KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 - 18:30
KAP ***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AVOD*** A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 958.787 -62.264.781 13.403.840 -466.956 348.092 3.692.471 -5.242.910 40.433.371 31.398.861 71.832.232
Transferler
30 -38.149 -5.242.910 5.242.910 -38.149 -38.149
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 -75.401 13.792.671 18.547.422 2.893.407 21.440.829
Dönem Karı (Zararı)
39 13.792.671 13.792.671 2.893.407 16.686.078
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 4.830.152 -75.401 4.754.751 4.754.751
Kar Payları
30 -616.780 -616.780
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 57.694 57.694 57.694
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -542.357 309.943 -1.550.439 13.792.671 59.000.338 33.675.488 92.675.826
Transferler
30 111.693 13.680.978 -13.792.671
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 45.633 -3.902.788 -3.857.155 1.917.714 -1.939.441
Dönem Karı (Zararı)
39 -3.902.788 -3.902.788 1.917.714 -1.985.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37 45.633 45.633 45.633
Kar Payları
30 -671.361 -671.361
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
30 17.470.265 17.470.265 -17.470.265 0
Dönem Sonu Bakiyeler
90.000.000 4.828 1.016.481 -62.264.781 18.233.992 -496.724 421.636 29.600.804 -3.902.788 72.613.448 17.451.576 90.065.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.411.773 16.476.951
Dönem Karı (Zararı)
-1.985.074 16.686.078
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.985.074 16.686.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.082.296 11.680.644
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 2.958.075 3.204.934
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.663 34.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
35 94.663 34.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 1.614.403 345.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.001.176 -289.455
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 613.227 634.578
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 10.016.684 17.152.395
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -1.571.023 -35.781
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
34,36 11.587.707 17.188.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.075.500 -11.520.242
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -16.075.500 -10.983.559
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-536.683
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39 3.548.977 1.379.025
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-75.006 1.084.609
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.083.342 1.284
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 1.008.336 1.083.325
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.686.913 -10.709.319
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.243.139 -9.209.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -373.112 6.807.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 3.616.251 -16.017.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.201.770 -20.121.349
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 14.083.931 -20.049.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 117.839 -71.421
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -16.755.824 -21.478.265
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -18.752.503 -8.579.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.974.523 20.726.261
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 6.974.523 20.726.261
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -25.606 189.677
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.487.901 25.819.929
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 8.071.202 25.553.565
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 416.699 266.364
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.512.216 3.591.771
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-548.097 -1.648.491
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -566.469 -1.389.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 18.372 -258.552
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.589.691 17.657.403
Ödenen Temettüler
30 -671.360 -616.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -372.659 -174.685
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
39 -778.063 -388.987
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.611.572 -4.403.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.084.919 2.368
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 3.084.919 2.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.696.491 -4.405.924
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -7.584.383 -2.935.718
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.112.108 -1.470.206
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.361.581 -8.074.944
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 57.694
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 57.694
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.674.218 15.965.106
Kredilerden Nakit Girişleri
45 26.674.218 15.965.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.508.136 -5.599.303
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -2.508.136 -5.599.303
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
45 -308.253 -1.793.345
Ödenen Faiz
45 -10.496.248 -16.705.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.338.236 3.998.451
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.338.236 3.998.451
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 7.334.568 3.336.117
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51 8.672.804 7.334.568


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
51 8.672.804 7.334.568
Ticari Alacaklar
7 24.640.823 26.407.602
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 373.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 24.267.711 26.407.602
Diğer Alacaklar
9 12.762.034 26.969.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 12.406.912 26.496.724
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 355.122 472.961
Stoklar
10 99.788.547 83.032.723
Peşin Ödenmiş Giderler
12 39.253.204 20.440.523
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 39.253.204 20.440.523
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
39 699.579 32.321
Diğer Dönen Varlıklar
29 2.094.262 2.414.426
ARA TOPLAM
187.911.253 166.631.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
187.911.253 166.631.848
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9 30.830 24.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 30.830 24.949
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 62.554.000 46.478.500
Maddi Duran Varlıklar
14 30.701.017 27.165.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 797.225 4.515.978
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 22.911.035 21.823.040
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17,19 22.911.035 21.823.040
Peşin Ödenmiş Giderler
12 762.716 822.894
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 762.716 822.894
Ertelenmiş Vergi Varlığı
39 1.206.588
Diğer Duran Varlıklar
29 13.342 13.342
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.770.165 102.050.832
TOPLAM VARLIKLAR
305.681.418 268.682.680
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 60.599.339 42.591.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45 60.599.339 42.591.006
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 21.461.165 16.514.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45 21.461.165 16.514.033
Ticari Borçlar
7 47.998.298 40.240.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.998.298 40.240.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 854.153 879.759
Diğer Borçlar
9 60.158.883 51.670.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 58.631.128 50.559.926
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.527.755 1.111.056
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.261.121 3.773.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.261.121 3.773.337
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39 110.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 121.950
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 735.177 121.950
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 35.459 17.087
ARA TOPLAM
194.103.595 155.919.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.103.595 155.919.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 16.241.634 17.741.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 16.241.634 17.741.434
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.928.776 2.345.892
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.416.148 1.833.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
25 512.628 512.628
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
39 2.342.389
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.512.799 20.087.326
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
215.616.394 176.006.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.613.448 59.000.338
Ödenmiş Sermaye
30 90.000.000 90.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
30 4.828 4.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 1.016.481 1.016.481
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -62.264.781 -62.264.781
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 17.737.268 17.691.635
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 17.737.268 17.691.635
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 18.233.992 18.233.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -496.724 -542.357
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 421.636 309.943
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 29.600.804 -1.550.439
Net Dönem Karı veya Zararı
39 -3.902.788 13.792.671
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.451.576 33.675.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.065.024 92.675.826
TOPLAM KAYNAKLAR
305.681.418 268.682.680


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 199.465.753 178.963.204
Satışların Maliyeti
31 -167.318.401 -145.757.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.147.352 33.205.857
BRÜT KAR (ZARAR)
32.147.352 33.205.857
Genel Yönetim Giderleri
33 -10.090.432 -10.790.725
Pazarlama Giderleri
33 -7.101.545 -6.690.655
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.996.238 7.366.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -13.866.424 -8.950.888
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.085.189 14.140.534
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 11.714.052 11.605.226
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -1.284
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -94.663 34.800
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.704.578 25.779.276
Finansman Gelirleri
36 3.770.931 8.501.153
Finansman Giderleri
36 -25.432.174 -16.705.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.043.335 17.575.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.028.409 -889.255
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
39 -490.840 -499.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39 -3.537.569 -389.463
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.985.074 16.686.078
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.985.074 16.686.078
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.917.714 2.893.407
Ana Ortaklık Payları
-3.902.788 13.792.671
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 40 -0,00040000 0,00150000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.633 5.264.038
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 5.366.835
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37 57.042 542.357
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
39 -11.409 -645.154
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
39 -536.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39 -11.409 -108.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.633 5.264.038
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.939.441 21.950.116
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.917.714 2.893.407
Ana Ortaklık Payları
-3.857.155 19.056.709http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913012


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.359 Değişim: -1,22% Hacim : 6.834 Mio.TL Son veri saati : 12:10
Düşük 1.353 13.04.2021 Yüksek 1.384
Açılış: 1.380
8,1521 Değişim: 0,03%
Düşük 8,1273 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7059 Değişim: -0,11%
Düşük 9,6770 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
452,89 Değişim: -0,26%
Düşük 451,49 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.