KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 19:46
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
243.269.892 306.276.585 121.052.447 158.057.089
Satışların Maliyeti
14 -148.494.770 -168.230.399 -73.834.932 -77.493.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.775.122 138.046.186 47.217.515 80.563.687
BRÜT KAR (ZARAR)
94.775.122 138.046.186 47.217.515 80.563.687
Genel Yönetim Giderleri
14 -12.203.897 -11.179.637 -5.732.307 -6.083.649
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.800.202 18.899.232 16.584.066 11.664.787
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.399.802 -9.578.470 -12.275.358 -7.221.952
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.971.625 136.187.311 45.793.916 78.922.873
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 37.185.110 24.108.574 15.471.352 8.066.257
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
132.156.735 160.295.885 61.265.268 86.989.130
Finansman Giderleri
16 -177.833.564 -118.360.576 -17.859.947 -31.534.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.676.829 41.935.309 43.405.321 55.454.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.318.888 -12.192.450 -2.806.281 -6.476.440
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.263.222 -9.011.053 -1.792.294 -4.229.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
944.334 -3.181.397 -1.013.987 -2.247.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-3.917.926 -617.648 3.268.431 1.329.223
Ana Ortaklık Payları
-45.077.791 30.360.507 37.330.609 47.649.150
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet Pay Başına(Kayıp)/Kazanç 17 -1,62000000 1,78000000 1,35000000 2,79000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
197.297.036 97.768.378
Dönem Karı (Zararı)
-48.995.717 29.742.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-48.995.717 29.742.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
187.041.863 143.686.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3,5,14 38.814.342 35.557.366
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.468 -96.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.468 -96.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
939.945 307.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
939.945 307.966
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
59.035.779 66.998.742
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -563.551 -346.726
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
59.599.330 67.345.468
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
98.565.674 34.709.936
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.318.888 12.192.450
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-10.045.129 -2.386.293
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.597.104 -3.597.104
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.888.170 -63.786.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.314.190 17.336.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.086.654 5.337.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.227.536 11.998.924
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.365.146 8.881.287
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.770.708 -752.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.594.438 9.633.434
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.091.499 -7.664.897
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.498.342 -3.126.705
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.507.747 -41.798.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -19.429.158
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.507.747 -22.369.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
86.642 -18.665
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.434.149 -34.574.365
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.064.168 -42.310.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.369.981 7.736.293
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.590.455 -2.821.037
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
211.934.316 109.642.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-142.423 -1.112.265
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.494.857 -10.761.745
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-102.207.584 -2.483.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.510.976 -1.828.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -12.483.185 -1.817.535
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.791 -10.691
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-89.696.608 -655.190
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-89.696.608 -655.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-26.091.671 -181.395.643
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
148.427.937 55.819.269
Kredilerden Nakit Girişleri
10 148.427.937 55.819.269
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-119.919.701 -174.071.756
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -119.919.701 -174.071.756
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.371.882 -1.040.208
Ödenen Faiz
-53.791.576 -62.449.674
Alınan Faiz
16 563.551 346.726
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
68.997.781 -86.110.681
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.607.365 2.386.293
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
71.605.146 -83.724.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.550.506 121.209.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.155.652 37.485.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
91.155.652 19.550.506
Ticari Alacaklar
22.587.970 25.056.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 1.744.141 1.769.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
20.843.829 23.286.706
Diğer Alacaklar
12.174.877 4.483.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 17.330 14.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12.157.547 4.468.962
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 30.141.508 27.035.467
Peşin Ödenmiş Giderler
9 5.690.179 4.368.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.690.179 4.368.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
840.965 1.144.570
Diğer Dönen Varlıklar
7 65.098.512 100.437.444
ARA TOPLAM
227.689.663 182.076.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
227.689.663 182.076.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
78.044.623 68.655.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 3.388.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
78.044.623 65.266.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
8 154.744.567 146.808.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
5 2.342.695.255 2.141.325.018
Kullanım Hakkı Varlıkları
5 8.090.769 6.667.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.279.269 26.325.587
Şerefiye
17.461.935 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 8.817.334 8.863.652
Peşin Ödenmiş Giderler
9 110.430.422 21.895.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
110.430.422 21.895.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
43.888.471 36.890.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.781.085.784 2.465.480.452
TOPLAM VARLIKLAR
3.008.775.447 2.647.556.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 220.227.769 188.984.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
220.227.769 188.984.654
Banka Kredileri
210.737.651 179.900.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.490.118 9.084.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 253.207.150 209.671.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
253.207.150 209.671.222
Banka Kredileri
253.207.150 209.671.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
25.928.866 15.022.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.928.866 15.022.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
714.942 628.300
Diğer Borçlar
35.089.722 20.082.485
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 29.323.513 17.779.806
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.766.209 2.302.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.884.433 7.293.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8.884.433 7.293.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.115.455 13.347.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.110.571 1.028.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.110.571 1.028.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.482 64.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
111.482 64.326
ARA TOPLAM
548.408.454 456.140.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
548.408.454 456.140.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 1.615.590.931 1.383.164.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.615.590.931 1.383.164.276
Banka Kredileri
1.591.968.383 1.357.061.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.622.548 26.102.668
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.390.829 14.987.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.390.829 14.987.933
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.187.957 4.297.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.187.957 4.297.212
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39.746.330 33.511.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.671.361.457 1.436.405.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.219.769.911 1.892.546.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
716.366.541 686.606.896
Ödenmiş Sermaye
13 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.754.583 26.111.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.754.583 26.111.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.059.714 -2.702.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
435.769.942 353.853.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
435.769.942 353.853.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-50.706.026 -64.019.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.077.791 21.035.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
72.638.995 68.403.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
789.005.536 755.010.166
TOPLAM KAYNAKLAR
3.008.775.447 2.647.556.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-749.054 54.057.286 30.360.507 83.668.739 6.161.340 89.830.079
Kar Payları
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.896.102 333.101.620 71.893.619 -81.612.525 30.360.507 563.321.046 83.093.948 646.414.994
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.761 686.606.896 68.403.270 755.010.166
Transferler
21.035.761 -21.035.761
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
643.099 81.916.415 -45.077.791 37.481.723 4.993.186 42.474.909
Kar Payları
-1.979.539 -1.979.539
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-7.722.078 -7.722.078 1.222.078 -6.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.059.714 435.769.942 71.893.619 -50.706.026 -45.077.791 716.366.541 72.638.995 789.005.536


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.995.717 29.742.859 40.599.040 48.978.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
643.099 -749.054 -163.658 -697.522
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
824.486 -907.753 -209.818 -875.314
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-181.387 158.699 46.160 177.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-181.387 158.699 46.160 177.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202
Yabancı Para Çevrim Farkları
90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
90.827.527 60.836.274 82.303.741 39.962.202
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
91.470.626 60.087.220 82.140.083 39.264.680
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.474.909 89.830.079 122.739.123 88.243.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.993.186 6.161.340 11.490.801 5.806.864
Ana Ortaklık Payları
37.481.723 83.668.739 111.248.322 82.436.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4326 Değişim: -0,82%
Düşük 8,4271 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2302 Değişim: -0,39%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
497,83 Değişim: -0,30%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 501,74
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.