KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2023 - 18:05
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 10.250.555 6.456.083 3.578.545 2.874.107
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.250.555 6.456.083 3.578.545 2.874.107
BRÜT KAR (ZARAR)
10.250.555 6.456.083 3.578.545 2.874.107
Genel Yönetim Giderleri
13 -8.668.315 -5.768.030 -3.337.703 -1.942.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 420 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-951 -3.618 -184 -181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.581.289 684.855 240.658 931.168
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 7.647.200 0 7.647.200 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.228.489 684.855 7.887.858 931.168
Finansman Gelirleri
14 4.391.191 1.844.623 795.080 461.190
Finansman Giderleri
14 -3.355 -1.371 -2.094 -477
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.616.325 2.528.107 8.680.844 1.391.881
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.149.037 -705.811 -2.848.236 -362.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.147.976 -817.513 -2.858.833 -389.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.061 111.702 10.597 26.559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.467.288 1.822.296 5.832.608 1.029.338
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.467.288 1.822.296 5.832.608 1.029.338
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.467.288 1.822.296 5.832.608 1.029.338
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.084.640 1.735.637
Dönem Karı (Zararı)
9.467.288 1.822.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.200.491 1.189.249
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 330.281 143.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
793.268 461.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 793.268 461.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -72.095 -120.584
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 4.149.037 705.811
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
185.313 -562.342
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.279 -703.248
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.979 -37.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.370 53.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.201 125.456
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.853.092 2.449.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -898.980 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -1.869.472 -713.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.113 -2.019.622
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -86.113 -2.019.622
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.071.316 121.628
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 9.000.000 0
Alınan Faiz
71.316 121.628
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.069.843 -162.357
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.069.843 -162.357
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.288.283 10.378.746
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 32.358.126 10.216.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 32.358.924 11.288.301
Ticari Alacaklar
1.308.052 1.282.773
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 1.308.052 1.282.773
Peşin Ödenmiş Giderler
6 41.099 31.120
ARA TOPLAM
33.708.075 12.602.194
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
33.708.075 12.602.194
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 1.543.750 1.787.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
882 1.411
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 882 1.411
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 404.203 307.479
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.948.835 2.096.279
TOPLAM VARLIKLAR
35.656.910 14.698.473
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
336.534 161.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 74.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 336.534 86.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 320.338 268.467
Diğer Borçlar
1.756 8.425
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.756 8.425
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 2.856.564 578.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
770.353 717.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 770.353 717.726
ARA TOPLAM
4.285.545 1.733.842
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.285.545 1.733.842
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
576.922 512.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 576.922 512.187
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
576.922 512.187
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.862.467 2.246.029
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.794.443 12.452.444
Ödenmiş Sermaye
10 18.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -372.186 -246.897
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
102.731 0
Yasal Yedekler
10 102.731 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 3.596.610 928.672
Net Dönem Karı veya Zararı
9.467.288 2.770.669
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.794.443 12.452.444
TOPLAM KAYNAKLAR
35.656.910 14.698.473


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -34.177 -33.215 961.887 9.894.495 9.894.495
Transferler
961.887 -961.887 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.619 1.822.296 1.760.677 1.760.677
Dönem Karı (Zararı)
1.822.296 1.822.296 1.822.296
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-61.619 -61.619 -61.619
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -95.796 928.672 1.822.296 11.655.172 11.655.172
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -246.897 0 928.672 2.770.669 12.452.444 12.452.444
Transferler
102.731 2.667.938 -2.770.669 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.289 9.467.288 9.341.999 9.341.999
Dönem Karı (Zararı)
9.467.288 9.467.288 9.467.288
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.289 -125.289 -125.289
Sermaye Arttırımı
10 9.000.000 9.000.000 9.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.000.000 -372.186 102.731 3.596.610 9.467.288 30.794.443 30.794.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.467.288 1.822.296 5.832.608 1.029.338
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125.289 -61.619 -290.474 3.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -223.074 -77.024 -422.746 4.027
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
97.785 15.405 132.272 -806
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 97.785 15.405 132.272 -806
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-125.289 -61.619 -290.474 3.221
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.341.999 1.760.677 5.542.134 1.032.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.341.999 1.760.677 5.542.134 1.032.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208677


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.951 Değişim: -1,32% Hacim : 75.699 Mio.TL Son veri saati : 16:48
Düşük 7.919 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9248 Değişim: 0,15%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9475
Açılış: 28,8819
31,2581 Değişim: 0,14%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2778
Açılış: 31,2145
1.890,25 Değişim: 0,82%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.