KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2021 - 18:24
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 864.351 890.133
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
864.351 890.133
BRÜT KAR (ZARAR)
864.351 890.133
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.323.357 -1.377.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-592 -612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-459.598 -487.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-459.598 -487.691
Finansman Gelirleri
14 62.193 54.897
Finansman Giderleri
14 -276 -112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-397.681 -432.906
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
76.937 93.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 76.937 93.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-320.744 -339.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
-320.744 -339.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-320.744 -339.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-567.191 -811.562
Dönem Karı (Zararı)
-320.744 -339.502
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-104.205 -1.671
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 1.751 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.174 146.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 33.174 146.630
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -62.193 -54.897
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 -76.937 -93.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.297 -470.389
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.623 600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.742 -19.206
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-82.617 -447.733
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.561 -4.050
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-503.246 -811.562
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-63.945 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.815 55.081
Alınan Faiz
61.815 55.081
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-505.376 -756.481
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-505.376 -756.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.957.975 2.746.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.452.599 1.990.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.453.690 2.958.688
Ticari Alacaklar
323.846 356.469
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 323.846 356.469
Diğer Alacaklar
2.258 1.551
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 2.258 1.551
Peşin Ödenmiş Giderler
6 13.863 4.919
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.090 0
ARA TOPLAM
2.796.747 3.321.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.796.747 3.321.627
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 14.028 15.779
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 168.886 91.949
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.914 107.728
TOPLAM VARLIKLAR
2.979.661 3.429.355
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
89.290 171.910
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 0 4.680
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 89.290 167.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 85.131 99.575
Diğer Borçlar
108 1.227
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
108 1.227
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 63.945
Kısa Vadeli Karşılıklar
245.487 221.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 245.487 221.306
ARA TOPLAM
420.016 557.963
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
420.016 557.963
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
247.434 238.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 247.434 238.441
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.434 238.441
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
667.450 796.404
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.312.211 2.632.951
Ödenmiş Sermaye
10 2.700.000 2.700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -33.834 -33.834
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -33.211 -401.711
Net Dönem Karı veya Zararı
-320.744 368.496
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.312.211 2.632.951
TOPLAM KAYNAKLAR
2.979.661 3.429.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-339.502 -339.502 -339.502
Dönem Karı (Zararı)
-339.502 -339.502 -339.502
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -401.711 -339.502 1.920.867 1.920.867
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.700.000 -33.834 -401.707 368.496 2.632.955 2.632.955
Transferler
368.496 -368.496 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-320.744 -320.744 -320.744
Dönem Karı (Zararı)
-320.744 -320.744 -320.744
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -33.834 -33.211 -320.744 2.312.211 2.312.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-320.744 -339.502
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Ye 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-320.744 -339.502
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-320.744 -339.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930279


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,30% Hacim : 3.966 Mio.TL Son veri saati : 10:37
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.423
8,3240 Değişim: 0,12%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
10,0260 Değişim: 0,31%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0502
Açılış: 9,9955
480,14 Değişim: 0,51%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 481,09
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.