KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

12.10.2021 - 17:50
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 2.747.052 2.678.549 965.091 901.879
Satışların Maliyeti
12 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.747.052 2.678.549 965.091 901.879
BRÜT KAR (ZARAR)
2.747.052 2.678.549 965.091 901.879
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.999.577 -2.542.844 -1.019.773 -675.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
42 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-682 -1.440 -170 -517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-253.165 134.265 -54.852 226.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-253.165 134.265 -54.852 226.165
Finansman Gelirleri
14 243.603 135.041 91.008 40.891
Finansman Giderleri
14 -931 -471 -377 -284
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.493 268.835 35.779 266.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.932 -64.039 -5.997 -59.166
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.322 -32.040 -5.322 -32.040
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 8.254 -31.999 -675 -27.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.561 204.796 29.782 207.606
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.561 204.796 29.782 207.606
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.561 204.796 29.782 207.606
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-434.006 -251.335
Dönem Karı (Zararı)
-7.561 204.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-52.901 -4.464
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 5.253 5.253
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
188.353 61.285
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 188.353 61.285
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -243.575 -135.041
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -2.932 64.039
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-102.031 -451.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.687 -3.587
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.937 16.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-133.176 -454.571
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.395 -10.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-162.493 -251.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
8 -195.406 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -76.107
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -22.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -22.782
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.256 135.134
Alınan Faiz
243.256 135.134
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.750 -138.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-190.750 -138.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.957.975 2.746.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.767.225 2.607.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.768.254 2.958.688
Ticari Alacaklar
334.782 356.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 334.782 356.469
Diğer Alacaklar
0 1.551
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 0 1.551
Peşin Ödenmiş Giderler
6 18.406 4.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 6.840 0
ARA TOPLAM
3.128.282 3.321.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.128.282 3.321.627
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 10.526 15.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 103.918 91.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.444 107.728
TOPLAM VARLIKLAR
3.242.726 3.429.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
38.731 171.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 4.886 4.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 33.845 167.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 122.114 99.575
Diğer Borçlar
83 1.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
83 1.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 63.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
322.125 221.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 322.125 221.306
ARA TOPLAM
483.053 557.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
483.053 557.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
149.142 238.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 149.142 238.441
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.142 238.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
632.195 796.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.610.531 2.632.951
Ödenmiş Sermaye
10 2.700.000 2.700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -48.693 -33.834
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -33.215 -401.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.561 368.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.610.531 2.632.951
TOPLAM KAYNAKLAR
3.242.726 3.429.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
204.796 204.796 204.796
Dönem Karı (Zararı)
204.796 204.796 204.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -37.920 -401.711 204.796 2.465.165 2.465.165
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951
Transferler
368.496 -368.496 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -7.561 -22.420 -22.420
Dönem Karı (Zararı)
-7.561 -7.561 -7.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.859 -14.859 -14.859
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 -48.693 -33.215 -7.561 2.610.531 2.610.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.561 204.796 29.782 207.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.859 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 -18.574 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.715 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 3.715 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.859 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.420 204.796 29.782 207.606
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.420 204.796 29.782 207.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.412 Değişim: 0,19% Hacim : 3.682 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.411
9,2808 Değişim: 0,21%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7608 Değişim: 0,13%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
526,92 Değişim: 0,10%
Düşük 524,53 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.