KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.03.2022 - 00:28
KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 1.240.753.398 1.340.375.223
Satışların Maliyeti
-725.768.454 -576.226.250
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
514.984.944 764.148.973
BRÜT KAR (ZARAR)
514.984.944 764.148.973
Genel Yönetim Giderleri
-100.007.917 -117.677.782
Pazarlama Giderleri
0 -84.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42.971.215 43.449.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.779.304 -27.175.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
450.168.938 662.660.392
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.793.107 9.992.561
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -7.293.727
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
454.962.045 665.359.226
Finansman Gelirleri
674.814.952 63.608.462
Finansman Giderleri
-1.144.109.805 -1.443.473.935
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.332.808 -714.506.247
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-105.958.832 147.225.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-17.581.616 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-88.377.216 147.225.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.291.640 -567.280.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.291.640 -567.280.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-120.291.640 -567.280.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,17000000 -0,81000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.462.580.898 1.072.720.477
Dönem Karı (Zararı)
-120.291.640 -567.280.969
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-120.291.640 -567.280.969
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.619.911.449 1.640.176.479
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 454.696.539 355.963.169
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.634.472 -2.090.505
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.634.472 -2.090.505
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.094.839 4.760.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.022.145 3.627.185
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.072.694 1.133.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
485.211.540 392.245.957
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-226.946 -432.579
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
485.438.486 392.678.536
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.958.832 -147.225.278
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
593.908.332 1.039.221.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.925.496 -3.534.160
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.925.496 -3.534.160
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-26.667.609 835.326
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-30.811.842 2.086.098
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.534.069 37.481.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-126.806.474 -505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
32.272.405 37.987.187
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69.333.893 -12.311.989
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.184.754 -54.715.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.149.139 42.403.024
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-206.752 7.599.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.965.859 10.543.477
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.503.557 -21.486.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.989.074 -10.887.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.514.483 -10.598.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.288.069 1.712.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.654.543 -21.452.919
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-301.340 3.921.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.353.203 -25.374.842
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.468.807.967 1.074.981.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-366.530 -134.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.860.539 -2.126.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-410.874.859 -129.267.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.677.076 7.068.320
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 6.677.076 7.068.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-358.975.553 -74.590.248
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -349.075.024 -72.105.793
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -9.900.529 -2.484.455
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.820.000 -64.820.000
Alınan Faiz
6.243.618 3.074.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
328.361.001 -934.460.899
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 6.245.487.625 77.784.000
Kredilerden Nakit Girişleri
71.304.701 77.784.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
6.174.182.924
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.707.089.212 -540.411.221
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -5.707.089.212 -540.411.221
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.080.612 -64.562.876
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22 -6.072.962 -5.142.455
Ödenen Faiz
22 -240.982.358 -402.128.347
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.380.067.040 8.992.262
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.380.067.040 8.992.262
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.525.078 136.532.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.525.592.118 145.525.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 1.525.592.118 145.525.078
Finansal Yatırımlar
2.704.681 0
Ticari Alacaklar
147.835.801 54.936.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 127.311.860 505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 20.523.941 54.430.818
Diğer Alacaklar
22.946.045 95.261.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 15.530.259 54.715.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.415.786 40.546.775
Stoklar
7 8.556.333 8.349.581
Peşin Ödenmiş Giderler
32.815.063 20.736.246
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 32.815.063 20.736.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 474.765
Diğer Dönen Varlıklar
28.417 33.877
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 28.417 33.877
ARA TOPLAM
1.740.478.458 325.317.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.740.478.458 325.317.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 2.740.754 2.009.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.740.754 2.009.915
Maddi Duran Varlıklar
8,1 20.449.461.989 11.812.559.374
Arazi ve Arsalar
8,1 13.023.687 12.983.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8,1 178.676 0
Binalar
8,1 414.499 482.142
Tesis, Makine ve Cihazlar
8,1 9.465.735 8.291.118
Taşıtlar
8,1 193.377 301.669
Mobilya ve Demirbaşlar
8,1 2.194.411 1.998.040
Özel Maliyetler
8,1 381.561 405.149
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8,1 214.362.885 123.107.545
Diğer Maddi Duran Varlıklar
8,1 20.209.247.158 11.664.990.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
8,2 27.802.539 12.692.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 298.995.009 304.154.447
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
9 293.267.752 299.882.038
Lisanslar
9 4.285.204 2.693.783
Bilgisayar Yazılımları
9 1.442.053 1.578.626
Peşin Ödenmiş Giderler
952.350 3.065.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27 952.350 3.065.308
Diğer Duran Varlıklar
10.925.788 10.899.236
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
12 10.925.788 10.899.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.790.878.429 12.145.380.651
TOPLAM VARLIKLAR
22.531.356.887 12.470.698.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 768.554.727 747.461.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 768.554.727 747.461.347
Banka Kredileri
22 742.297.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 4.734.769 5.163.541
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 763.819.958
Ticari Borçlar
68.147.916 49.644.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.124.009 2.134.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 64.023.907 47.509.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.471.629 2.759.698
Diğer Borçlar
491.732 77.285.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 8.080.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 491.732 69.204.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.880.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 2.880.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 20.643.094 16.252.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 6.506.072 3.188.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 14.137.022 13.064.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.324.105 11.182.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.324.105 11.182.667
ARA TOPLAM
876.633.203 907.466.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
876.633.203 907.466.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 9.317.717.945 4.197.862.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 9.317.717.945 4.197.862.741
Banka Kredileri
22 0 4.186.643.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 25.143.494 11.219.215
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
22 9.292.574.451 0
Diğer Borçlar
4 37.092.472 64.061.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 37.092.472 64.061.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
10,4 11.543.311 8.122.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10,4 11.543.311 8.122.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
2.485.110.016 1.400.332.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.851.463.744 5.670.379.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.728.096.947 6.577.846.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.803.259.940 5.892.851.994
Ödenmiş Sermaye
13 705.000.000 700.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.418.338 51.319.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.228.664.194 6.480.576.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.228.664.194 6.480.576.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.225.881.526 6.477.727.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.782.668 2.848.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.000.188.096 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.000.188.096 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.000.188.096 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.523.866 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.102.866.722 -773.286.902
Net Dönem Karı veya Zararı
-120.291.640 -567.280.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.803.259.940 5.892.851.994
TOPLAM KAYNAKLAR
22.531.356.887 12.470.698.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169
Transferler
-2.320.921.385 -167.797.550 -1.511.073 1.943.453.953 546.776.055 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
-567.280.969 -567.280.969 -567.280.969
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.025.229.302 5.475.172 2.030.704.474 2.030.704.474
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.310.500.000 1.310.500.000 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.845.320 -47.744.350 47.744.350 1.845.320 1.845.320
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 0 6.477.727.452 2.848.729 0 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 6.477.727.452 2.848.729 1.523.866 -773.286.902 -567.280.969 5.892.851.994 5.892.851.994
Transferler
-567.280.969 567.280.969
Dönem Karı (Zararı)
-120.291.640 -120.291.640 -120.291.640
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.985.855.223 -66.061 -3.000.188.096 3.985.601.066 3.985.601.066
Sermaye Arttırımı
5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
40.098.520 40.098.520 40.098.520
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-237.701.149 237.701.149
Dönem Sonu Bakiyeler
705.000.000 91.418.338 13.225.881.526 2.782.668 -3.000.188.096 1.523.866 -1.102.866.722 -120.291.640 9.803.259.940 9.803.259.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-120.291.640 -567.280.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
6.985.789.162 2.030.704.474
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.732.319.029 2.531.536.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-82.576 6.843.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.746.447.291 -507.676.119
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.746.463.806 -506.307.326
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
16.515 -1.368.793
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.000.188.096 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.750.235.120 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.750.235.120 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
750.047.024 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
750.047.024 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.985.601.066 2.030.704.474
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.865.309.426 1.463.423.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.865.309.426 1.463.423.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007615


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9134 Değişim: 0,07%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9317
Açılış: 15,9021
16,8078 Değişim: 0,30%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
928,83 Değişim: 0,05%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 929,38
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.