KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 21:57
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
381.711.353 413.434.415 138.441.461 107.157.830
Satışların Maliyeti
14 -214.459.431 -249.704.773 -65.964.661 -81.474.374
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
167.251.922 163.729.642 72.476.800 25.683.456
BRÜT KAR (ZARAR)
167.251.922 163.729.642 72.476.800 25.683.456
Genel Yönetim Giderleri
14 -27.251.862 -17.833.065 -15.047.965 -6.653.428
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
57.208.661 23.882.365 24.408.459 4.983.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-37.327.486 -15.587.064 -16.927.684 -6.008.594
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
159.881.235 154.191.878 64.909.610 18.004.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 81.235.277 19.440.851 44.050.167 -4.667.723
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.116.512 173.632.729 108.959.777 13.336.844
Finansman Giderleri
16 -317.152.271 -113.865.546 -139.318.707 4.495.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-76.035.759 59.767.183 -30.358.930 17.831.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.642.371 -17.169.269 -11.323.483 -4.976.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.861.555 -12.760.386 -7.598.333 -3.749.333
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.780.816 -4.408.883 -3.725.150 -1.227.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.678.130 42.597.914 -41.682.413 12.855.055
DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.678.130 42.597.914 -41.682.413 12.855.055
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.013.001 -1.552.687 -2.095.075 -935.039
Ana Ortaklık Payları
-84.665.129 44.150.601 -39.587.338 13.790.094
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet pay başına (kayıp)/kazanç 17 -3,05000000 1,59000000 -1,43000000 0,50000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
359.523.755 204.441.022
Dönem Karı (Zararı)
-90.678.130 42.597.914
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-90.678.130 42.597.914
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
335.125.288 165.392.581
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,5,14 60.438.991 54.093.292
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
25.241 -142.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.241 -142.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
878.319 527.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
878.319 527.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
92.562.301 96.906.916
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.658.473 -865.490
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
94.220.774 97.772.406
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
178.232.117 3.131.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.642.371 17.169.269
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-6.262.640 -897.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
4.244 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4.244 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.395.656 -5.395.656
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
129.278.015 8.489.218
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.466.747 50.307.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.936.252 2.130.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.402.999 48.176.804
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.949.395 33.512.997
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.371.270 -666.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
60.578.125 34.179.941
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.804.970 2.207.654
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.861.652 -11.606.159
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.564.491 -26.513.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -19.642.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.564.491 -6.870.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
351.796 128.700
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.906.138 -36.660.490
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.423.550 -41.141.353
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.482.588 4.480.863
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8.029.624 -2.887.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
373.725.173 -1.979.539 -1.979.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.314.289 560.193.867 71.893.619 -50.706.026 -84.665.129 800.948.553 83.953.518 884.902.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-90.678.130 42.597.914 -41.682.413 12.855.055
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
388.524 -878.222 -254.575 -129.168
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
498.107 -1.075.321 -326.379 -167.568
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-109.583 197.099 71.804 38.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-109.583 197.099 71.804 38.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
228.661.050 23.376.937 137.833.523 -37.459.337
Yabancı Para Çevrim Farkları
228.661.050 23.376.937 137.833.523 -37.459.337
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.049.574 22.498.715 137.578.948 -37.588.505
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.371.444 65.096.629 95.896.535 -24.733.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.307.709 1.094.003 11.314.523 -5.067.337
Ana Ortaklık Payları
122.063.735 64.002.626 84.582.012 -19.666.113http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887601


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.