.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
19 71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.706.026 -64.019.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-91.523.972 21.035.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.164.815 68.403.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
870.273.070 755.010.166
TOPLAM KAYNAKLAR
3.321.651.794 2.647.556.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.555.765 70.175.021 21.035.761 89.655.017 2.080.320 91.735.337
Sermaye Arttırımı
106.457.700 106.457.700 106.457.700
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
232.214 232.214 232.214
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
4.634.172 5.975.486 10.609.658 -10.609.658 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-11.617.330 11.617.330
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166
Transferler
21.035.761 -21.035.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82.089 201.665.320 -91.523.972 110.223.437 13.519.006 123.742.443
Kar Payları
-1.979.539 -1.979.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.620.724 555.518.847 71.893.619 -50.706.026 -91.523.972 789.108.255 81.164.815 870.273.070


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-99.755.612 20.366.053
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20,26 82.089 -1.555.765
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18,26 102.611 -1.945.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.522 389.263
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -20.522 389.263
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
223.415.966 72.925.049
Yabancı Para Çevrim Farkları
223.415.966 72.925.049
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
223.415.966 72.925.049
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
223.498.055 71.369.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
123.742.443 91.735.337
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.519.006 2.080.320
Ana Ortaklık Payları
110.223.437 89.655.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917589


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3091 Değişim: 0,04%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3332
Açılış: 8,3056
10,0048 Değişim: 0,21%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0277
Açılış: 9,9842
477,68 Değişim: 0,24%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,23
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.