KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:31
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -55.116 120.273 16.794.681 2.563.434 85.134.479 85.134.479
Transferler
2.563.434 -2.563.434 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
399 130.171 130.570 130.570
Dönem Karı (Zararı)
130.171 130.171 130.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
399 399 399
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -54.717 120.273 19.358.115 130.171 85.265.049 85.265.049
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -103.402 620.273 18.858.115 7.471.447 92.557.640 92.557.640
Transferler
7.471.447 -7.471.447 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.541 113.072 114.613 114.613
Dönem Karı (Zararı)
113.072 113.072 113.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.541 1.541 1.541
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.820.633 -101.861 620.273 26.329.562 113.072 92.672.253 92.672.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
82.552 43.108
Dönem Karı (Zararı)
113.072 130.171
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
113.072 130.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
265.799 -575.683
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 313.734 321.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
74.663 34.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 65.135 7.055
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 9.528 27.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-66.854 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -73.682 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 2.663
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6-8 7.216 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
6-8 -3.051 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -58.222 -931.204
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.478 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-366.616 488.620
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -317.755 -358.232
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.854 -325.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-353.609 -32.777
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 637.360 4.367.325
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
615.991 4.368.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.369 -856
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -34.832 -7.228
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 24.538 -81.911
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.183 701.690
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -282.898 261.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -14.285 440.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 22.900 19.907
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
30.698 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
16 30.698 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -432.295 -4.637.755
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.996 -5.321.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-436.291 683.453
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 248.916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47 235.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -47 235.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.255 43.108
Ödenen Faiz
6-8 -2.663 0
Alınan Faiz
6-8 73.682 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -722 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.809 -12.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.809 -12.250
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -80.809 -12.250
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.743 30.858
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.743 30.858
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.276 21.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 50.019 52.160


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 50.019 48.276
Ticari Alacaklar
1.002.401 691.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 580.607 623.677
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 421.794 68.185
Diğer Alacaklar
9.941.190 10.557.573
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 9.932.572 10.548.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.618 9.010
Stoklar
10 64.129 29.297
Peşin Ödenmiş Giderler
41.392 65.930
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6-12 24.517 61.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.875 4.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 47 0
ARA TOPLAM
11.099.178 11.392.938
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.099.178 11.392.938
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
27.284 48.261
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 27.284 48.261
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 65.030.000 65.030.000
Maddi Duran Varlıklar
14 27.664.933 27.894.887
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.339.013 20.442.201
Tesis, Makine ve Cihazlar
893.857 953.800
Mobilya ve Demirbaşlar
555.837 599.934
Özel Maliyetler
220.925 243.651
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 13.946 16.917
Diğer Haklar
13.946 16.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.736.163 92.990.065
TOPLAM VARLIKLAR
103.835.341 104.383.003
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
326.152 626.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 293.271 579.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.881 47.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 84.247 61.347
Diğer Borçlar
2.070.555 2.502.850
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 4.508 512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.066.047 2.502.338
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
131.359 98.470
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
16 131.359 98.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 1.062.254 1.062.254
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.852 160.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 16.805 1.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 168.047 158.519
ARA TOPLAM
3.859.419 4.511.670
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.859.419 4.511.670
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
100.772 52.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 100.772 52.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 7.202.897 7.261.119
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.303.669 7.313.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.163.088 11.825.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.672.253 92.557.640
Ödenmiş Sermaye
20 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -3.820.633 -3.820.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -101.861 -103.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.861 -103.402
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-101.861 -103.402
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 620.273 620.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26.329.562 18.858.115
Net Dönem Karı veya Zararı
113.072 7.471.447
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.672.253 92.557.640
TOPLAM KAYNAKLAR
103.835.341 104.383.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.233.159 1.290.421
Satışların Maliyeti
22 -885.969 -1.159.340
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
347.190 131.081
BRÜT KAR (ZARAR)
347.190 131.081
Genel Yönetim Giderleri
23 -273.140 -487.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 222.424 546.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -122.698 -73.330
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
173.776 116.716
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
173.776 116.716
Finansman Giderleri
26 -3.270 -180.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
170.506 -63.383
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-57.434 193.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -116.091 -737.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 58.657 931.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.072 130.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.072 130.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
113.072 130.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 0,00250000 0,00290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.541 399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 1.976 511
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-435 -112
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 -435 -112
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.541 399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
114.613 130.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
114.613 130.570http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850249


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 0,00% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6471 Değişim: -0,29%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,6983
Açılış: 13,6873
15,4832 Değişim: -0,43%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,5545
Açılış: 15,5498
783,32 Değişim: -0,19%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 786,52
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.