KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:45
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-867.945 -867.945 -867.945 -7.183.990 8.051.935 867.945 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.048 -107.048 -107.048 0 0 0 0 -6.316.689 -6.316.689 -6.423.737 -6.423.737
Dönem Karı (Zararı)
-6.316.689 -6.316.689 -6.316.689 -6.316.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-107.048 -107.048 -107.048 0 0 0 -107.048 -107.048
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.092.676 -702.530 135.390.146 135.390.146 89.844 89.844 89.844 123.920 -18.044.427 -6.316.689 -24.361.116 136.035.603 136.035.603
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.784 85.784 85.784 -85.784 -85.784 -85.784 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
85.784 85.784 85.784 -85.784 -85.784 -85.784 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-1.062.218 -1.062.218 -1.062.218 -3.832.518 4.894.736 1.062.218 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.919 -183.919 -183.919 0 0 0 -5.759.216 -5.759.216 -5.943.135 -5.943.135
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -5.759.216 -5.759.216 -5.759.216 -5.759.216
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-183.919 -183.919 -183.919 0 0 -183.919 -183.919
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 142.833.910 -1.076.570 141.843.124 141.843.124 0 0 0 123.920 -21.009.918 -5.759.216 -26.769.134 139.990.719 139.990.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
191.035 -2.566.266
Dönem Karı (Zararı)
-5.759.216 -6.316.689
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.759.216 -6.316.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.412.368 3.772.073
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.604.640 2.445.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.811 8.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.811 8.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
604.783 363.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
393.193 82.558
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
96.247
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 211.590 184.914
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.435.079 1.125.438
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -51.138 -31.696
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 1.486.217 1.157.134
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-81.905 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.900 19
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 -186.862 -173.340
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 28.722 1.970
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28.722 1.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.633.040 32.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.216.490 236.455
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 9.527 5.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.226.017 230.621
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-408.600 11.910
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-408.600 11.910
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-209.066 -136.365
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.682.311 -1.135.067
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.754 -537.358
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.544 201.163
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
596.210 -738.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
132.743 -92.072
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.068 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.068 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
4.291.078 1.446.789
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 237.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.252.784
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.490.643
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
286.192 -2.512.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-95.157 -53.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.033.152 -303.662
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -28.722 -1.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.048.716 -321.478
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.048.716 -321.478
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
11 -6.852 -11.910
Alınan Faiz
51.138 31.696
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
266.160 2.920.051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.100.000 6.183.483
Kredilerden Nakit Girişleri
5.100.000 6.183.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.347.623 -2.106.298
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.347.623 -2.106.298
Ödenen Faiz
-1.486.217 -1.157.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-575.957 50.123
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.630 -19
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-569.327 50.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.225.490 741.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
656.163 791.667


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
656.163 1.225.490
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
1.919.034 696.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 58.854 68.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.860.180 628.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
71.849 69.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
71.849 69.269
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
559.800 350.734
Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.572.171 784.665
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.572.171 784.665
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.825 12.143
Diğer Dönen Varlıklar
254.196 111.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
254.196 111.252
ARA TOPLAM
5.053.038 3.250.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.053.038 3.250.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
149.518 149.518
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
149.518 149.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 184.827.038 186.413.692
Arazi ve Arsalar
118.589.821 118.589.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.164.443 8.380.975
Binalar
53.592.296 54.724.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
817.370 861.683
Mobilya ve Demirbaşlar
3.663.108 3.856.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.910 46.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
48.910 46.902
Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.261.320 2.366.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.261.320 2.366.515
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.286.786 188.976.627
TOPLAM VARLIKLAR
193.339.824 192.227.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.900.000 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 3.900.000 1.400.000
Banka Kredileri
3.900.000 1.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.684.953 7.671.496
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.684.953 7.671.496
Banka Kredileri
7.684.953 7.671.496
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
4.507.617 3.385.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.653.814 1.506.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.853.803 1.878.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
357.136 224.393
Diğer Borçlar
192.463 210.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
192.463 210.531
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
4.519.200 228.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 4.519.200 228.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.130.757 941.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.130.757 941.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
22.292.126 14.061.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.292.126 14.061.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.278.917 11.066.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.278.917 11.066.117
Banka Kredileri
10.278.917 11.066.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0 378.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 378.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.002.839 779.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.002.839 779.104
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 19.775.223 20.008.065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.056.979 32.232.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.349.105 46.293.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
139.990.719 145.933.854
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
141.843.124 143.003.477
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
141.843.124 143.003.477
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 142.833.910 143.896.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.076.570 -892.651
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
85.784
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 85.784
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 85.784
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.009.918 -17.177.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.759.216 -4.894.736
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
139.990.719 145.933.854
TOPLAM KAYNAKLAR
193.339.824 192.227.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 10.234.298 7.529.851 6.699.425 4.324.990
Satışların Maliyeti
8 -9.967.675 -8.475.175 -5.844.923 -4.647.383
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
266.623 -945.324 854.502 -322.393
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
266.623 -945.324 854.502 -322.393
Genel Yönetim Giderleri
9 -3.932.145 -3.637.675 -2.133.261 -1.844.004
Pazarlama Giderleri
9 -626.451 -496.733 -381.078 -285.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 200.980 40.797 177.894 8.306
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -121.099 -186.222 -59.163 -144.475
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.212.092 -5.225.157 -1.541.106 -2.587.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 6.852 13.176 1.041
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 -28.722 -1.970 -3.806 -1.970
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.233.962 -5.213.951 -1.544.912 -2.588.571
Finansman Gelirleri
12 62.261 56.018 32.050 23.818
Finansman Giderleri
12 -1.774.377 -1.332.096 -998.339 -721.193
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.946.078 -6.490.029 -2.511.201 -3.285.946
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
186.862 173.340 90.078 72.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 186.862 173.340 90.078 72.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.759.216 -6.316.689 -2.421.123 -3.213.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.759.216 -6.316.689 -2.421.123 -3.213.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.759.216 -6.316.689 -2.421.123 -3.213.000
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp 14 -0,34000000 -0,38000000 -0,14000000 -0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-183.919 -107.048 -73.777 -141.997
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-229.899 -133.811 -92.219 -177.497
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
45.980 26.763 18.442 35.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
45.980 26.763 18.442 35.500
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-183.919 -107.048 -73.777 -141.997
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.943.135 -6.423.737 -2.494.900 -3.354.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.943.135 -6.423.737 -2.494.900 -3.354.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701637


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6214 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1208 Değişim: 0,04%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,01 Değişim: -0,05%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.