KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

01.08.2018 - 19:37
KAP ***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

***AVTUR*** AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-41.471 120.273 3.890.857 8.658.208 78.178.940 78.178.940
Transferler
8.658.208 -8.658.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.156 13.967 23.123 23.123
Dönem Karı (Zararı)
13.967 13.967 13.967
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.156 9.156 9.156
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -32.315 120.273 12.549.065 13.967 78.202.063 78.202.063
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -55.071 120.273 12.549.065 -8.177.680 69.987.660 69.987.660
Transferler
-8.177.680 8.177.680
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.060 -1.250.767 -1.241.707 -1.241.707
Dönem Karı (Zararı)
-1.250.767 -1.250.767 -1.250.767
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.060 9.060 9.060
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 24.531.840 -3.980.767 -46.011 120.273 4.371.385 -1.250.767 68.745.953 68.745.953


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
559.796 104.555
Dönem Karı (Zararı)
-1.250.767 13.967
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.250.767 13.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.849.213 1.895.267
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 1.722.996 1.508.581
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
53.228
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.607 50.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.598 21.784
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.910 29.010
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 218.414 -74.765
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 255.368 -95.415
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
24 -36.954 20.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -93.804 357.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
317.408 -1.804.679
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.003.105
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 370.364 1.403.379
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
110.623 1.356.290
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
259.741 47.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -60.429 -1.095.797
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.017 -1.093.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.412 -1.879
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 773 -20.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -86.688 -69.320
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 218.595 -311.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
568.929 -396.188
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.334 84.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 8.750 10.850
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -409.689 -2.579.960
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-413.293 -2.428.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.604 -151.599
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 121.045 -132.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
154.687 -13.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 154.687 -13.272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
915.854 104.555
Ödenen Faiz
24 -255.368
Alınan Faiz
24 36.954
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -137.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-486.188 -17.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-486.188 -17.735
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -467.551 -17.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -18.637
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 2.570
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.570
Kredilerden Nakit Girişleri
2.570
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.608 89.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
73.608 89.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 26.383 86.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 99.991 175.486


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 99.991 26.383
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
943.231 1.313.595
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-8 937.033 1.047.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.198 265.939
Diğer Alacaklar
59.336
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-9 45.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 14.319
Stoklar
11 42.652 43.425
Peşin Ödenmiş Giderler
12 159.751 73.063
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 159.751 73.063
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 52.518 140.309
Diğer Dönen Varlıklar
18 299.413 366.309
ARA TOPLAM
1.656.892 1.963.084
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.656.892 1.963.084
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 52.864 51.771
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 55.188.677 55.188.677
Maddi Duran Varlıklar
14 30.125.193 31.374.568
Arazi ve Arsalar
5.655.301 5.655.301
Binalar
20.944.491 20.977.859
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.313.456 1.433.343
Mobilya ve Demirbaşlar
2.017.487 3.101.272
Özel Maliyetler
194.458 206.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 24.616 12.049
Diğer Haklar
24.616 12.049
Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.391.350 86.627.065
TOPLAM VARLIKLAR
87.048.242 88.590.149
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
464.831 511.562
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-8 265.023 458.596
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 199.808 52.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 76.610 67.860
Diğer Borçlar
1.442.824 1.852.513
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 399.723 813.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.043.101 1.039.497
Ertelenmiş Gelirler
12 128.063 85.516
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
20.165 81.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
107.898 4.174
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 71.905 137.644
Kısa Vadeli Karşılıklar
189.873 189.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.503 21.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 172.370 168.165
ARA TOPLAM
2.374.106 2.845.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.374.106 2.845.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9.332.933 9.067.607
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6-9 8.670.123 7.907.621
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 662.810 1.159.986
Ertelenmiş Gelirler
12 78.498
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.771 33.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 25.771 33.167
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 6.490.981 6.656.690
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.928.183 15.757.464
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.302.289 18.602.489
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.745.953 69.987.660
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 24.531.840 24.531.840
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -3.980.767 -3.980.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -46.011 -55.071
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.011 -55.071
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-46.011 -55.071
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 120.273 120.273
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.371.385 12.549.065
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.250.767 -8.177.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.745.953 69.987.660
TOPLAM KAYNAKLAR
87.048.242 88.590.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.391.572 1.444.505 1.136.625 860.912
Satışların Maliyeti
20 -3.039.633 -1.427.964 -1.525.622 -964.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-648.061 16.541 -388.997 -103.516
BRÜT KAR (ZARAR)
-648.061 16.541 -388.997 -103.516
Genel Yönetim Giderleri
21 -476.616 -421.179 -209.330 -236.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 101.533 281.854 62.845 177.494
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -105.568 -1.107.853 -79.723 -375.964
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.128.712 -1.230.637 -615.205 -538.911
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 2.134.100 1.857.605
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -450.276 -227.539
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.128.712 453.187 -615.205 1.091.155
Finansman Gelirleri
24 36.954 17.017
Finansman Giderleri
24 -255.368 -6.825 -139.995 -6.825
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.347.126 446.362 -738.183 1.084.330
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.359 -432.395 244.852 4.755
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -71.905 -74.966 -40.881 -33.406
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 168.264 -357.429 285.733 38.161
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.250.767 13.967 -493.331 1.089.085
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.250.767 13.967 -493.331 1.089.085
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.250.767 13.967 -493.331 1.089.085
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazann Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03000000 0,00030000 -0,01000000 0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.060 9.156 -214 9.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 11.615 11.445 -275 12.240
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.555 -2.289 61 -2.448
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 -2.555 -2.289 61 -2.448
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.060 9.156 -214 9.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.241.707 23.123 -493.545 1.098.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.241.707 23.123 -493.545 1.098.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/699775


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.407 Değişim: 0,69% Hacim : 18.309 Mio.TL Son veri saati : 13:53
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.411
Açılış: 2.401
15,8172 Değişim: 1,78%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,8891
Açılış: 15,5411
16,6752 Değişim: 2,68%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,7255
Açılış: 16,2402
931,74 Değişim: 2,28%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 934,58
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.