" />

KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 18:29
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Dönem Karı (Zararı)
39 -2.325.958 -2.325.958 -18.109.440 -20.435.398
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 17.470.265
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 421.636 29.600.804 -2.325.958 74.144.645 15.566.048 89.710.693
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024
Transferler
30 32.691 -3.935.479 3.902.788
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.046.573 -10.046.573 -10.046.573
Dönem Karı (Zararı)
39 -10.046.573 -10.046.573 -570.147 -10.616.720
Kar Payları
30 -831.440 -831.440
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
24.542 24.542 24.542
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 454.327 25.689.867 -10.046.573 62.591.417 16.049.989 78.641.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.016.170 247.754
Dönem Karı (Zararı)
-10.616.720 -2.293.772
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.616.720 -2.293.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.446.401 14.097.694
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.441.295 1.886.755
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-287.845 -6.825.255
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 -287.845 -165.255
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.660.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
992.978 252.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 992.978 130.088
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 121.950
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.204.633 11.987.757
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 -2.954.478 -687.312
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
36,36 8.159.111 12.675.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 -903.110 1.405.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.550 5.391.184
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.550 1.931.987
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 3.459.197
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.298.081 -11.087.392
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.867.936 3.058.535
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 2.494.824 3.058.535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.958.680 3.891.025
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 11.437.495 3.830.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -478.815 60.336
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 6.104.083 11.615.094
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -9.592.145 -21.991.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.563.077 -2.496.408
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.563.077 -2.496.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 440.185 63.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.520.532 -2.993.762
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 10.641.058 -2.388.408
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -120.526 -605.354
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.246.639 -3.555.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-191.474 1.322.030
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -156.015 1.358.441
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 -35.459 -36.411
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.127.762 716.530
Ödenen Temettüler
30 -831.440 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 148.004
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 719.848
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.981.920 -7.980.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.160 2.723.209
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 8.160 2.723.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.990.080 -10.703.654
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -631.534 -10.358.123
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,19 -1.358.546 -345.531
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.410.450 12.928.117
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.973.624 25.560.578
Kredilerden Nakit Girişleri
45 5.973.624 25.560.578
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.460.233 820.773
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -10.460.233 820.773
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -162.807 -1.184.933
Ödenen Faiz
36 -6.060.303 -12.268.301
Alınan Faiz
36 299.269
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.200 5.195.426
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-376.200 5.195.426
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.672.804 7.334.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.296.604 12.529.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 8.296.604 8.672.804
Ticari Alacaklar
7 24.715.941 24.640.823
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.715.941 24.267.711
Diğer Alacaklar
9 1.797.622 12.762.034
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 969.417 12.406.912
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 828.205 355.122
Stoklar
10 93.684.464 99.788.547
Peşin Ödenmiş Giderler
12 48.865.717 39.253.204
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 48.865.717 39.253.204
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 4.273 699.579
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.250.192 2.094.262
ARA TOPLAM
179.614.813 187.911.253
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
179.614.813 187.911.253
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 36.562 30.830
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.562 30.830
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 62.554.000 62.554.000
Maddi Duran Varlıklar
14 29.896.142 30.701.017
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 671.549 797.225
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 24.258.170 22.911.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 24.258.170 22.911.035
Peşin Ödenmiş Giderler
12 742.348 762.716
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 742.348 762.716
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
118.172.113 117.770.165
TOPLAM VARLIKLAR
297.786.926 305.681.418
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 55.785.568 60.599.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 55.785.568 60.599.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 27.309.113 21.461.165
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 27.309.113 21.461.165
Ticari Borçlar
7 47.371.222 47.998.298
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.371.222 47.998.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.294.338 854.153
Diğer Borçlar
9 15.679.415 60.158.883
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 14.272.186 58.631.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.407.229 1.527.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.482 2.261.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 14.482 2.261.121
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 735.177
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 35.459
ARA TOPLAM
148.189.315 194.103.595
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.189.315 194.103.595
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 10.595.172 16.241.634
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 10.595.172 16.241.634
Diğer Borçlar
9 55.000.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 55.000.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.921.754 2.928.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.409.126 2.416.148
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 1.439.279 2.342.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
70.956.205 21.512.799
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
219.145.520 215.616.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.591.417 72.613.448
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.737.268 17.737.268
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.737.268 17.737.268
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -496.724 -496.724
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 454.327 421.636
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 25.689.867 29.600.804
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -10.046.573 -3.902.788
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16.049.989 17.451.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
78.641.406 90.065.024
TOPLAM KAYNAKLAR
297.786.926 305.681.418


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 91.011.896 102.306.820 47.972.196 44.083.393
Satışların Maliyeti
31 -75.142.233 -84.209.131 -39.385.250 -38.555.746
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.869.663 18.097.689 8.586.946 5.527.647
BRÜT KAR (ZARAR)
15.869.663 18.097.689 8.586.946 5.527.647
Genel Yönetim Giderleri
33 -6.222.040 -5.114.737 -3.206.871 -1.349.525
Pazarlama Giderleri
33 -4.424.898 -3.264.229 -2.707.424 -1.708.423
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 5.996.441 4.668.404 1.584.840 2.438.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -9.275.830 -6.680.974 -2.623.493 -3.229.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.943.336 7.706.153 1.633.998 1.679.131
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 141.965 2.075.867 95.565 55.801
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -50.552 -165.255 -27.871 -101.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.034.749 9.616.765 1.701.692 1.633.302
Finansman Gelirleri
36 299.269 2.600.453 45.714 1.429.004
Finansman Giderleri
36 -13.853.847 -12.268.301 -5.833.486 -5.422.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.519.829 -51.083 -4.086.080 -2.360.614
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
903.109 -2.242.689 -734.649 -361.932
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -243.989 470.474
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 903.109 -1.998.700 -734.649 -832.406
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.616.720 -2.293.772 -4.820.729 -2.722.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.616.720 -2.293.772 -4.820.729 -2.722.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-570.147 32.186 -617.557 -76.475
Ana Ortaklık Payları
-10.046.573 -2.325.958 -4.203.172 -2.646.071
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 40 -0,00110000 -0,00030000 -0,00050000 -0,00030000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasında Özkaynaklardan Çıkarılan ve Gerçeğe Uygun Değerde Yapılan Düzeltme Tutarı
İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Edinimi veya Yüklenimi Finansal Riskten Korunan Gerçekleşme Olasılığı Yüksek Tahmini İşlemin Konusunu Oluşturan Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) Defter Değerine Özkaynaklardan Çıkarılarak Eklenen Tutar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunmadaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklerdeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Satılmaya Hazır Finansal Varlıklarının Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.616.720 -2.293.772 -4.820.729 -2.722.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-570.147 32.186 -617.557 -76.475
Ana Ortaklık Payları
-10.046.573 -2.325.958 -4.203.172 -2.646.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959088


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.094 Değişim: -0,70% Hacim : 34.760 Mio.TL Son veri saati : 11:30
Düşük 11.055 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,9359 Değişim: 0,12%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8749 Değişim: 0,01%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.540,76 Değişim: 0,23%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.