KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 19:06
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Transferler
500.000 2.063.434 -2.563.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.286 7.475.377 7.427.091 7.427.091
Dönem Karı (Zararı)
7.475.377 7.475.377 7.475.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.286 -48.286 -48.286
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.475.377 92.561.570 92.561.570
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-3.930 -3.930 -3.930
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.817 2.533.122 2.523.305 2.523.305
Dönem Karı (Zararı)
2.533.122 2.533.122 2.533.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.817 -9.817 -9.817
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -113.219 620.273 26.329.562 2.533.122 95.080.945 95.080.945


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
213.380 51.711
Dönem Karı (Zararı)
2.533.122 7.475.377
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.533.122 7.475.377
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.910.962 -6.894.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.239.335 1.262.729
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
70.035 -63.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 77.912 -42.791
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -7.877 -20.918
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-316.020 -881.029
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -334.361 -1.140.744
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 9.978 255.495
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 45.732 19.355
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -37.369 -15.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.335.000 -8.041.617
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -2.335.000 -8.041.617
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -572.122 829.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.810 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.810 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-733.163 -811.998
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.143.672 -400.875
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-987.589 -362.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-156.083 -38.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 379.405 4.534.592
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
355.056 4.533.503
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.349 1.089
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 29.297 2.849
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 57.484 769
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-171.140 -17.449
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -143.975 258.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -27.165 -276.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -40.378 -16.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-77.172 -86.131
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 -77.172 -86.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 239.215 -5.065.395
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
125.337 -6.235.705
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.878 1.170.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.202 235.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -6.202 235.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.003 -230.921
Ödenen Faiz
6-8 -9.978 -158.563
Alınan Faiz
6-8 334.361 441.917
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 0 -722
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-76.805 -24.737
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 11.489 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-88.294 -24.737
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -88.294 -24.737
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.575 26.974
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
136.575 26.974
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.276 21.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 184.851 48.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 184.851 48.276
Ticari Alacaklar
1.789.802 691.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 1.565.534 623.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 224.268 68.185
Diğer Alacaklar
10.197.850 10.557.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 10.193.507 10.548.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.343 9.010
Stoklar
10 0 29.297
Peşin Ödenmiş Giderler
8.446 65.930
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 0 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.446 4.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 6.202 0
ARA TOPLAM
12.187.151 11.392.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.187.151 11.392.938
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 28.579 48.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 67.365.000 65.030.000
Maddi Duran Varlıklar
14 26.741.429 27.894.887
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
19.814.200 20.442.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
714.990 953.800
Mobilya ve Demirbaşlar
377.243 599.934
Özel Maliyetler
179.695 243.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.035 16.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
94.140.043 92.990.065
TOPLAM VARLIKLAR
106.327.194 104.383.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
417.877 626.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 397.876 579.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.001 47.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 20.969 61.347
Diğer Borçlar
1.077.711 2.502.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 125.849 512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 951.862 2.502.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
21.298 98.470
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 21.298 98.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 307.952 1.058.324
Kısa Vadeli Karşılıklar
177.506 160.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 26.864 1.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 150.642 158.519
ARA TOPLAM
2.023.313 4.507.740
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.023.313 4.507.740
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.664.354 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.664.354 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
117.737 52.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 117.737 52.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.440.845 7.261.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.222.936 7.313.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.246.249 11.821.433
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
95.080.945 92.561.570
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -113.219 -103.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.219 -103.402
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-113.219 -103.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.329.562 18.858.115
Net Dönem Karı veya Zararı
2.533.122 7.475.377
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
95.080.945 92.561.570
TOPLAM KAYNAKLAR
106.327.194 104.383.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 3.137.167 5.262.993
Satışların Maliyeti
22 -2.141.022 -4.229.155
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
996.145 1.033.838
BRÜT KAR (ZARAR)
996.145 1.033.838
Genel Yönetim Giderleri
23 -976.164 -1.618.478
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 933.205 1.471.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -248.033 -267.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
705.153 619.196
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.515.001 8.280.002
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -182.810 -238.383
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.037.344 8.660.815
Finansman Gelirleri
25 0 0
Finansman Giderleri
26 -14.090 -270.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.023.254 8.390.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-490.132 -915.171
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -307.952 -1.059.046
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -182.180 143.875
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.533.122 7.475.377
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.533.122 7.475.377
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.533.122 7.475.377
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,05630000 0,16610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.817 -48.286
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -12.271 -61.905
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.454 13.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 2.454 13.619
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.817 -48.286
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.523.305 7.427.091
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.523.305 7.427.091http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917471


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,00% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8306 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,2099 Değişim: 0,01%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.492,10 Değişim: 0,09%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.497,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.