KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2021 - 18:27
KAP ***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AXG*** AKFEN GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.633.623 4.836.463
Satışların Maliyeti
12 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.633.623 4.836.463
BRÜT KAR (ZARAR)
3.633.623 4.836.463
Genel Yönetim Giderleri
13 -3.329.713 -4.246.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.170 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
302.740 589.464
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
302.740 589.464
Finansman Gelirleri
14 194.497 290.919
Finansman Giderleri
14 -731 -1.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
496.506 879.144
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-128.010 -193.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -98.949 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -29.061 -193.880
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
368.496 685.264
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
39.397 859.130
Dönem Karı (Zararı)
368.496 685.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
53.099 -12.207
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 ve 13 7.003 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.583 84.832
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 112.583 84.832
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14 -194.497 -290.919
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 128.010 193.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-347.194 186.073
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.896 -267.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.378 -27.283
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-343.585 426.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.909 54.228
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
74.401 859.130
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-35.004 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.782 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.782 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.782 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
194.386 990.842
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
10 0 700.000
Alınan Faiz
194.386 290.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.001 1.849.972
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
211.001 1.849.972
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.746.974 897.002
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.957.975 2.746.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.958.688 2.747.576
Ticari Alacaklar
356.469 308.572
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 5 356.469 308.572
Diğer Alacaklar
1.551 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 ve 5 1.551 0
Peşin Ödenmiş Giderler
6 4.919 2.222
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 43.626
ARA TOPLAM
3.321.627 3.101.996
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.321.627 3.101.996
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 15.779 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 91.949 123.248
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
107.728 123.248
TOPLAM VARLIKLAR
3.429.355 3.225.244
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
171.910 515.495
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 5 4.680 132.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 167.230 382.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 99.575 95.840
Diğer Borçlar
1.227 53
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.227 53
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 63.945 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
221.306 140.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 221.306 140.460
ARA TOPLAM
557.963 751.848
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
557.963 751.848
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
238.441 213.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 238.441 213.027
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.441 213.027
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
796.404 964.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.632.951 2.260.369
Ödenmiş Sermaye
10 2.700.000 2.000.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
0 700.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -33.834 -37.920
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 -401.711 -1.086.975
Net Dönem Karı veya Zararı
368.496 685.264
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.632.951 2.260.369
TOPLAM KAYNAKLAR
3.429.355 3.225.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 0 -47.510 -86.604 -1.000.371 865.515 865.515
Transferler
-1.000.371 1.000.371 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 685.264 694.854 694.854
Dönem Karı (Zararı)
685.264 685.264 685.264
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.590 9.590 9.590
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
700.000 700.000 700.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 700.000 -37.920 -1.086.975 685.264 2.260.369 2.260.369
Transferler
700.000 -700.000 685.264 -685.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.086 368.496 372.582 372.582
Dönem Karı (Zararı)
368.496 368.496 368.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.086 4.086 4.086
Dönem Sonu Bakiyeler
2.700.000 0 -33.834 -401.711 368.496 2.632.951 2.632.951


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
368.496 685.264
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
4.086 9.590
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8 6.324 12.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.238 -2.705
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.238 -2.705
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.086 9.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
372.582 694.854
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
372.582 694.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907053


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.