KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:22
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 140.805.566 90.036 140.895.602 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.548.463 -1.548.463 -1.548.463 2.041.070 -492.607 1.548.463 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.656 -191.656 0 -191.656 6.306.015 6.306.015 6.114.359 6.114.359
Dönem Karı (Zararı)
0 6.306.015 6.306.015 6.306.015 6.306.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-191.656 -191.656 -191.656 -191.656 -191.656
Sermaye Arttırımı
8.243.260 23.011 8.266.271 8.266.271
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 140.252.836 -1.187.389 0 139.065.447 90.036 139.155.483 123.920 -17.936.237 6.306.015 -11.630.222 160.708.261 160.708.261
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 205.889.725 159.744 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-3.142.211 -3.142.211 -3.142.211 5.910.655 -2.768.444 3.142.211 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.654 -122.654 11.872 -110.782 -5.839.942 -5.839.942 -5.950.724 -5.950.724
Dönem Karı (Zararı)
0 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942 -5.839.942
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.654 -122.654 11.872 -110.782 0 -110.782 -110.782
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 203.992.300 -1.367.440 0 202.624.860 171.616 202.796.476 0 123.920 -11.509.592 -5.839.942 -17.349.534 218.629.942 218.629.942


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.462.359 11.706.684
Dönem Karı (Zararı)
-5.839.942 6.306.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.839.942 6.306.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.272.773 8.509.455
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.528.629 4.028.341
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.662 28.004
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.662 28.004
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
555.946 1.236.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
349.813 311.861
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 206.133 924.151
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-16.319
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.120.700 3.400.146
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -187.189 -156.595
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 2.307.889 3.556.741
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-46.888
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -816.702 -96.430
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-828 -39.730
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -828 -39.730
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-103.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.098.072 -2.862.208
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.008.592 -3.677.912
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 15.254 -75.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.023.846 -3.602.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.291 137.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-304.291 137.025
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
198.141 -177.544
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.790.740 212.075
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.907.355 1.077.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
302.704 -616.076
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.604.651 1.693.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
177.080 123.189
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-540.990 -386.868
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-540.990 -386.868
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
878.629 -170.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.530.903 11.953.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-68.544 -246.578
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.000.723 -4.971.254
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
25.306
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.884 41.696
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.884 41.696
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.241.421 -5.183.181
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.235.611 -4.593.358
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.810 -589.823
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
11 16.319 13.372
Alınan Faiz
187.189 156.859
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.625.852 -3.318.851
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.243.260
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 8.243.260
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.500.000 10.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.500.000 10.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.334.797 -11.287.200
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.334.797 -11.287.200
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.020.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.483.166 -1.369.393
Ödenen Faiz
-2.307.889 -3.385.458
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.835.784 3.416.579
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
102.671 46.886
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.938.455 3.463.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.201.826 1.375.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.140.281 4.839.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.140.281 2.201.826
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
2.035.088 1.031.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 74.350 89.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.960.738 941.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
87.851 85.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.851 85.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
334.170 532.311
Peşin Ödenmiş Giderler
6 364.442 754.735
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
364.442 754.735
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 27.816 36.718
Diğer Dönen Varlıklar
480.766 170.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
480.766 170.303
ARA TOPLAM
7.470.414 4.812.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.470.414 4.812.184
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
231.505 241.966
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
231.505 241.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 260.513.906 264.411.464
Arazi ve Arsalar
160.274.821 158.794.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.075.489 11.601.723
Binalar
85.060.320 89.328.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
998.379 996.653
Taşıtlar
210.344 263.541
Mobilya ve Demirbaşlar
2.894.553 3.426.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
4 10.862.725 9.500.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
596.491 614.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
596.491 614.651
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.055.724 2.456.171
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.055.724 2.456.171
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
273.260.351 277.224.325
TOPLAM VARLIKLAR
280.730.765 282.036.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.398.015 2.566.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.398.015 2.566.865
Banka Kredileri
3.257.782 2.377.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
140.233 189.358
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6.813.638 3.389.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 814.407 511.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.999.231 2.877.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
341.159 164.079
Diğer Borçlar
203.288 205.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
203.288 205.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.659.150 780.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 1.659.150 780.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.113.238 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.113.238 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
14.528.488 9.013.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.528.488 9.013.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.096.121 15.555.973
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.096.121 15.555.973
Banka Kredileri
4.734.207 6.198.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.361.914 9.357.736
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.879.382 1.444.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.879.382 1.444.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 30.596.832 31.441.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.572.335 48.442.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.100.823 57.455.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
218.629.942 224.580.666
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
202.796.476 206.049.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
202.796.476 206.049.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 203.992.300 207.134.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.367.440 -1.244.786
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
171.616 159.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-11.509.592 -17.420.247
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.839.942 2.768.444
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.629.942 224.580.666
TOPLAM KAYNAKLAR
280.730.765 282.036.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 20.120.038 42.238.779 15.206.384 26.310.484
Satışların Maliyeti
8 -16.044.523 -23.329.956 -8.117.643 -10.245.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.075.515 18.908.823 7.088.741 16.065.341
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.075.515 18.908.823 7.088.741 16.065.341
Genel Yönetim Giderleri
9 -7.193.182 -7.110.000 -2.714.895 -2.479.960
Pazarlama Giderleri
9 -860.140 -1.327.082 -505.189 -546.801
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 189.748 226.353 28.954 27.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -333.539 -334.554 -309.681 -77.579
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.121.598 10.363.540 3.587.930 12.988.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 17.147 53.102 828 14.493
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.104.451 10.416.642 3.588.758 13.002.614
Finansman Gelirleri
12 264.669 278.135 122.783 170.410
Finansman Giderleri
12 -2.816.862 -4.485.192 -968.382 -1.475.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.656.644 6.209.585 2.743.159 11.697.927
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
816.702 96.430 225.352 -78.030
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 816.702 96.430 225.352 -78.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.839.942 6.306.015 2.968.511 11.619.897
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.782 -191.656 35.421 36.970
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.317 -239.570 44.276 46.213
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
14.839 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.696 47.914 -8.855 -9.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30.663 47.914 -8.855 -9.243
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-2.967
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.782 -191.656 35.421 36.970
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.950.724 6.114.359 3.003.932 11.656.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.950.724 6.114.359 3.003.932 11.656.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884455


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.