KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:27
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.801.299 -995.733 90.036 140.895.602 140.895.602 0 0 123.920 -19.977.307 492.607 -19.484.700 146.327.631 146.327.631
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-516.240 -516.240 -516.240 1.008.847 -492.607 516.240 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.822 -48.822 -48.822 0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.817.254 -3.817.254
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432 -3.768.432
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.822 -48.822 -48.822 0 0 -48.822 -48.822
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 141.285.059 -1.044.555 90.036 140.330.540 140.330.540 0 0 0 123.920 -18.968.460 -3.768.432 -22.736.892 142.510.377 142.510.377
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 207.134.511 -1.244.786 159.744 205.889.725 206.049.469 123.920 -17.420.247 2.768.444 -14.651.803 224.580.666 224.580.666
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-1.047.444 -1.047.444 -1.047.444 3.815.888 -2.768.444 1.047.444 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.078 -61.078 -61.078 -4.371.434 -4.371.434 -4.432.512 -4.432.512
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434 -4.371.434
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.078 -61.078 -61.078 0 -61.078 -61.078
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.916.580 142.500 206.087.067 -1.305.864 159.744 204.781.203 0 204.940.947 0 123.920 -13.604.359 -4.371.434 -17.975.793 220.148.154 220.148.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.168.096 171.542
Dönem Karı (Zararı)
-4.371.434 -3.768.432
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.371.434 -3.768.432
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.687.687 2.085.641
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.037.826 1.283.482
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.031 1.724
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.031 1.724
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
251.883 210.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.692 92.187
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
132.191 118.429
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-16.319 -13.372
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
690.663 730.678
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -74.461 -25.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 765.124 756.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-260.065 -98.277
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -25.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -25.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.270 -4.210
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.888.553 1.878.502
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.808.661 -1.967.082
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.506 -50.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.829.167 -1.916.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.289 -674.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.289 -674.010
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.938 -43.142
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
448.050 190.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-202.978 488.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 81.039 232.540
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-284.017 256.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
70.487 203.501
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
397.754 -498.407
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
397.754 -498.407
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.969.550 4.178.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.204.806 195.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-36.710 -24.169
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.010 -136.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-137.790 -199.742
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -134.885 -199.742
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.905
Alınan Temettüler
16.319 13.372
Alınan Faiz
74.461 25.361
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.230.657 29.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 7.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-6.020.060
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-465.539 -392.972
Ödenen Faiz
-765.118 -557.290
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.890.429 65.211
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
15.270 1.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.905.699 67.023
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.201.826 1.375.908
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.107.525 1.442.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4.107.525 2.201.826
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
3.840.849 1.031.157
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 69.097 89.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.771.752 941.553
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
86.910 85.134
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
86.910 85.134
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
542.249 532.311
Peşin Ödenmiş Giderler
6 167.935 754.735
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
167.935 754.735
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.481 36.718
Diğer Dönen Varlıklar
133.468 170.303
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
133.468 170.303
ARA TOPLAM
8.926.417 4.812.184
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.926.417 4.812.184
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
241.966 241.966
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
241.966 241.966
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4.a 262.514.845 264.411.464
Arazi ve Arsalar
158.794.821 158.794.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11.432.430 11.601.723
Binalar
87.900.179 89.328.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.008.854 996.653
Taşıtlar
245.586 263.541
Mobilya ve Demirbaşlar
3.132.975 3.426.265
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.b 9.391.340 9.500.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
611.235 614.651
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
611.235 614.651
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.594.921 2.456.171
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.594.921 2.456.171
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
275.354.307 277.224.325
TOPLAM VARLIKLAR
284.280.724 282.036.509
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.866.451 2.566.865
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.866.451 2.566.865
Banka Kredileri
5 2.664.620 2.377.507
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
201.831 189.358
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
2.720.932 3.389.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 592.742 511.703
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.128.190 2.877.746
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
234.566 164.079
Diğer Borçlar
195.259 205.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
195.259 205.824
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.750.071 780.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.750.071 780.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.039.296 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.039.296 1.907.105
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
15.806.575 9.013.843
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.806.575 9.013.843
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.555.973 15.555.973
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.555.973 15.555.973
Banka Kredileri
5 6.198.237 6.198.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.357.736 9.357.736
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.604.127 1.444.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.604.127 1.444.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 31.165.895 31.441.230
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.325.995 48.442.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.132.570 57.455.843
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
220.148.154 224.580.666
Ödenmiş Sermaye
7 25.000.000 25.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 142.500 142.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
204.940.946 206.049.469
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
204.940.946 206.049.469
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 206.087.066 207.134.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.305.864 -1.244.786
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
159.744 159.744
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.604.358 -17.420.247
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.371.434 2.768.444
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
220.148.154 224.580.666
TOPLAM KAYNAKLAR
284.280.724 282.036.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 4.223.072 4.963.883
Satışların Maliyeti
8 -5.563.002 -5.427.475
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-1.339.930 -463.592
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-1.339.930 -463.592
Genel Yönetim Giderleri
9 -2.547.447 -2.197.228
Pazarlama Giderleri
9 -280.487 -334.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 419.612 104.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -5.274 -109.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.753.526 -3.000.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16.319 38.372
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.737.207 -2.962.012
Finansman Gelirleri
11 90.767 27.758
Finansman Giderleri
11 -985.059 -932.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.631.499 -3.866.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
260.065 98.277
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 260.065 98.277
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.371.434 -3.768.432
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.371.434 -3.768.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.371.434 -3.768.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp -0,17490000 -0,22500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-61.078 -48.822
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-76.348 -61.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.270 12.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.270 12.205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-61.078 -48.822
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.432.512 -3.817.254
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.432.512 -3.817.254http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847793


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5370 Değişim: 0,06%
Düşük 13,4653 19.01.2022 Yüksek 13,5566
Açılış: 13,5294
15,3313 Değişim: 0,09%
Düşük 15,3043 19.01.2022 Yüksek 15,3696
Açılış: 15,3172
789,51 Değişim: 0,01%
Düşük 785,56 19.01.2022 Yüksek 790,91
Açılış: 789,47
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.