KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 20:28
KAP ***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AYDEM*** AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
4 629.654.124 828.532.790 372.361.656 475.679.078
Satışların Maliyeti
-341.742.374 -284.593.421 -168.127.163 -137.703.824
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
287.911.750 543.939.369 204.234.493 337.975.254
BRÜT KAR (ZARAR)
287.911.750 543.939.369 204.234.493 337.975.254
Genel Yönetim Giderleri
-53.169.300 -71.551.119 -29.979.284 -44.764.816
Pazarlama Giderleri
0 -54.585 0 -17.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
4.781.633 2.550.886 218.084 795.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.519.852 -15.369.621 -3.360.596 -6.947.427
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
232.004.231 459.514.930 171.112.697 287.040.705
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.548.657 8.709.576 871.480 7.131.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -7.293.727 0 -2.277.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
233.552.888 460.930.779 171.984.177 291.894.198
Finansman Gelirleri
72.187.246 24.467.415 6.855.394 22.451.233
Finansman Giderleri
-243.083.630 -869.730.668 -142.755.496 -349.801.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.656.504 -384.332.474 36.084.075 -35.455.677
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.680.632 73.526.368 -3.015.478 4.644.676
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-6.680.632 73.526.368 -3.015.478 4.644.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.975.872 -310.806.106 33.068.597 -30.811.001
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
588.322.843 710.587.556
Dönem Karı (Zararı)
55.975.872 -310.806.106
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.975.872 -310.806.106
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
458.815.259 964.237.389
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 215.497.644 174.692.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.098 85.364
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 11.098 85.364
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.860.954 2.081.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.193.156 2.027.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.1 -2.332.202 53.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
200.175.922 186.058.710
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
200.175.922 186.058.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.680.632 -73.526.368
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
36.137.666 672.367.316
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.548.657 -3.098.877
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.548.657 -3.098.877
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 5.577.659
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.898.242 59.334.470
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.817.931 3.503.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
505.386 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.312.545 3.503.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
72.910.218 59.634.892
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
41.372.777 137.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.537.441 59.496.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.059.827 2.625.874
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.630.497 9.746.265
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.757.867 -6.285.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.939.354 1.228.161
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.697.221 -7.513.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.187.250 3.052.114
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.309.143 13.828.630
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6.309.143 13.828.630
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.878.109 -26.771.475
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
588.689.373 712.765.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9.4 -366.530 -51.809
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.126.388
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-134.039.025 -95.842.511
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.410.881 4.072.019
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.410.881 4.072.019
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.452.707 -37.298.147
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9-10 -72.452.707 -37.298.147
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.820.000 -64.820.000
Alınan Faiz
1.822.801 2.203.617
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-492.739.748 -316.758.943
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.098.520 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
5.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.302.000 77.784.000
Kredilerden Nakit Girişleri
71.302.000 77.784.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.814.763 -161.355.068
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-393.814.763 -161.355.068
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-8.080.612 -17.915.220
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.023.601 -3.089.437
Ödenen Faiz
-202.221.292 -212.183.218
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.455.930 297.986.102
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.455.930 297.986.102
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.525.078 136.532.816
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
107.069.148 434.518.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 107.069.148 145.525.078
Ticari Alacaklar
50.107.175 54.936.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 505.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 50.107.175 54.430.818
Diğer Alacaklar
22.833.090 95.261.788
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 13.342.236 54.715.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.490.854 40.546.775
Stoklar
8 9.409.408 8.349.581
Peşin Ödenmiş Giderler
22.366.743 20.736.246
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.366.743 20.736.246
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
190.252 474.765
Diğer Dönen Varlıklar
13.313 33.877
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.313 33.877
ARA TOPLAM
211.989.129 325.317.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.989.129 325.317.539
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.143.434 2.009.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.143.434 2.009.915
Maddi Duran Varlıklar
9 11.672.878.125 11.812.559.374
Arazi ve Arsalar
9 13.023.687 12.983.687
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9 70.791 0
Binalar
9 448.137 543.973
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 9.266.468 8.019.840
Taşıtlar
9 247.523 301.669
Mobilya ve Demirbaşlar
9 2.281.985 2.207.487
Özel Maliyetler
9 359.287 405.149
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 122.809.928 123.107.545
Diğer Maddi Duran Varlıklar
9 11.524.370.319 11.664.990.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 12.100.579 12.692.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 301.134.529 304.154.447
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
10 296.574.228 299.882.038
Lisanslar
10 2.947.066 2.493.783
Bilgisayar Yazılımları
10 1.613.235 1.778.626
Peşin Ödenmiş Giderler
2.932.981 3.065.308
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.932.981 3.065.308
Diğer Duran Varlıklar
10.914.500 10.899.236
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10.914.500 10.899.236
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.002.104.148 12.145.380.651
TOPLAM VARLIKLAR
12.214.093.277 12.470.698.190
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 876.483.361 747.461.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 876.483.361 747.461.347
Banka Kredileri
13 874.203.258 742.297.806
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 2.280.103 5.163.541
Ticari Borçlar
43.886.492 49.644.359
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 4.074.289 2.134.935
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 39.812.203 47.509.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.946.948 2.759.698
Diğer Borçlar
418.988 77.285.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 8.080.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 418.988 69.204.896
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.291 2.880.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.291 2.880.400
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 15.050.919 16.252.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.318.793 3.188.285
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.732.126 13.064.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.708.392 11.182.667
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.708.392 11.182.667
ARA TOPLAM
957.497.391 907.466.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.497.391 907.466.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.635.454.571 4.197.862.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 4.635.454.571 4.197.862.741
Banka Kredileri
13 4.624.906.944 4.186.643.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 10.547.627 11.219.215
Diğer Borçlar
5 67.917.510 64.061.421
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 67.917.510 64.061.421
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 12.518.298 8.122.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 12.518.298 8.122.907
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.234.966.357 1.400.332.535
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.950.856.736 5.670.379.604
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.908.354.127 6.577.846.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.305.739.150 5.892.851.994
Ödenmiş Sermaye
705.000.000 700.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.418.338 51.319.818
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.363.438.000 6.480.576.181
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.363.438.000 6.480.576.181
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.361.948.689 6.477.727.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.489.311 2.848.729
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-686.827.818 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-686.827.818 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-686.827.818 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.523.866 1.523.866
Yasal Yedekler
1.523.866 1.523.866
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.224.789.108 -773.286.902
Net Dönem Karı veya Zararı
55.975.872 -567.280.969
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.305.739.150 5.892.851.994
TOPLAM KAYNAKLAR
12.214.093.277 12.470.698.190


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
700.000.000 1.359.974.498 2.320.921.385 4.620.295.700 -2.626.443 49.255.423 1.523.866 -4.074.985.205 -546.776.055 4.427.583.169 4.427.583.169
Transferler
-98.442.389 -1.511.073 -446.882.593 546.776.055
Dönem Karı (Zararı)
-310.806.106
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.085.186
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.310.500.000 1.310.500.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.845.320 -47.744.350 47.744.350
Dönem Sonu Bakiyeler
700.000.000 51.319.818 2.320.921.385 4.521.853.311 -1.541.257
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.