KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYEN*** AYEN ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
122.217.445 148.219.496
Satışların Maliyeti
12 -74.659.838 -90.736.997
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.557.607 57.482.499
BRÜT KAR (ZARAR)
47.557.607 57.482.499
Genel Yönetim Giderleri
12 -6.471.590 -5.095.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16.216.136 7.234.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.124.444 -2.356.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.177.709 57.264.438
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 21.713.758 13.195.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.891.467 70.459.563
Finansman Giderleri
14 -159.973.617 -83.979.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-89.082.150 -13.519.504
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-512.607 -5.716.010
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.470.928 -4.781.756
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.958.321 -934.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.594.757 -19.235.514
DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.594.757 -19.235.514
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.186.357 -1.946.871
Ana Ortaklık Payları
-82.408.400 -17.288.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

1000 Adet Pay Başına (Kayıp) / Kazanç 15 -3,00000000 -1,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
109.151.761 -9.829.073
Dönem Karı (Zararı)
-89.594.757 -19.235.514
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-89.594.757 -19.235.514
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
185.937.521 98.261.869
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 18.687.439 17.244.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.417 -78.804
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-45.417 -78.804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
859.759 173.965
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
859.759 173.965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.410.387 36.345.715
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -106.013 -225.931
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29.516.400 36.571.646
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
137.657.210 39.745.569
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
512.607 5.716.010
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
654.088 913.811
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.798.552 -1.798.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.662.241 -85.040.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.315.513 22.679.968
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.177.967 5.328.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.493.480 17.351.768
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.256.071 1.166.261
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.477.021 -4.785.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.779.050 5.951.753
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.951.261 -6.354.340
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.625.780 -1.538.668
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.053.431 -27.610.851
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
299.807 -13.330.693
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.753.624 -14.280.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
242.220 1.178.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.332.510 -73.201.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.629.527 -79.192.624
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.702.983 5.991.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.670.563 -1.359.741
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
110.005.005 -6.014.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-142.423 -175.854
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-710.821 -3.638.641
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.300.768 -786.001
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-6.500.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.800.768 -786.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.775.879 -786.001
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.889 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.838.639 -106.999.647
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.551.307 30.385.012
Kredilerden Nakit Girişleri
8 31.551.307 30.385.012
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -47.048.339 -86.500.786
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-47.048.339 -86.500.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-178.390 0
Ödenen Faiz
-44.269.230 -51.109.804
Alınan Faiz
14 106.013 225.931
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.012.354 -117.614.721
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.085.825 913.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
42.098.179 -116.700.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.550.506 121.209.720
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.648.685 4.508.810


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
61.648.685 19.550.506
Ticari Alacaklar
34.696.968 25.056.457
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 1.435.726 1.769.751
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
33.261.242 23.286.706
Diğer Alacaklar
8.948.013 4.483.914
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 18.013 14.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.930.000 4.468.962
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 30.896.010 27.035.467
Peşin Ödenmiş Giderler
4.014.541 4.368.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.014.541 4.368.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.369.101 1.144.570
Diğer Dönen Varlıklar
6 77.727.112 100.437.444
ARA TOPLAM
223.300.430 182.076.504
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
223.300.430 182.076.504
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Diğer Alacaklar
72.827.252 68.655.483
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 1.908.762 3.388.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
70.918.490 65.266.639
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
7 154.203.150 146.808.569
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16.500.000 16.500.000
Maddi Duran Varlıklar
4 2.143.331.120 2.141.325.018
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 6.453.367 6.667.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.773.359 26.325.587
Şerefiye
23.961.936 17.461.935
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 8.811.423 8.863.652
Peşin Ödenmiş Giderler
29.875.272 21.895.887
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
29.875.272 21.895.887
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40.784.172 36.890.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.497.160.100 2.465.480.452
TOPLAM VARLIKLAR
2.720.460.530 2.647.556.956
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 247.058.336 188.984.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
247.058.336 188.984.654
Banka Kredileri
238.400.345 179.900.091
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.657.991 9.084.563
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 193.489.039 209.671.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
193.489.039 209.671.222
Banka Kredileri
193.489.039 209.671.222
Diğer Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
18.064 18.064
Ticari Borçlar
30.102.185 18.964.989
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 4.242.394 3.942.587
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
25.859.791 15.022.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
870.520 628.300
Diğer Borçlar
27.534.514 16.139.898
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 21.580.029 13.837.219
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.954.485 2.302.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.964.541 7.293.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.964.541 7.293.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15.502.389 13.347.090
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.030.137 1.028.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.030.137 1.028.278
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.503 64.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
115.503 64.326
ARA TOPLAM
526.685.228 456.140.799
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
526.685.228 456.140.799
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.465.741.969 1.383.164.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.465.741.969 1.383.164.276
Banka Kredileri
1.441.400.061 1.357.061.608
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.341.908 26.102.668
Diğer Borçlar
445.410 445.410
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 445.410 445.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.189.381 14.987.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.189.381 14.987.933
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.978.387 4.297.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.978.387 4.297.212
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35.674.204 33.511.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.519.029.351 1.436.405.991
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.045.714.579 1.892.546.790
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
611.618.218 686.606.896
Ödenmiş Sermaye
11 277.500.000 277.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
232.214 232.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.918.241 26.111.484
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.918.241 26.111.484
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
28.814.297 28.814.297
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.896.056 -2.702.813
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
361.688.571 353.853.527
Yabancı Para Çevrim Farkları
361.688.571 353.853.527
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 71.893.619 71.893.619
Yasal Yedekler
71.893.619 71.893.619
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.206.027 -64.019.709
Net Dönem Karı veya Zararı
-82.408.400 21.035.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
63.127.733 68.403.270
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
674.745.951 755.010.166
TOPLAM KAYNAKLAR
2.720.460.530 2.647.556.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.147.048 279.044.334 71.893.619 -31.942.586 -49.669.939 479.652.307 76.932.608 556.584.915
Transferler
-49.669.939 49.669.939
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-51.532 18.572.725 -17.288.643 1.232.550 354.476 1.587.026
Dönem Sonu Bakiyeler
171.042.300 40.431.627 -1.198.580 297.617.059 71.893.619 -81.612.525 -17.288.643 480.884.857 77.287.084 558.171.941
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -2.702.813 353.853.527 71.893.619 -64.019.709 21.035.760 686.606.895 68.403.270 755.010.165
Transferler
21.035.760 -21.035.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
806.757 7.835.044 -82.408.400 -73.766.599 -6.497.615 -80.264.214
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.222.078 -1.222.078 1.222.078 0
Dönem Sonu Bakiyeler
277.500.000 232.214 28.814.297 -1.896.056 361.688.571 71.893.619 -44.206.027 -82.408.400 611.618.218 63.127.733 674.745.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-89.594.757 -19.235.514
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
806.757 -51.532
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.034.304 -32.439
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-227.547 -19.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-227.547 -19.093
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.523.786 20.874.072
Yabancı Para Çevrim Farkları
8.523.786 20.874.072
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.330.543 20.822.540
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-80.264.214 1.587.026
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.497.615 354.476
Ana Ortaklık Payları
-73.766.599 1.232.550http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850269


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.043 Değişim: 0,05% Hacim : 13.282 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 2.036 20.01.2022 Yüksek 2.065
Açılış: 2.056
13,4546 Değişim: 0,22%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,2882 Değişim: 0,29%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
798,39 Değişim: 0,33%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.