KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:45
KAP ***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor

***AYCES*** ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.960.621 -595.482 136.365.139 136.365.139 89.844 89.844 89.844 123.920 -10.860.437 -8.051.935 -18.912.372 142.459.340 142.459.340
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-434.114 -434.114 -434.114 -7.617.821 8.051.935 434.114 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.949 34.949 34.949 0 0 0 0 -3.103.689 -3.103.689 -3.068.740 -3.068.740
Dönem Karı (Zararı)
-3.103.689 -3.103.689 -3.103.689 -3.103.689
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
34.949 34.949 34.949 0 0 0 34.949 34.949
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 136.526.507 -560.533 135.965.974 135.965.974 89.844 89.844 89.844 123.920 -18.478.258 -3.103.689 -21.581.947 139.390.600 139.390.600
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.896.128 -892.651 143.003.477 143.003.477 85.784 85.784 85.784 123.920 -17.177.400 -4.894.736 -22.072.136 145.933.854 145.933.854
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-541.854 -541.854 -541.854 -4.352.882 4.894.736 541.854 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.142 -110.142 -110.142 0 0 0 -3.338.093 -3.338.093 -3.448.235 -3.448.235
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -3.338.093 -3.338.093 -3.338.093 -3.338.093
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-110.142 -110.142 -110.142 0 0 -110.142 -110.142
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.756.740 7.916.580 119.489 143.354.274 -1.002.793 142.351.481 142.351.481 85.784 85.784 85.784 123.920 -21.530.282 -3.338.093 -24.868.375 142.485.619 142.485.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
771.401 47.911
Dönem Karı (Zararı)
-3.338.093 -3.103.689
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.338.093 -3.103.689
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.920.475 1.953.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.308.091 1.233.022
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
13.693 8.654
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.693 8.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-17.326 276.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-118.599 164.690
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
101.273 111.873
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-6.852 -11.910
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
695.353 548.371
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -26.430 -12.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10-11 721.783 560.489
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -96.784 -100.394
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24.916 -225
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24.916 -225
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-616 -719
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.267.406 1.249.013
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.017.353 -536.435
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.981 -43.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.991.372 -492.641
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.917 260.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.917 260.278
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.720 -20.723
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-159.034 134.720
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.585 -984.523
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 8.504 -22.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.089 -961.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
44.907 -156.523
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-76.571 155.449
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-76.571 155.449
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
6 4.537.679 2.396.770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
849.788 98.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-78.387 -50.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-225.239 -22.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 225
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
225
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-251.669 -34.893
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -234.810 -34.893
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.859
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
26.430 12.118
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-746.478 222.429
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.200.000 782.918
Kredilerden Nakit Girişleri
1.200.000 782.918
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.600.000 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.600.000
Ödenen Faiz
-346.478 -560.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-200.316 247.790
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
616 719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.700 248.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.225.490 741.563
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.025.790 990.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.025.790 1.225.490
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
2.707.345 696.833
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 101.214 68.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.606.131 628.452
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
68.270 69.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.270 69.269
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
392.454 350.734
Peşin Ödenmiş Giderler
6 381.324 784.665
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
381.324 784.665
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16.124 12.143
Diğer Dönen Varlıklar
126.182 111.252
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.182 111.252
ARA TOPLAM
4.717.489 3.250.386
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.717.489 3.250.386
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
149.517 149.518
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
149.517 149.518
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
4 185.324.450 186.413.692
Arazi ve Arsalar
118.589.821 118.589.821
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
8.272.697 8.380.975
Binalar
53.959.202 54.724.461
Tesis, Makine ve Cihazlar
834.240 861.683
Mobilya ve Demirbaşlar
3.668.490 3.856.752
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.806 46.902
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.806 46.902
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.928.889 2.366.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.928.889 2.366.515
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.457.662 188.976.627
TOPLAM VARLIKLAR
193.175.151 192.227.013
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.000.000 1.400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 1.000.000 1.400.000
Banka Kredileri
1.000.000 1.400.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 7.890.023 7.671.496
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.890.023 7.671.496
Banka Kredileri
7.890.023 7.671.496
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
3.382.436 3.385.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 1.514.774 1.506.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.867.662 1.878.751
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
269.300 224.393
Diğer Borçlar
133.959 210.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
133.959 210.531
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
6 4.765.801 228.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4.765.801 228.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.042.741 941.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.042.741 941.468
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
18.484.260 14.061.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.484.260 14.061.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 11.066.117 11.066.117
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.066.117 11.066.117
Banka Kredileri
11.066.117 11.066.117
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
378.842 378.842
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
378.842 378.842
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
876.570 779.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
876.570 779.104
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 19.883.743 20.008.065
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.205.272 32.232.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.689.532 46.293.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
142.485.619 145.933.854
Ödenmiş Sermaye
7 16.756.740 16.756.740
Sermaye Düzeltme Farkları
7 7.916.580 7.916.580
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7 119.489 119.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.351.481 143.003.477
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.351.481 143.003.477
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4 143.354.274 143.896.128
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.002.793 -892.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
85.784 85.784
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784 85.784
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
85.784 85.784
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
123.920 123.920
Yasal Yedekler
7 123.920 123.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.530.282 -17.177.400
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.338.093 -4.894.736
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
142.485.619 145.933.854
TOPLAM KAYNAKLAR
193.175.151 192.227.013


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 3.534.873 3.204.861
Satışların Maliyeti
8 -4.122.752 -3.827.792
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-587.879 -622.931
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
-587.879 -622.931
Genel Yönetim Giderleri
9 -1.798.884 -1.793.671
Pazarlama Giderleri
9 -245.373 -211.657
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 23.086 32.491
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -61.936 -41.747
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.670.986 -2.637.515
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.852 12.135
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-24.916 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.689.050 -2.625.380
Finansman Gelirleri
11 30.211 32.200
Finansman Giderleri
11 -776.038 -610.903
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.434.877 -3.204.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.784 100.394
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 96.784 100.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.338.093 -3.103.689
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.338.093 -3.103.689
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.338.093 -3.103.689
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-110.142 34.949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-137.680 43.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
27.538 -8.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27.538 -8.737
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.142 34.949
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.448.235 -3.068.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.448.235 -3.068.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679556


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.